PROGRAM OCH TÄVLINGS-PM

Centralort: Vättleskolan, Titteridammsvägen väster Angereds Centrum, beläget i
norradelarna av Göteborg. Vägvisning från Rv 45, avfart Angered samt
från väg 190 mellan Hjällbo och Olofstorp.

 

USM-Kansli/
Tävlingsexpedition:
Vättleskolan
Öppettider:
Fredag  28/8 kl 14.00 - 22.00
Lördag  29/8 kl 06.00 - 09.00, 16.00 - 19.00
Söndag 30/8 kl 06.00 - 09.00

Telefon 031-7074010

 

Deltagarmappar: Uthämtas distriktsvis på USM-kansliet.

 

Förläggning: På hårt underlag i Vättleskolans klassrum samti turistlägenheter i Lövgärdet för de som har förbokat.
På söndagen disponeras förläggningen till kl 11.30.

 

Väckning: Var och en ansvarar för egen väckning.

 

Måltider: Frukost serveras lördag och söndag kl 06.30 - 09.00 i Vättleskolan.
Middag serveras fredag kl. 16.30 - 19.00
samt lördag kl 17.00 - 18.30 i Vättleskolan.
Fältlunch serveras lördag och söndag kl 11.30 - 14.30 på TC.

Matkuponger fås enligt beställning i deltagarmapparna och skall lämnas
till matpersonalen.

 

Invigning: Invigning kommer att hållas fredagen den 28 augusti kl 19.00 på Liseberg.
Entrébiljetter till Liseberg delas ut utanför vakten, intill huvudentrén, av
funktionärer från Majornas IK. Biljetter lämnas ut distriktsvis 17.00 - 19.00.
Insläpp till Liseberg sker i speciell grind, information lämnas av USM
funktionären. Invigningen sker på "Paviljongen", se ordinarie skyltar
och kartor inne på Liseberg.

Program:
19.00 Invigningen börjar.
19.05 USM invigs av Jonas Bengtsson (Göteborgs Kommun)
19.10 Uppträdande "Litter Bug" (Joakim Kaminskys band).
19.30 Avslutning.
20.00 "Jumper" spelar på Stora Scenen.

 

Deltagarkort: Samtliga deltagare kommer att få ett deltagarkort som ligger i deltagar-mapparna.
Detta deltagarkort gäller som inträde vid USM-discot, samt
bör medtagas vid förläggningen.

 

USM-Disco: Lördag mellan kl 20.00 - 23.00 på Blå Stället i Angered.
Entré endast för USM deltagare.

 

Prisutdelning: Lördag kl 19.00 på Vättleskolan. Pristagarna samlas för prisval kl 18.30.
Söndag vid TC snarast efter tävlingens slut. Hederspris till de 10 bästa i
varje klass. Priserna kommer att visas i biblioteket.

 

Kiosk: Finns vid förläggningen samt vid diskot.

 

Laguppställning-
kavle:
Laguppställning till söndagens budkavle skall inlämnas till USM-kansliet
lördag mellan kl 16.00 - 18.00. Särskild blankett finns i ledarmappen.
Då laguppställningen inlämnats erhålls nummerlapparna.

 

Ändring/Reserver: Lördag: Om reserv skall insättas anmäls detta till informationstältet
på TC senast lördag kl 09.00

Söndag: Eventuella ändringar av lagsammansättningen anmäls till
informationstältet på TC senast kl 09.00.

 

Transporter: Tävlande och ledare transporteras såväl lördag som söndag till och från TC genom arrangörens försorg. Egna fordon kan användas.

Transport till TC avgår utanför Vättleskolan:
Lördag: kl 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.40, 10.00, 10.20, 10.40,
11.00, 11.20

Söndag: kl 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.40, 10.00, 10.20, 10.40,
11.00, 11.20

 

Återresa från TC: Lördag: kl 13.40, 14.00, 14.20, 14.40, 15.00, 15.20, 15.40, 16.00
Söndag: kl 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00
söndag sker återresan ej till Centralorten utan till Göteborgs centralstation.

Transport till invigningen sker med egna fordon eller med kollektiva
transportmedel. Information med tidtabeller för bussar och spårvagnar
delas ut i ledarmapparna.
OBS! Beräkna minst en dryg timmas restid med kollektivtrafik.

 

TC: TC är beläget i Lexbydal ca 10 km SO Centralorten. Vägvisning från
Vättleskolan samt från väg 190 mellan Hjällbo och Olofstorp.

 

Parkering: Vid Centralorten: Parkering i anslutning till Vättleskolan
samt vid Angereds Centrum. Ingen avgift.

Vid TC: Gångavstånd mellan parkering och TC är 300 - 1000 m.

Eventuella egna bussar lastar av vid busshållplatsen och fortsätter till
bussparkering. Följ funktionärernas anvisningar.

 

Press: Pressamling sker lördag och söndag kl 10.00 i Infotältet.

 

Banlängder: Individuellt mästerskap på lördagen.
D15 4720 m
D16 5320 m
H15 6000 m
H16 6295 m

Distriktsbudkavle på söndagen.
Str 1 H15 4725 - 4800 m
Str 2 D15 4245 - 4290 m
Str 3 H16 4725 - 4800 m
Str 4 D16 4245 - 4290 m

 

Nummerlappar: Nummerlappar skall bäras av samtliga tävlande och skall fästas på bröstet,
ovikta och väl synliga framifrån. Nummerlapparna får behållas efter
tävlingarna. Lördagens nummerlapp utdelas i deltagarmappen. Söndagens
nummerlappar utdelas vid USM-kansliet distriktsvis på lördag kväll
i samband med inlämnande av laguppställning.

 

Start: Första start på lördagen är kl 10.00. Gångavstånd från TC till start är
ca 2500 m, orange/vit snitsel, delvis obanad terräng. På väg till starten
utdelas ett litet kartprov. Vid förstarten finns toaletter och vätska.
Kartan fås i hand 1 min före start.
Gemensam start på söndag kl 10.00 från TC.
Löparna samlas på startområdet kl 09.45.

 

Omstart: 15 min. efter segrande budkavlelags målgång sker omstart av eventuella
resterande sträckor.

 

Karta: Skala 1:15000. Ekvidistans 5 m. Reviderad 1997 - 1998.
Tryckt juni 1998.

 

Kontrollkort: Vid individuella tävlingen delas korten ut 2 minuter före start. Bord för
häftapparater med omagnetiska stift finns tillgängligt. Vid kaveln är
startkorten fästade i plastfodralet och får absolut inte tas loss därifrån.

 

Terrängbeskrivning: Tävlingsterrängen är måttligt kuperad barrskog, relativt stigfattig med få
avverkade ytor och god sikt. God framkomlighet men undervegetation
förekommer i vissa områden. Mossmarkerna är typiska för Västkusten,
dvs tuviga med högt gräs.

 

Vätska: Finns vid start och mål.

 

Kontroller: Orange/vit, se prov vid starten resp växlingsfållan.
Kontrollerna är bemannade.

 

Stämpling: Traditionellt manuellt stämplingssystem enligt SOFT:s tävlingsregler.

 

Gaffling: Samtliga sträckor under budkavlen är gafflade.

 

Radio och förvarning: En radiokontroll och en förvarning kommer att finnas både på lördagen
och söndagen.

 

Varvning: Vid budkavlen passerar samtliga sträckor en varvningskontroll vid TC och
löparna kan ses från publikplats.

 

Växel: Vid budkavlen sker växling med kartöverlämning. Inkommande löpare
lämnar sin karta till målpersonalen och hämtar karta åt lagkamrat vid
kartplanket. Lagnummer och sträcka är angivna på baksidan av varje karta.
Löparen ansvarar för att rätt karta tas. Lag som tar fel karta diskvalificeras.
Lag som drabbats av att annat lag tagit fel karta, får ny karta vid slutet av
kartplanket. Någon tidskompensation för detta erhålles inte.

 

Sjukvård: Finns på TC.

 

Förbjudna områden: Förbjudna områden är rödmarkerade på kartan och märkta med blågul
snitsel i terrängen.

 

Viltrapport: Observerat klövvilt skall rapporteras vid viltrapporten.

 

Toaletter: Finns vid TC samt vid start.

 

Dusch: Varmdusch finns vid TC.

 

Kartutlämmning: Söndag: På TC mellan kl 12.00 och 15.00.

 

Tävlingsregler: Svenska Orienteringsförbundets.

 

Jury: Utses av SOFT.

 

Tävlingsledning: Tävlingsledare Ulf Andersson
Bitr. Tävlingsledare Asgeir Edvardsen
Tävlingssekreterare Suzy Larsson
Banläggare Bengt Inghammar
Bitr. Banläggare Joakim Inghammar
Marknadsansvarig Elsi-Brith Jodal

 

Kontrollanter: Tävlingskontrollant Gudrun Broman, Göteborgs OK
Bankontrollant Jan Küchler, Utby IK

 

Distriktsledarträff: Lördag kl 18.00 inbjuder SOFT:s ungdomskommité till distriktsledarträff
i Vättleskolan. Paus under prisutdelningen.

 

E-post till USM-98 usm.98@swipnet.se

TILLBAKA TILL HUVUDSIDAN