Här följer en kortfattad beskrivning av Rudan.


1989

Det var första gången som det ordnades fisketur. Alla var då ovetande om den tradition som inletts och att vi senare skulle kalla oss Rudan.

Detta år gick fisketuren till Malingsbo i Dalarna.

Pierre Gauffin, Björn Kullberg, Lasse Bergwall, Lars-Örjan Hovbrant, Morten Saether, Anders Thoren, Mats Jonsson (nu Moderato) och Henrik Danielsson, var med på den turen.

Undertecknad var alltså inte med, men kan ändå kortfattat berätta några detaljer. En episod var att efter en tidig morgon med fiske tyckte Mats att det hade gått en hel dag fast klockan bara var 9. Han tog då en tupplur i skogen och märkte inte att dom andra åkte hem för att äta lunch. När dom återkom låg Mats fortfarande och sov.

Betyg: ****


1990

Nu var fisketuren ställd till Granvik nordväst om Vättern.

Nu var alla utom jag med.

Pierre, Björn, Lasse, Lars-Örjan, och Morten.

Betyg: **


1991

Nytt försök till Granvik, nu med alla blivande medlemmar i Rudan.

Vi bodde i en campingstuga vid Vätterns strand, men fiskade efter regnbåge i kronofiskevattaen.

Fiske: måttligt, regnbåge

Stuga: måttlig

Mest sevärt var hoppande lax i Vättern på morgonen.

Betyg: **.


1992

Risebo

Lasse, Lars-Örjan, Morten och Björn.

Kommentarer saknas

Betyg:**


1993

Malingsbo

Alla var med här och det var nu idén till Rudan kom till.

Kommentarer: Vadarbyxor, TV, Bastu med bad i bäck och hallonsnår.

Fiske: bra, regnbåge

Stuga: bra

Betyg:****


1994

Nu ville vi prova annat än regnbåge och åkte till flatvarp på ostkusten.

Alla var med

Fiske: kass

Stuga: bra

Båtar: bra

Betyg:*


1995

Hökensås, sydväst om Vättern

Alla utom Morten var närvarande, han kontaktades per telefon.

Nu hölls det första styrelsemötet med Rudan. Vi vill ha en öppen och ärlig förklaring till frånvaro.

Det snöade när vi fiskade.

Fiske: måttligt

Stuga: Bra

Kommentar undertecknad fick en regnbåge på 3,5 kg.

Betyg:*


1996

Harasjömåla, Blekinge (tror jag)

Alla var med.

Fiske: måttligt

Stuga: måttlig

Betyg:*


1997

Kungshamn, Västkusten. Läs mer här och titta på bilder. Kungshamn

Alla var med.

Fiske: bra

Stuga: måttlig

Betyg:*****