Ekonomiskt kretslopp med offentlig sektor Bilaga 2

Sammanställning

Varje åtgärd har genomförts för sig medan de övriga faktorerna ej ändrats.
Undantag: "Alla löner och ersättningar höjs lika" som är en kombination av tre åtgärder.

                 Resultat, ändring
                      Realinkomst (tkr/år)
                 Arbetslösa Privat Offentl. Arb.lösa  Inflation BNP
Åtgärd / förändring       tusental  anst.  anst.  &Pension.  Procent  procent
Arbetstidsförkortning  
8 tim/dag -> 7.55 tim/dag      -750   -10   -9   0    0,0    14,7
i genomsnitt
Ökade indirekta skatter
Kvot 0,427 -> 0,450         -702    -7   -6   -4   4,2    15,2
Ökade direkta skatter
Kvot 0,248 -> 0,280         -748    -8   -6   -5   0,0    21,3
Produktionsökning i privat sektor
Volymökning + 4,5 %         -732    0    0    0   0,0    21,0
Produktivitetsökning
Volym per anställd +3,0 %       474    5    5    3   -2,9   -11,0
Ökad lön för privat anställda
223 tkr/år -> 241 tkr/år       -758    0   -11   -8   8,0    17,3
Ökad lön för offentligt anställda
210 tkr/år -> 231 tkr/år       312    0   16    0   0,0    -6,1
Sänkt ersättning till arbtsl. & pension.
145 tkr/år -> 120 tkr/år       -668    0    0   -19   0,0    19,0
Alla löner och ersättningar höjs lika
8 procent höjning            0    0    0    0   8,0    0,0


 


Kombinationsfall Resultat, ändring
Realinkomst (tkr/år)
Arbetslösa Privat Offentl. Arb.lösa & Inflation BNP
Åtgärd / förändring tusental anst. anst. Pension. procent procent
Kombinationsfall 1
Dir.skatter kvot 0,248 -> 0,233
Daglig arbetstid 8,0 -> 7,1 tim/dag
Löneökning privat sektor +3%
Löneökning offentlig sektor +4%
Rationalisering 6%
Produktionsvolym +3%
-802 -12 -9 2 -2,8 16,4Arbetstidens längd Bilaga 3
Enligt reservation av ledamoten Bertil Borglund (mp) till
SOU 1996:145 Arbetstid: längd, förläggning och inflytande
Ackumulerat
Arbetstid Antal antal Andel
tim/vecka tusen tusen
45- 459 459 0,12
41-44 166 625 0,16
40 1917 2542 0,65
39 80 2622 0,67
38 159 2781 0,71
37 59 2840 0,73
36 66 2906 0,74
35 61 2967 0,76
30-34 364 3331 0,85
25-29 149 3480 0,89
20-24 233 3713 0,95
16-19 44 3757 0,96
9-15 69 3826 0,98
5-8 48 3874 0,99
1-4 42 3916 1,00
Summa 3916