Ekonomiskt kretslopp S3

Kretsloppet beskrivs i Kap 7.

Excel-kalkyl hämtas här.