usmlogga.gif - 2.797 K
INBJUDAN TILL USM-1998Majornas IK i Göteborg inbjuder till individuellt SM i orientering för ungdom samt
distriktsbudkavle lördagen den 29 resp söndagen den 30 augusti 1998.


Centralort: Vättleskolan, Titteridammsvägen väster Angereds Centrum, beläget i norra delarna av Göteborg.
Vägvisning från Rv 45, avfart Angered samt från väg 190 mellan Hjällbo och Olofstorp.

Klasser och
banlängder:
Individuellt mästerskap lördag den 29 augusti.

D15 4720 m
D16 5320 m
H15 6000 m
H16 6295 m

Distriktsbudkavle söndag den 30 augusti.

Str 1 H15 4725 - 4800 m
Str 2 D15 4245 - 4290 m
Str 3 H16 4725 - 4800 m
Str 4 D16 4245 - 4290 m

Samtliga sträckor är gafflade.

Deltagare: Antalet deltagare per distrikt samt klass- och sträckindelning enligt SOFT:s bestämmelser.

I distriktsbudkavlen baseras antalet lag per distrikt på det antal platser i den klass, där resp distrikt har högst antal deltagare i den individuella tävlingen. Detta innebär att de distrikt som så önskar, har rätt att fylla ut med det antal löpare som krävs för att nå upp till antal lag som respektive distrikt är berättigat till. I anmälan skall anges det antal lag som respektive distrikt tänker ställa upp med. Lag med löpare från olika distrikt deltar utom tävlan.

Anmälan: Anmälan skall ske på bifogad blankett och vara arrangören tillhanda senast måndagen den 17 augusti under adress:

Suzy Larsson
Björnekärrsgatan 2B
415 04 Göteborg

Anmälan kan också sändas per telefax till 031-7074010.

Avgifter:
Individuellt mästerskap
Budkavle

Ledar-/reservpaket
Middag, fredag
Frukost
Middag, lördag
240 kr per deltagare
960 kr per lag

240 kr per deltagare
50 kr per måltid
35 kr per måltid
50 kr per måltid

I anmälningsavgiften ingår logi på hårt underlag, 2 fältmåltider samt transport till och från TC. Övriga avgifter framgår av inbjudan och av anmälningsblanketten.

Avgifterna insätts på GMOK USM98 pg 6186931-9 i samband med anmälan och måste vara klubben tillhanda senast fredag den 21 augusti.

Logi: Förläggning på hårt underlag i Vättleskolans klassrum.

Möjlighet finns även till "sängalternativ" i turistlägenheter till en merkostnad av 120 kr per person och natt. Antalet sängplatser är dock begränsat. Skulle önskemål om sängplatser överstiga tillgången, kommer tilldelning att ske i takt med att anmälan erhålles. Denna kostnad faktureras respektive distrikt separat.

Invigning: Invigning kommer att hållas fredagen den 28 augusti kl 19.00 på Liseberg.

Måltider: Följande måltider kommer att serveras:

Fredag
Lördag


Söndag

Middag
Frukost
Fältlunch
Middag
Frukost
Fältlunch
Kl 16.30 - 19.00
Kl 06.30 - 09.00
Kl 11.30 - 14.30
Kl 17.00 - 18.30
Kl 06.30 - 09.00
Kl 11.30 - 14.30
I anmälningsavgiften ingår fältlunch lördag och söndag. Beställning av frukost och middag görs på anmälningsblanketten.

Önskemål om glutenfri och vegetarisk kost ska göras på anmälningsblanketten.

Ledar- och
reservpaket
Anmälan om ledar- och reservpaket görs på anmälningsblanketten.
I paketpriset ingår logi och måltider som för de tävlande.

Deltagar- mappar:
Deltagarmappar avhämtas distriktsvis på USM-kansliet i Vättleskolan.

TC: TC är beläget i Lexbydal ca 10 km SO Centralorten. Vägvisning från Vättleskolan samt från väg 190 mellan Hjällbo och Olofstorp.

Transporter: Tävlande och ledare transporteras såväl lördag som söndag till och från TC genom arrangörens försorg. Egna fordon kan användas. Gångavstånd mellan parkering och TC är 300 - 1000 m. Önskemål om transport anges på anmälningsblanketten.

Start: Första start på lördagen är kl 10.00. Gångavstånd från TC till start är ca 2000 m.
Gemensam start på söndag kl 10.00 från TC.

Karta: Skala 1:15000. Ekvidistans 5 m. Reviderad 1997 - 1998. Tryckt juni 1998.

Terräng-
beskrivning:
Tävlingsterrängen är måttligt kuperad barrskog, relativt stigfattig med få avverkade ytor och god sikt.
God framkomlighet men undervegetation förekommer i vissa områden. Mossmarker är typska för Västkustenen, dvs tuviga med högt gräs.

Servering: Förutom angivna måltider, kommer välförsett marketenteri att finns på centralorten och vid TC.

Prisutdelning: Lördag kl 19.00 på Vättleskolan. Pristagarna samlas för prisval kl 18.30.
Söndag vid TC snarast efter tävlingens slut.

Resultatgivning: Ges på telefon 031-7074010 lördag och söndag kl 17.30 - 18.30.
Resultaten kommer då att vara utlagda på vår hemsida, adress, http://www.home6.swipnet.se/~w-64860.

USM-kansli: Vättleskolan
Öppettider:
Fredag 28/8
Lördag 29/8
Söndag 30/8


kl 14.00 - 22.00
kl 06.00 - 09.00, 16.00 - 19.00
kl 06.00 - 09.00
USM- disco: Lördag mellan kl 20.00 - 23.00 på Blå Stället i Angered.

Huvud-
funktionärer:

Tävlingsledare
Bitr "
Tävlingssekreterare
Banläggare
Bitr "
Marknadsansvarig

Ulf Andersson
Asgeir Edvardsen
Suzy Larsson
Bengt Inghammar
Joakim Inghammar
Elsi-Brith Jodal
031-196369
0302-30141
031-7074010
031-3303241
031-7074480
0302-30454
Kontrollanter:
Tävlingskontrollant
Bankontrollant

Gudrun Broman, Göteborgs OK
Jan Küchler, Utby IK
Kartritare: Björn Broman, Göteborgs OK

Upplysningar: Suzy Larsson 031-7074010 (tel och fax)
Ulf Andersson 031-196369

SM Sport Orientering kommer att ha försäljning på tävlingen.

Frågor kan även skickas till vår e-mail adress, usm.98@swipnet.seVÄLKOMMNA TILL USM 1998 I GÖTEBORG !

TILLBAKA TILL HUVUDSIDAN