usmlogga.gif - 2.797 K
BILDER FRÅN TÄVLINGSTERRÄNGEN

Bilderna är tagna under hösten 1997.

 

Banläggaren Bengt Inghammar

 

TILLBAKA TILL HUVUDSIDAN