usmlogga.gif - 2.797 K
UNGDOMS-SM 1998 I GÖTEBORG

STORT TACK TILL VÅRA SPONSORER

Arla
Bostads AB Poseidon
Bostadsbolaget
Diligentia Väst AB
Enator Dotcom AB
Fritid Göteborg
Gunnareds Stadsdelsnämnd
Göteborg & Co.
IMS Data AB
LFF Göteborg
Lärjedalens Stadsdelsnämd
Melin Software HB
Procordia Food AB
Prosolvia AB
Sportmarket AB
Svenska Turistlägenheter
Trycker AB Framåt
Wettergrens

SAMT TILL

Sankt Sigfrids Källare
för den fina servicen och den goda maten!!!!

 


 

Frågor kan skickas till vår e-mail adress, usm.98@swipnet.se

TILLBAKA TILL HUVUDSIDAN