Doplängder åren 1659 - 1670 för VÅNGA socken
                          * * * * * * * * * * *
                          *    O B S    *
                          * Alla datum avser *
F Ö D D A  Å R  1 6 5 9             *    dopdag   *
                          * * * * * * * * * * *

KERSTIN   13 mar  Olof Persson i Boberg

KERSTIN   20 mar  Olof Månsson i Restad

INGRID    4 apr  Per Jonsson på Korphytteskogen

INGEBORG   10 apr  Daniel i Kilinge

ANNA     17 apr  Erik Bengtsson i Bobergstorp

ALEXANDER  24 apr  Olof Svensson i Torp

KERSTIN   24 apr  Crono Jon i Balderum (= Balderums Krongård)

KERSTIN   24 apr  Håkan i Balderum

barn (dödf.se dödl)  Måns i Balderums Norrgård

BOTIL     8 maj  Lars i Järsätter

PER     29 maj  Esbjörn i Ladugården

ELIN     10 jul  Anders Hemmingsson i Torp

KERSTIN   31 jul  Nils i Rödja

PER      7 aug  Jon i Stensätter

KERSTIN   21 aug  Per i Mariedal

SVEN     24 aug  Lars på Mantorpsskogen

GERTRUD   11 sep  Nils i Jogestorp

JON     14 sep  Olof i Fivelsdal

BRITA    14 sep  Olof Klementsson i Olskeppetorp

KERSTIN   16 okt  Per Hansson i Rökstorp

JOHANNA   16 okt  Lars Nilsson i Torp

RAGNHILD   23 okt  Anders i Björke

GABRIEL   23 okt  Anders skräddare i Sätra

VASTE     6 nov  Lars i Torp

SVEN     6 nov  Anders i Mektilstorp

KLEMENT   20 nov  Grels vid Balderumsmossen

TORSTEN   11 dec  Tyres i Torlunda

INGEGÄRD   21 dec  Jon i GöstadOBS  Tre barn som döptes den 1 jan 1660 var troligen
    födda det här året, 1659.
    (Svens dotter i Tolskepp, Malin)
    (Jon Klockares son Vaste)
    (Jons son i Rödja, Per)  Uppgifter om födslar i DÖD- OCH BEGRAVNINGSLÄNGDEN samma år (1659)

  27 april "begrofz ett dödfödt barn Månses i Norgården
  i Balrum."


                          * * * * * * * * * * *
                          *    O B S    *
                          * Alla datum avser *
F Ö D D A  Å R  1 6 6 0             *    dopdag   *
                          * * * * * * * * * * *

MALIN     1 jan  Sven i Tolskepp  (Född år 1659?)

VASTE     1 jan  Jon Klockare  (Född år 1659?)

PER      1 jan  Jon i Rödja  (Född år 1659?)

KERSTIN   15 jan  Olof Persson i Torp

SIGRID    29 jan  Per Nilsson i Torp

GERTRUD    5 feb  Nils i Olskeppetorp

ANDERS    19 feb  Per Nilsson på Göstadskogen

MARIA     4 mar  Hans i Restad

MARIA     4 mar  Sven skomakare

INGEBORG   4 mar  Jakob i Gettorp

ANNA     11 mar  Simon i Viggesätter

NILS     18 mar  Hans i Torlunda

SAMUEL    1 apr  Jon Olofsson i Ladugården

GÖSTA    10 apr  Ingevalds äldsta dotter (Kerstin) i Boberg

HANS     15 apr  Jon i Hundekulla

ANNA     15 apr  Olof i Gettorp

SIGRID    20 apr  Sten skräddare

NILS     13 maj  Per Gruvedräng

ELIN     20 maj  Olof i Horkesätter

ISRAEL    23 maj  Pastorn (= Benedictus Retzius)  Sonen föddes
                             den 16 maj
ANNA     8 jul  Måns i Älgdalen

MÅNS     8 jul  Per hammarsmed i Orga

LARS     29 jul  Måns i Kolstad

KERSTIN   19 aug  Måns Nilsson i Kolstad

BENJAMIN   2 sep  Johan Noa i Örstorp

TYRES    16 sep  Per Tyresson i Rödja

MARIA     7 okt  Nils Persson i Käslinge

KARIN    14 okt  Anders Jönsson vid Gruvan

HANS     1 nov  Lars Hansson i Boberg

ANDERS    18 nov  Grels skomakare i Bobergstorp

ELIN     25 nov  Lars i Stenstorp

ANDERS    25 nov  Per i Mantorp

MARIA    16 dec  Nils i Ruda

KARIN    16 dec  Olof Larsson på Korphytteskogen

OLOF     30 dec  Per Henriksson på HundekullaskogenOBS  Två barn som döptes den 1 jan 1661 var troligen
    födda det här året, 1660.
    (Johans son i Turstorp, Samuel)
    (Tyres Nilssons dotter i Boberg, Anna)


                          * * * * * * * * * * *
                          *    O B S    *
                          * Alla datum avser *
F Ö D D A  Å R  1 6 6 1             *    dopdag   *
                          * * * * * * * * * * *

SAMUEL    1 jan  Johan i Turstorp  (Född år 1660?)

ANNA     1 jan  Tyres Nilsson i Boberg  (Född år 1660?)

PER     26 jan  Sven i Örstorp

BOTIL     2 feb  Botvid i Ladugården

BRITA    24 feb  Sven i Trälsätter

SVEN     10 mar  Hans i Berga

NILS     10 mar  Jon i Hundekulla

KERSTIN    3 mar  Lars Nilsson i Torp

ELIN     17 mar  Vibjörn i Björke

LARS     30 mar  Anders i Torp

ANNA     7 apr  buten hos Korphyttan

MARIA    15 apr  Hans i Restad

JOHAN    17 apr  Anders skräddare i Olskeppetorp

LARS     21 apr  Anders på Göstadskogen

BRITA     5 maj  Håkan kolare på Korphytteskogen

INGEFRID   26 maj  Sven i Olskeppetorp

INGRID    14 jul  Per Mickelsson på Göstadskogen

ANDERS    25 jul I
          I Sten skräddare
JÖNS (se dödlängd) I

VASTE     4 aug  Olof Månsson i Restad

ISRAEL    11 aug  Daniel i Kilinge

MARIA    11 aug  Anders fiskare i Torlunda

JON     18 aug  Per Jönsson på Korphytteskogen

barn (dödf.se dödl) I
          I Lars Svensson på Göstadskogen
barn (dödf.se dödl) I

INGRID    22 sep  Hans i Torlunda

PER     29 sep  Grels i Ödesrödja

MARIA    29 sep  Olof i Käslinge

ISRAEL    8 okt  Olof i Lada

barn (dödf.se dödl)  Per Svensson i Gettorp

VASTE    24 nov  Hans i Torp

MARIA     1 dec  Jon skomakare

MARIA     8 dec  Måns i RudaOBS  Ett barn som döptes den 1 jan 1662 var troligen
    fött det här året, 1661.
    (Håkans dotter i Balderum, Ingrid)  Uppgifter om födslar i DÖD- OCH BEGRAVNINGSLÄNGDEN samma år (1661)

  25 juli "begrofz Sten Skräddares barn JÖNS, fick nöddop."

  15 sept "begrofz 2 dödfödde barn, Lars Swänssons
  på Giöstadskogen."

  27 okt "Peer Swänssons barn i Giettorp dödfödt begrofz,
  en Cronobagge."
  (Uttrycket "cronobagge" förekommer flera gånger i kyrkböckerna
  i Vånga. Det hänger troligen samman med regeln att brudkrona bara
  fick bäras av en brud som var oskuld. Att bryta mot detta var
  "cronobrott" som medförde böter till kyrkan. "Cronobagge" var
  därför sannolikt benämningen på ett barn som i hemlighet varit på
  väg när bruden olovligen bar krona.) 


                          * * * * * * * * * * *
                          *    O B S    *
                          * Alla datum avser *
F Ö D D A  Å R  1 6 6 2             *    dopdag   *
                          * * * * * * * * * * *

INGRID    1 jan  Håkan i Balderum  (Född år 1661?)

KARIN    12 jan  Lars Jonsson i Torp

NILS     19 jan  Jöns i Tolskepp

INGEBORG   2 feb  Tyres i Torlunda

ANDERS    12 feb  Jon i Rödja

ELIN     5 mar  Jöns i Ladugården

SARA     9 mar  Per i Viggesätter

ANDERS    2 apr  Karin i Torlunda

MÅNS     6 apr  Nils i Jogestorp

GÖLIN     6 apr  Nils i Turstorp

ANNA     8 maj  Crono Jon i Balderum (= Balderums Krongård)

HEMMING   25 maj  Anders Hemmingsson i Torp

JOHAN     4 jun  Kerstin i Gettorp

KERSTIN   24 jun  Olof i Gettorp

LARS     25 jun  Olof i Sätra

LARS     18 jul  Per i Mariedal
                            (Beata föddes i
BEATA    20 jul I                 början av juni och
          I Pastorn (= Benedictus Retzius) fick då nöddop 
son (se dödlängd) I                 som konfirmerades
                            i kyrkan 20 juli.)
LARS     27 jul  Sven skomakare

NILS     17 aug  Olof i Olskeppetorp

PÅVEL    31 aug  Per Nilsson i Torp

ELIN     14 sep  Nils Persson i Käslinge

VASTE    28 sep  Lars Nilsson i Torp

JON     28 sep  Olof i Granmyra

BARBRO    12 okt  Per hammarsmed i Orga

BRITA    28 okt  Måns i Älgdalen

KERSTIN   23 nov  Anders i Mektilstorp

ANDERS    15 dec  Nils i Ruda

ANDERS    28 dec  Lars i Jungfrutorp  Uppgifter om födslar i DÖD- OCH BEGRAVNINGSLÄNGDEN samma år (1662)

  11 juni "begrofz Pastoris dödfödde Son."
  (Detta var alltså en tvilling till dottern Beata som först
  fick nöddop, vilket sedan konfirmerades i kyrkan 20 juli.)


                          * * * * * * * * * * *
                          *    O B S    *
                          * Alla datum avser *
F Ö D D A  Å R  1 6 6 3             *    dopdag   *
                          * * * * * * * * * * *

SIGRID    10 jan  Per Nilsson på Göstadskogen

en son    25 jan  Anders hos Gruvan      (Dopnamn saknas)

SVEN     11 feb  Lars Svensson i Göstad

INGRID    15 feb  Hans i Restad

GERTRUD   15 feb  Grels skomakare

DANIEL    1 mar  Per gruvkarl

NILS     25 mar  Per Svensson vid Gruvan

HANS     26 apr  Per i Mantorp

INGEBORG   3 maj  Ingeborg i Rödja

HÅKAN    10 maj  Lars i Stenstorp

ANDERS    31 maj  Per Tyresson i L Rödja

ANNA     10 jul  Olof Larsson på Skogen

PÅVEL    12 jul  Tyres i Boberg

PER     25 jul  Jon skomakare

NILS        I
       13 sep I Jon Klockare
KERSTIN       I

MARIA    27 sep  Jon i Ladugården

MARIA    18 okt  Nils i Rödja

MARIA     4 nov  Nils Hansson i Sunkerstad

KERSTIN   22 nov  Måns Olofsson i Kolstad

ELIN     30 nov  Nils i Boberg

BENGT     6 dec  Per Henriksson på Skogen

ANDERS    20 dec  Per i Viggesätter

BRITA    20 dec  Olof i KolstadOBS  Ett barn som döptes den 1 jan 1664 var troligen
    fött detta år, 1663.
    (Daniels son i Kilinge, Sven)


                          * * * * * * * * * * *
                          *    O B S    *
                          * Alla datum avser *
F Ö D D A  Å R  1 6 6 4             *    dopdag   *
                          * * * * * * * * * * *

SVEN     1 jan  Daniel i Kilinge  (Född år 1663?)

LARS     3 jan  Lars i Boberg

ANNA     17 jan  Nils Persson i Käslinge

LARS     17 jan  Hans i Torlunda

LARS     20 jan  Grels i Ödesrödja

son (se dödlängden)  Anders i Björke

ANDERS    14 feb  Arvid i Sunkerstad

MÅNS     21 feb  Lars Jonsson i Torp

MARIA    21 feb  Jöns i Viggesätter

KARIN    21 feb  Olof Börjesson i Lada

KERSTIN   13 mar  Måns i Älgdalen

ett barn   13 mar  Nils kolare på Grensholm  (Dopnamn saknas)

MARIA    27 mar  Anders i Torp

ANDERS    11 apr  Per Mickelsson

BRITA    17 apr  Hans i Berga

JÖNS     8 maj  Anders i Grensholmshagen

INGRID    30 maj  Olof Månsson i Restad

KERSTIN   19 jun  från Torlunda   (Oäkta. Inga föräldrar nämnda)

PER     10 jul  Mats bute hos Korphyttan

MARGARETA  22 jul  Nils i Olskeppetorp

GÖSTA     7 aug  Anders skräddare på Olskeppetorpsskogen

OLOF     21 aug  Jon i Rödja

ELIN     28 aug  Olof Ingevaldsson i Sunkerstad

JON     31 aug  Måns i Viggesätter

KARIN     2 okt  Måns i Ruda

PER     16 nov  Hans i Torp

ELIN     16 nov  Sven Olofsson i Boberg

HANS     20 nov  Per Henriksson på Skogen

JÖNS     18 dec  Lars Olofsson i Restad

ANNA     18 dec  Hans i Restad  Uppgifter om födslar i DÖD- OCH BEGRAVNINGSLÄNGDEN samma år (1664)

  14 febr "begrofz Anderses Son i Börke fick nöddöp
  oc blef straxt död."


                          * * * * * * * * * * *
                          *    O B S    *
                          * Alla datum avser *
F Ö D D A  Å R  1 6 6 5             *    dopdag   *
                          * * * * * * * * * * *

RAMBORG    6 jan  Halvard i Rödja

KARIN     8 jan  Olof i Granmyra

OLOF     15 jan  Tyres i Sunkerstad

ELIN     15 jan  Måns Svensson i Kolstad

INGEBORG   15 jan  Nils i Ruda

VASTE    22 jan  Håkan i Balderum

PÅVEL    29 jan  Olof i Gettorp

JOEN     29 jan  Nils i Jogestorp

TYRES     5 feb  Lars Nilsson i Torp

ANNA     5 feb  Per Nilsson i Torp

HENRIK    5 feb  Håkan Jonsson på Korphytteskogen

OLOF        I
       19 feb I Per i Mariedal
NILS        I

GERTRUD   12 mar  Per i Viggesätter

KERSTIN   19 mar  Anders i Björke

INGEBORG   27 mar  Per hammarsmed i Orga

INGEVALD   2 apr  Hans glasmästare i Boberg

NILS     7 maj  Sven skomakare

INGRID    15 maj  Lars Svensson på Göstadskogen

HANS     17 maj  Jon i Hundekulla

MARGARETA   2 maj  Anders Jönsson hos Gruvan

KERSTIN   11 jun  Lars på Äskemålsskogen

RAMBORG    2 jul  Lars i Stenstorp

OLOF     16 jul  Bengt i Gettorp

ELIN     30 jul  Nils i Göstad

HANS     20 aug  Per i Balderum

NILS     20 aug  Per på Gyllenberg

KARIN    27 aug  Lars Eriksson i Göstad

barn (se dödlängd)  Joen Persson i Käslinge

VASTE     3 sep  Tyres i Boberg

HÅKAN    17 sep  Anders i Granmyra

ANDERS    24 sep  Hans i Järsätter

NILS     22 okt  Pastorn (= Benedictus Retzius)  (Föddes 13 okt)

KERSTIN   29 okt  Per Svensson i Gettorp

OLOF     5 nov  Per i Mantorp

OLOF     5 nov  Håkan vid Hammaren

JOHANNA    5 nov  Israel i Balderum

INGEBORG   26 nov  Nils kolare under Grensholm

PER     10 dec  Måns i Älgdalen  Uppgifter om födslar i DÖD- OCH BEGRAVNINGSLÄNGDEN samma år (1665)

  28 aug "begrofz et barn Joen Pärssons i Käslinge som
  blef dödt i födzlen."


                          * * * * * * * * * * *
                          *    O B S    *
                          * Alla datum avser *
F Ö D D A  Å R  1 6 6 6             *    dopdag   *
                          * * * * * * * * * * *

HENRIK    21 jan  Mickel Finne på Skogen

INGEBORG   21 jan  Olof Månsson på Göstadskogen

KARIN    11 feb  Nils Persson i Käslinge

PER     11 feb  Olof Persson i Kolstad

ANNA     14 feb  Anders i Torp

INGEBORG   14 feb  Jon Nilsson i Stensätter

MARIA    16 apr  Olof i Lada

ANNA     16 apr  Kristiern i Rudatorpet

NILS     16 apr  Måns i Balderum

MARGARETA  18 apr  Per i Rödja

KERSTIN   20 maj  Hans laggare

KERSTIN   20 maj  Grels i Viggesätter

KARIN    30 maj  Per i Rökstorp

ELIN     17 jun  Per i Berga

KERSTIN   24 jun  Håkan kolare

NILS     2 jul  Jöns i Torp

RAMBORG   22 jul  Sven i Örstorp

PER     31 jul  Jöns Persson i Balderum

OLOF     12 aug  Nils i Örstorp

OLOF     24 aug  Arvid i Bobergstorpet

dotter    16 sep  Lars Jonsson i Torp     (Dopnamn saknas)

GABRIEL   30 sep  Lars hammarsmed i Orga

KERSTIN   14 okt  Hans i Torp

PER     14 okt  Jon i Käslinge

INGEVALD   17 okt  Olof i Sunkerstad

KARIN     7 nov  Nils Hansson i Balderum

MÅNS     11 nov  Hans i Restad

ELIN     25 nov  Lars i Jungfutorp

barn (dödf.se dödl)  Joen skomakare på Mantorpsskogen

ISRAEL    27 dec  Daniel i Kilinge

SVEN     27 dec  Per i Viggesätter  Uppgifter om födslar i DÖD- OCH BEGRAVNINGSLÄNGDEN samma år (1666)

  16 dec "begrofz ett dödfödt barn Joen Skomakares
  på Mantorpa skogh."


                          * * * * * * * * * * *
                          *    O B S    *
                          * Alla datum avser *
F Ö D D A  Å R  1 6 6 7             *    dopdag   *
                          * * * * * * * * * * *

NILS     3 feb  lille Per i Viggesätter
                        (Dopnamn saknas, men streck
dotter    3 feb  Anders i Grensholmshagen under dopvittnet Maria!
                        Döptes nog till MARIA)
ANDERS (se dödl.)  Måns i Viggesätter

INGRID    10 mar  Israel i Sunkerstad

NILS     17 mar  Lars Nilsson i Torp

JON     24 mar  Per Henriksson

NILS     8 apr  Per Nilsson i Torp

MARIA     8 apr  Sven vid Mossen

INGEBORG   14 apr  Anders i Torlunda

MARGARETA  17 apr  Anders Jonsson och Dordi Olofsdotter i Torp

INGEBORG   21 apr  Måns Olofsson i Kolstad

RAMBORG   12 maj  Lars Hansson i Boberg

BRITA    19 maj  Halvard i Rödja

ANDERS    27 maj  Nils i Boberg

OLOF     9 jun  Grels i Sätra

DORDI     9 jun  Håkan trädgårdsmästare till Wij, från Göstad

MARGARETA  16 jun  Måns i Älgdalen

LARS     28 jul  Anders i Björke          (Dopnotiserna
                             står inte i
PER     23 jun  Per Mickelsson på Göstadskogen   tidsföljd)

son (se dödlängd) I
          I Jöns Eriksson i Gettorp
son (se dödlängd) I

LARS     4 aug  Per Larsson i Balderum

LARS     5 aug  Måns i Trälsätter

KLEMENT   18 aug  Per i Fivelsdal

OLOF     1 sep  Per Olofsson i Balderum

ANNA     15 sep  Lars Olofsson i Boberg

JOHAN    15 sep  Joen i Rödja

KERSTIN   13 okt  Olof i Gettorp

barn (dödf.se dödl)  Måns i Kolstad

KARIN    20 okt  Lars på Äskemålsskogen

MARIA     5 nov  Per hammarsmed i Orga

JÖNS     10 nov  Håkan Jönsson på Korphytteskogen

ANNA     17 nov  Arvid hammarsmedsgesäll i Orga

barn (se dödlängd) I
          I Tyres i Boberg
barn (se dödlängd) IOBS  Ett barn som döptes den 1 jan 1668 var troligen
    fött detta år, 1667.
    (Nils Perssons dotter i Kilinge, Elin)  Uppgifter om födslar i DÖD- OCH BEGRAVNINGSLÄNGDEN samma år (1667)

  10 mars "begrofz et barn Månses i Wijksätter Anders
  fik nöddoop."

  25 juli "begrofz Jöns Erikssons Hustru i Giettorp oc 2 
  hännes Söner blef död i barnsbörd."

  20 okt "begrofz et dödfödt barn Månses i Kolsta."

  20 nov "begrofwos 2 Barn Tyreses i Bobärg som
  fingo nöddoop."


                          * * * * * * * * * * *
                          *    O B S    *
                          * Alla datum avser *
F Ö D D A  Å R  1 6 6 8             *    dopdag   *
                          * * * * * * * * * * *

ELIN     1 jan  Nils Persson i Käslinge  (Född år 1667?)

ANNA     5 jan  Nils kolare hos Grensholm

KARL     16 jan  Bengt i Gettorp

LARS     19 jan  Håkan vid Hammaren

INGEVALD   19 jan  Nils Ingevaldsson i Boberg

PER     26 jan  Olof Persson i Kolstad

JOHAN     2 feb  Pastorn (= Benedictus Retzius) (Föddes 1 januari)

KERSTIN   23 feb  Sven skomakare

KERSTIN    4 mar  Anders Hemmingsson i Torp

INGEBORG   8 mar  Tyres i Sunkerstad

SVEN     15 mar  Anders gruvdräng

barn (dödf.se dödl)  Joen i Suggebo

KERSTIN   29 mar  Karin Eriksdotter i Torp    (oäkta)

ANDERS    29 mar  Lars i Stenstorp

ELIN     24 apr  Bengt i Gettorp

barn (se dödlängd)  Per i Mantorp

JOEN     10 maj  Mickel Finne på Skogen

ANNA     25 maj  Per Nilsson på Göstadskogen

GERTRUD   14 jun  Per Henriksson på Skogen

JOHANNA   17 jun I
          I Hans glasmästare
BRITA    17 jun I

MARIA    21 jun  Håkan på Ladaskogen

OLOF     24 jun  Joen i Hundekulla

ANNA     25 jul  Anders i Hagen

KLEMENT   19 jul  Olof i Fivelsdal

SAMUEL    30 aug  Zachris i Kilinge

NILS     18 sep  Måns i Kolstad

barn (dödf.se dödl)  Tore i Jungfrutorp

KARIN    29 sep  Nils Larsson i Boberg

GERTRUD    4 okt  Olof i Lada

JÖNS     4 okt  Hans laggare

ANNA     28 okt  Hans i Restad

ANNA     1 nov  Joen skomakare i Vedlösen

PER     13 dec  Per i Berga

KERSTIN   28 dec  Påvel i Hundekulla  Uppgifter om födslar i DÖD- OCH BEGRAVNINGSLÄNGDEN samma år (1668)

  29 mars "begrofz et dödfödt barn Joens i Suggebo."

  26 april "begrofz Pärs barn i Mantorp fick nöddop."

  25 sept "begrofz et dödfödt barn Tores i Jungfrutorp."


                          * * * * * * * * * * *
                          *    O B S    *
                          * Alla datum avser *
F Ö D D A  Å R  1 6 6 9             *    dopdag   *
                          * * * * * * * * * * *

barn (dödf.se dödl)  Bengt i Sätra

KERSTIN    3 jan  Arvid i Bobergstorp

BRITA    13 jan  Per i Rödja

ANNA     17 jan  Per i Mariedal

MARGARETA  20 jan  Per i Fivelsdal

ANDERS    10 feb  Måns i Norra Balderum

ANDERS    21 mar  Joen Persson i Käslinge

INGRID    21 mar  Per i Viggesätter

barn (dödf.se dödl)  Anders i Björke

MARGARETA  12 apr  Tyres i Boberg

ANNA     21 apr  Olof Ingevaldsson i Sunkerstad

ELISABET   1 maj  Jöns i Gettorp

ANNA     9 maj  Lars Nilsson i Torp

JOHAN    20 jun  Hans i Ödesrödja

NILS     2 jul  Per i Mantorp

barn (dödf.se dödl)  Sven Nilsson skomakare

OLOF     23 jul  Måns i Trälsätter

KERSTIN   23 jul  Lars Jonsson i Torp

KERSTIN    8 aug  Lars i Rökstorp

KARIN    15 aug  Nils Hansson i Balderum

HANS     15 aug  Israel i Sunkerstad

HANS     22 aug  Per Nilsson i Torp

ELIN     29 aug  Jöns i Torp

ANDERS    10 sep  en främmande hustru  (Således från annan ort)

SVEN     12 sep  Per Svensson i Gettorp

INGRID    26 sep  Anders Hemmingsson i Torp

PER     29 sep  Per Persson i Kolstad

ANDERS    3 okt  Daniel i Kilinge

NILS     10 okt  Joen i Suggebo

ANNA     17 okt  Grels i Tolskepp

MARIA    14 nov  Lars Olofsson i Boberg

MARIA    12 dec  Måns i Älgdalen

LISBETA   27 dec  Bengt i Gettorp  Uppgifter om födslar i DÖD- OCH BEGRAVNINGSLÄNGDEN samma år (1669)

  3 jan "begrofz et dödfödt barn Bengtz i Sätra."

  4 april "Et barn Anderses i Börke dödfödt begrofz."

  23 juli "begrofz et dödfödt barn Swän Nielsson Skomakares."


                          * * * * * * * * * * *
                          *    O B S    *
                          * Alla datum avser *
F Ö D D A  Å R  1 6 7 0             *    dopdag   *
                          * * * * * * * * * * *

KERSTIN    6 jan  Per hammarsmed i Orga

OLOF     9 jan  Per Larsson i Balderum

GÖRAN     9 jan  Olof Persson i Kolstad

ANNA     9 jan  Sven i Torlunda

MARGARETA   9 feb  Per Olofsson i Balderum

BRITA    13 feb  Nils Persson i Käslinge

INGEBORG   20 feb  Bengt i Sätra

NILS     24 feb  Erik i Ladugården

ANNA     13 mar  Olof i Gettorp

barn (ofött,s.dödl)  Anders och hustru Karin i Björke

OLOF     27 mar  Håkan i Restad

HANS     24 apr  Påvel i Restad

KARIN    24 apr  Grels vid Mossen

SISSELA   24 apr  Per i Rökstorp

MARGARETA   8 maj  Lars Hansson i Boberg

ISRAEL    15 maj  Joen i Rödja

INGEBORG   15 maj  Olof Larsson i Restad

BRITA    25 maj  Anders Tursson på Backen

MÅNS     12 jun  Per gruvdräng

INGRID    19 jun  Håkan vid Hammaren

HOLSTEN   17 jul  Nils Olofsson i Boberg

ELIN     14 aug  Nils i Ruda

NILS     21 aug  Olof i Fivelsdal

MARGARETA  24 aug  Sven Nilsson skomakare

INGEBORG   28 aug  Lars på Äskemålsskogen

BRITA     4 sep  Per i Fivelsdal

JOEN     11 sep  Josef i Kilinge

ELIN     11 sep  Joen i Berga

RAMBORG   25 sep  Nils Ingevaldsson i Boberg

HÅKAN (se dödlängd)  Joen Håkansson i Kolstad   (Oklarheter, se
                           dödlängden!)
ANDERS    2 okt  Olof Bengtsson i Kolstad

BRITA     2 okt  Nils i Smedstorpet

HÅKAN     5 okt  Joen Håkansson i Berga

OLOF (se dödlängd) I
          I Lars Nilsson i Torp
MÅNS (se dödlängd) I

JOEN     23 okt  Sven skomakare

OLOF     30 okt  Sven i Torlunda

PER     20 nov  Anders Jönsson hos Gruvan

PER     18 dec  Staffan Persson i Kylehult

ERIK     26 dec  Hans i Jogestorp       (När sonen dör i mars 1671
                          kallas han HENRIK)  Uppgifter om födslar i DÖD- OCH BEGRAVNINGSLÄNGDEN samma år (1670)

  20 mars "begrofz Anderses Hustru i Börke H Karin
  död i barnsbörd, barnet blef intet födt."

  12 okt "begrofz Joen Håkanssons Son i Kolsta Håkan
  war 14 dagar gamal."
  (Sonen var således född i slutet av september och han var döpt.
  Det är egendomligt att han inte blivit införd i doplängden.
  Orsaken kan vara att prästen förväxlat denne Håkan med ett
  annat barn som föddes någon vecka senare och som också döptes
  till Håkan - och vars far också hette Joen Håkansson! Det
  barnet dog dock inte utan nådde vuxen ålder. Sannolikt är det
  alltså fråga om två olika barn.)

  19 okt "begrofwos Lars Nielssons Söner i Torp
  Olof oc Måns, fingo nöddoop oc lefde 1 timme."[ Upp ] - [ Hem ] - [ E-post ]

Till födda 1671 - 1680

Till Ragnas ingångssida