EKONOMISKA KRETSLOPP

- en metod att bygga nationalekonomiska modeller
och att analysera verkningarna av politiska och ekonomiska beslut.


Ekonomiska kretslopp av Lars Olert

finns publicerad på Internet med adressen:

hemsida: http://www.ecf-teori.se

Författaren kan nås med hemsida -> Kontakt.

<--Lars Olert 2005