Enkelt ekonomiskt kretslopp S1

Kretsloppet beskrivs i Kap 4.

Excel-kalkyl hämtas här.