Mossornas Vänners hemsida är flyttad till

http://www.sbf.c.se/MV/

12 januari 2002

Synpunkter på denna hemsida kan sändas till:

Niklas Lönnell
Pontonjärg. 49
112 37 Stockholm
08-654 81 29
Niklas.Lonnell@telia.com