Ekonomiskt kretslopp S2

Kretsloppet beskrivs i Kap 5.

Excel-kalkyl hämtas här.