"Programsidan"


Hittils har Göteborg Formation Team haft fem olika "program". Med ett "program" menas en specificerad koreiografi till ett specificerad musikstycke. Det är brukligt att man använder ett "program" i 1år innan man väljer att byta musik och koreiografi. Man har alltså vanligtvis ett program över ett europamästerskap och ett världsmäterskap.

So far Göteborg Formation Team have had five different ruitns. Below you can choose among these five rutins and look at pictures from each and one if them.

 

"ABBA"
1993

         

"Spain"
1994-1995

         

"Elvis"
1995-1996

 

"Europe"
1996-1997

             

Sunset
Boulevard
1997-1998

 GFT Huvudsida

Webmaster: Peter Nilsson, member of Göteborg Formation team. all rights reserved.