Ekonomiskt kretslopp D1

Kretsloppet beskrivs i Kap 12.

Den Excelkalkyl (engelsk version) laddas hem här. Om du vill ha den svenska versionen så skriv till min e-mail