Födelse- och doplängder år 1681 - 1690 för VÅNGA socken


                          * * * * * * * * * * *
                          *    O B S    *
                          * Alla datum avser *
F Ö D D A  Ä R  1 6 8 1             *    dopdag   *
                          * * * * * * * * * * *

JOEN     2 feb  Halvard Ebbesson i Stensätter

ELIN     27 feb  Per i Fivelsdal

MARIA    27 feb  Lars i Nybygget

ANDERS    17 apr  Nils i Ödesrödja

MARIA    24 apr  Joen i Suggebo

KERSTIN    8 maj  Joen Tursson på Torlundaskogen

barn (dödf.se dödl)  Olof i Tolskepp

MÄNS     12 jun  Per Månsson i Balderums Norrgård

JOEN     12 jun  Lars i Torp

BRITA    24 jun  Påvel i Hundekulla

ANNA     7 aug  Joen i Lada

barn (dödf.se dödl)  Håkan hos Korphyttan

INGEBORG   28 aug  Jöns Finnvidsson på Korphytteskogen

JOHAN     4 sep I
          I Per i Torlunda
LISBETA    4 sep I

ELIAS    11 sep  Hans i Rökstorp

ERIK     18 sep  Jöns Nilsson på Torlundaskogen

ANDERS    25 sep  Nils i Gettorp

ELIN     25 sep  Anders i Björke

JOHANNA    9 okt  Jöns Persson i Kolstad

MARIA    14 okt  Per Nilsson i Balderum

KERSTIN   14 okt  Anders Gudmundsson skomakare

OLOF     3 nov  Jöns i Tolskepp

ANNA     3 nov  Per Ebbesson i Gettorp

JOSEF     6 nov  Johan i Olskeppetorp

MÄNS     6 nov  Ture i Torlunda

ELIN     10 nov  Per Svensson i Gettorp

PER     13 nov  Joen i Mariedal

NILS     27 nov  Bengt i Sätra

MARGARETA   4 dec  Joen i Olskeppetorp

LARS     26 dec  Per i Balderums Norrgård  Uppgifter om födslar i DÖD- OCH BEGRAVNINGSLÄNGDEN samma år (1681)

  12 maj "begrofz itt dödfödt barn Olofz i Tolskiep."

  14 aug "begrofz et dödfödt barn Håkans hos Korphyttan."


                          * * * * * * * * * * *
                          *    O B S    *
                          * Alla datum avser *
F Ö D D A  Ä R  1 6 8 2             *    dopdag   *
                          * * * * * * * * * * *

ANNA     22 jan  Olof Månsson den yngre i Restad

OLOF     29 jan  Anders Joensson i Stensätter

OLOF     5 feb  Olof i Horkesätter

JOEN     12 feb  Per skräddare

KERSTIN   19 feb  Per i Berga

NILS     26 feb  Erik i Käslinge

JOEN     26 feb  Bengt i Ruda

OLOF     19 mar  Lars i Ladugården

BOTIL    19 mar  Per i Sätra

barn (dödf.se dödl)  Olof Larsson i Restad

MÄRTEN    23 apr  Håkan Mårtensson i Tolskepp

ANDERS    23 apr  Per Mickelsson i Tolskepp

ANNA     1 maj  Påvel i Torp

ANNA     7 maj  Måns i Balderum

MARGARETA   7 maj  Nils Ingevaldsson i Boberg

NILS     14 maj  Måns Olofsson den yngre i Kolstad

NILS     14 maj  Påvel i Balderum

PER     11 jun  Sven sågare på Göstadskogen

ANNA     24 jun  Barbro i Bobergstorpet      (Oäkta)

BRITA    25 jun  Joen i Torp

ANDERS    9 jul  Israel Hansson i Sunkerstad

BRITA     9 jul  Olof i Tolskepp

HANS     25 jul  Alexander i Torp

BRITA    20 aug  Per Månsson i Kolstad

BENGT     3 sep  Joen i Suggebo

ANNA     16 sep  Måns i Älgdalen

KERSTIN   17 sep  Sven Olofsson i Rödja

barn (dödf.se dödl)  Hemming i Boberg

MARIA    24 sep  Joen skytt i Ladugården

PÄVEL     1 okt  Olof i Balderum

JOHAN    15 okt  Joen i Mariedal

ANNA     15 okt  Erland i Laggartorpet

SVEN     22 okt  Bengt skomakare i Rudatorpet

SVEN     30 nov  Johan i Örstorp

barn (se dödlängd)  Bengt på Gettorpsskogen  Uppgifter om födslar i DÖD- OCH BEGRAVNINGSLÄNGDEN samma år (1682)

  25 mars begrovs "ett dödfödt barn Olof Larssons
  i Restadh."

  20 sept "begrofz Hämmingz barn i Bobärg blef dödfödt."

  3 dec "begrofz et litet barn Bengtz på Giettorpskogen
  som hade fådt nöddoop."


                          * * * * * * * * * * *
                          *    O B S    *
                          * Alla datum avser *
F Ö D D A  Ä R  1 6 8 3             *    dopdag   *
                          * * * * * * * * * * *

ISAK     21 jan  Nils smed i Ladugården

ANDERS    28 jan  Jöns Finnvidsson på Korphytteskogen

HANS     4 feb  Anders i Järsätter

ELIN     4 feb  Per Torsson i Torstorp

barn     11 feb  Erik i Ladugården

KERSTIN   24 feb  Gertrud i Jogestorp

MARIA    25 mar  Anders skomakare i Rudatorpet

barn (se dödlängd)  Nils i Ödesrödja

ANDERS    11 apr  Josef i Kilinge

HANS     11 apr  Joen i Olskeppetorp   (Se även 12 juni!)

MARIA    22 apr  Per i Fivelsdal

ELIN     22 apr  Joen i Lada

JOEN     6 maj  Vaste i Äskemålen

KARIN    17 maj  Per Andersson i Balderum

JOEN     29 maj  Sven Ebbesson i Tolskepp

NILS     12 jun  Joen i Olskeppetorp  (Oäkta - jämför 11 april)

INGRID    1 jul  Olof Larsson i Restad

JOHANNA    1 jul  Anders Börjesson i Lada

OLOF     29 jul  Lars Jonsson i Torp

SARA     12 aug  Per Jakobsson i Rödja

MARIA    12 aug  Per Nilsson i Balderum

JOEN     16 sep  Hans i Balderum

ANNA     28 sep  Bengt skomakare i Rudatorpet

OLOF     7 okt  Lars Olofsson i Torp

KERSTIN    7 okt  Lars skomakare på Torlundaskogen

OLOF     14 okt  Måns i Horkesätter

PER     17 okt  Joen Tursson i Torlunda

KERSTIN   21 okt  Olof i Hålan

KERSTIN   28 okt  Olof Persson på Hundekullaskogen

PER     28 okt  Olof i Hårkesätter

OLOF     11 nov  Per Olofsson i Berga

JÖNS     23 dec  Joen dräng på Grensholm

ELIN     30 dec  Bengt i RudaOBS  Två barn som döptes den 1 jan 1684 var troligen
    födda det här året, 1683.
    (Påvels son i Torp, Joen)
    (Per Mickelssons dotter i Tolskepp, Ingrid)  Uppgifter om födslar i DÖD- OCH BEGRAVNINGSLÄNGDEN samma år (1683)

  11 april "begrofz et barn Nielses i Ödesrödia
  som intet fick doop."


                          * * * * * * * * * * *
                          *    O B S    *
                          * Alla datum avser *
F Ö D D A  Ä R  1 6 8 4             *    dopdag   *
                          * * * * * * * * * * *

JOEN     1 jan  Påvel i Torp   (Född år 1683?)

INGRID    1 jan  Per Mickelsson i Tolskepp   (Född år 1683?)

FREDRIK   13 jan  Per skräddare

PER     13 jan  Påvel i Hundekulla

SARA     20 jan  Klement vid Balderumsmossen

NILS     27 jan  Per Larsson i Balderum

JOHAN    27 jan  Per i Torlunda

LARS     27 jan  Per Månsson i Kolstad

ANDERS    1 feb  Nils Larsson i Boberg

SVEN     17 feb  Johan i Olskeppetorp

MARGARETA  17 feb  Måns i Balderum

KARIN    24 feb  Måns i Stenstorp

BRITA    24 feb  Nils Olofsson i Torp

JOEN     23 mar  Hemming i Boberg

ISRAEL    2 apr  Lars Olofsson i Boberg

INGRID    2 apr  Per Svensson i Kolstad

MARIA     6 apr  Bengt i Tolskepp

HENRIK    20 apr  Noa i Örstorp

MÄNS     20 apr  Lars i Ladugården

INGEBORG   23 apr  Olof Månsson i Kolstad

MÄNS     8 maj  Joen Joensson i Torlunda

JOEN     29 jun  Per Torsson i Torstorp

KERSTIN   11 jul  Sven i Restad

LARS     27 jul  Erik i Käslinge

SARA     27 jul  Bengt ryttare i Bobergstorp

barn (dödf.se dödl)  Per Larsson i Tolskepp

BRITA    17 aug  Lars i Nybygget

KERSTIN   17 aug  Måns Olofsson i Kolstad

ELIN     7 sep  Olof i Käslinge

OLOF     29 sep  Hans Nilsson i Torp

ELIN     5 okt  Jöns Persson i Kolstad

KERSTIN   12 okt  Hans Torsson i Tolskepp

BRITA    19 okt  Nils i Berga

ANNA     28 okt  Anders i Tolskepp

KERSTIN    2 nov  Joen Håkansson i Berga

JOEN     8 nov  Tyres i Jogestorp

OLOF     16 nov  Nils i Ödesrödja

BOTIL    16 nov  Sven Jönsson i Tolskepp

HÄKAN    30 nov I
          I Jöns Finnvidsson på Korphytteskogen
barn (dödf.se dödl) I

  Uppgifter om födslar i DÖD- OCH BEGRAVNINGSLÄNGDEN samma år (1684)

  10 aug "begrofz et dödfödt barn Pär Larssons
  i Tolskiep."

  30 nov "begrofz et dödfödt barn Jöns Finnewedssons
  på Korphytskogen."


                          * * * * * * * * * * *
                          *    O B S    *
                          * Alla datum avser *
F Ö D D A  Ä R  1 6 8 5             *    dopdag   *
                          * * * * * * * * * * *

JÖNS     18 jan  Olof i Berga

barn (dödf.se dödl)  Håkan vid Bobergshyttan

BRITA     2 feb  Joen Tursson i Torlunda

GERTRUD   14 feb  Sven i Rödja

SVEN     14 feb  Alexander i Torp

LARS     22 feb  Håkan Larsson i Tolskepp

ANNA     22 feb  Per i Sätra

SAMUEL    1 mar  Hans i Rökstorp

ERIK     15 mar  Gösta i Herrfallet

INGEBORG   22 mar  Olof Svensson i Tolskepp

KARIN    22 mar  Anders Gudmundsson skomakare vid Jordebroviken

PÄVEL     5 apr  Israel i Sunkerstad

PER      5 apr  Olof på Torlunda Backen

SARA     13 apr  Joen skytt i Ladugården

JOHANNA    3 maj  Lars Joensson i Ruda

ANDERS    6 maj  Sven Andersson i Mektilstorp

SVEN     10 maj  Lars Olofsson i Torp

KARIN    21 maj  Håkan i Tolskepp

JOEN     24 maj  Vaste i Äskemålen

ERIK     24 maj  Lars Olofsson i Restad

PER     24 maj  Joen i Jungfrutorp

INGEBORG   30 aug  Joen Joensson i Torlunda

ANDERS    30 aug  Per Björnsson vid Grana    (Fel i doplängden,
                           hette Esbjörnsson)
ANNA     6 sep I
          I Johan hos Korphyttan
barn (dödf.se dödl) I

barn (dödf.se dödl)  Olof i Balderumshagen

INGRID    23 sep  Olof Persson på Hundekullaskogen

MARIA    27 sep  Joen i Olskeppetorp

barn (dödf.se dödl)  Lars i Ladugården

MARIA     8 nov  Per skräddare  Uppgifter om födslar i DÖD- OCH BEGRAVNINGSLÄNGDEN samma år (1685)

  2 febr "begrofz et dödfödt barn Håkans
  vid Bobärgzhyttan."

  6 sept begrovs "ett dödfödt barn Jahans
  hos Korphyttan."

  15 sept begrovs "ett dödfödt barn Olofz
  i Balrumshagen."

  8 nov begrovs "ett dödfödt barn Larses
  i Lagården."


                          * * * * * * * * * * *
                          *    O B S    *
                          * Alla datum avser *
F Ö D D A  Ä R  1 6 8 6             *    dopdag   *
                          * * * * * * * * * * *

BENGT     3 jan  Anders Hansson i Järsätter

ANDERS    17 jan  Påvel Hansson i Balderums Södergård

DANIEL    17 jan  Joen i Mariedal

NILS     7 feb  Påvel Ebbesson i Torp

NILS     7 feb  Per Svensson i Gettorp

OLOF     14 feb  Sven Andersson i Torp

NILS     28 feb  Nils Hansson i Balderums Södergård

MARIA    28 feb  Anders Börjesson i Lada

BRITA    14 mar  Per Månsson i Kolstad

JOHAN    14 mar  Per Månsson i Balderum

KERSTIN   14 mar  Per Ebbesson i Tolskepp

MARGARETA   7 mar  Israel Hansson i Sunkerstad

PER     21 mar  Måns Olofsson den yngre i Kolstad
                            (Dopnamn saknas
barn     28 mar  Lars Persson kolare i Skogeholm  men streck 
                             under "Lars")
BENGT     7 apr  Erland i Laggartorpet

KARIN     2 maj  Joen Olofsson i V Torp

PER      9 maj  Anders Persson kolare i Arlebrunn
                         på Grensholmsskogen
ANNA     24 maj  Lars Joensson i Torp

HANS     24 maj  Nils Olofsson i Torp

HÄKAN    30 maj  Joen Algotsson i Suggebo

SVEN     13 jun  Per Larsson i Tolskepp

KERSTIN   20 jun  Måns Larsson i Balderums Norrgård

ERIK     24 jun  Lars snickare i Björnstorp

INGRID    18 jul  Olof i Hårkesätter

JÖNS     15 aug  Hans Torsson i Restad

ISRAEL    15 aug  Jöns Finnvidsson på Korphytteskogen

JOEN     29 aug  Lars i Nybygget

KERSTIN   12 sep  Olof Svensson i Tolskepp

BRITA    19 sep  Håkan Jönsson i Tolskepp

JOEN     26 sep  Per Jonsson i Rödja

GRELS     3 okt  Klement Grelsson vid Mossen

MARGARETA  31 okt  Håkan Mårtensson i Tolskepp

INGRID    7 nov  Per Larsson i Balderums Norrgård

BRITA     7 nov  Per Olofsson den yngre i Berga

SARA     7 nov  Sven Jönsson i Tolskepp

ANDERS    14 nov  Joen Börjesson i Lada

OLOF     28 nov  Hemming i Boberg

CARL     12 dec  Vaste i Äskemålen

barn (dödf.se dödl)  Nils Hansson i Berga

OLOF     26 dec  Lars Månsson i Ladugården

KERSTIN   26 dec  Bengt skomakare i RudatorpetOBS  Ett barn som döptes den 2 jan 1687 var kanske
    fött det här året, 1686.
    (Måns dotter i Hårkesätter, Brita)  Uppgifter om födslar i DÖD- OCH BEGRAVNINGSLÄNGDEN samma år (1686)

  26 dec "begrofz et dödfödt barn Niels Hanssons
  i Berga."


                          * * * * * * * * * * *
                          *    O B S    *
                          * Alla datum avser *
F Ö D D A  Ä R  1 6 8 7             *    dopdag   *
                          * * * * * * * * * * *

BRITA     2 jan  Måns i Hårkesätter  (Kanske född 1686?)

KARIN    23 jan  Per Olofsson i Berga

ANNA     24 jan  Jöns Persson i Kolstad

ELIN     30 jan  Per Svensson i Kolstad

MARGARETA  23 jan  Per Nilsson i Balderum

LISBETA    2 feb  Måns i Älgdalen

LARS     6 feb  Per Torsson i Torstorp

SVEN     24 feb  Anders skomakare i Vedlösen

INGEBORG   6 mar  Fredrik Persson hammarsmed i Orga

SVEN     6 mar  Olof Eriksson i Torlunda

NILS     6 mar  Sven sågare vid Göstadskogen

PER     20 mar  Joen Håkansson i Berga

ELIN     28 mar  Bengt i Ruda

KERSTIN   28 mar  Håkan Larsson i Tolskepp

MARGARETA   3 apr  Håkan Bengtsson i Sunkerstad

PER      3 apr  Nils Persson skomakare i Ödesrödja

MARGARETA  17 apr  Anders Ebbesson i Tolskepp

ELIN     24 apr  Daniel Månsson soldat i Käslinge

NILS     12 jun  Lars Olofsson i Torp

ANDERS    12 jun  Joen i Jungfrutorp

BENGT    31 jul  Nils Jonsson i Hundekulla

ELIN     7 aug  Olof Månsson den yngre i Restad

MARIA     4 sep  Sven Olofsson i L Rödja

HÄKAN    11 sep  Henrik Håkansson vid Korphyttan

HÄKAN     2 okt  Per Esbjörnsson på Korphytteskogen

LARS     9 okt  Påvel i Torp

MARIA    16 okt  Per Mickelsson i Tolskepp

MARIA     6 nov  Per Månsson i Kolstad

MARIA    13 nov  Olof Persson på Torlundabacken

KERSTIN   27 nov  Nils Hansson i Berga

INGEBORG   27 nov  Joen Jonsson i Torlunda

barn (dödf.se dödl)  Barbro Pädersdotter i Orga   (Oäkta)

NILS     11 dec  Per Jakobsson i St Rödja

KERSTIN   11 dec  Lars Jonsson i Ruda

SVEN     11 dec  Olof Persson vid Älsjön

INGRID    18 dec  Måns Olofsson den yngre i Kolstad

KERSTIN   21 dec  Lars Olofsson i Kolstad  Uppgifter om födslar i DÖD- OCH BEGRAVNINGSLÄNGDEN samma år (1687)

  4 dec "begrofz ett dödfödt barn oäckta
  Barbro Pädersdotters i Orga."


                          * * * * * * * * * * *
                          *    O B S    *
                          *  Fortfarande  *
F Ö D D A  Ä R  1 6 8 8             * avser alla datum *
                          *    dopdag   *
                          * * * * * * * * * * *

JÖNS     10 jan I
          I Per Nilsson och Elin Jönsdotter i Balderum
barn (se dödlängd) I     (Barnen var även födda 10 jan)

SVEN     25 jan  Anders Gudmundsson i Jordebroviken

dotter (se dödl)   Per i Sätra

JOHAN     5 feb  Sven Olofsson skräddare vid Korphyttan

JOHAN     6 feb  Lars i Björketorpet

ABRAHAM    4 mar  Joen skytt i Ladugården
                          * * * * * * * * * * *
                          *  O B S * O B S  *
                          * Från våren 1688 *
                          * redovisas även  *
                          *  födelsedatum  *
                          * * * * * * * * * * *
     *** född ** döpt ***

KARIN     6 mar 11 mar  Lars Månsson i Nybygget

ANNA     10 mar 11 mar  Hans Torsson i Restad

KARIN    13 mar 18 mar  Per Larsson i Tolskepp

dotter (dödf.se dödlängden)  Anders Persson o Botil Larsdotter i Lagården

OLOF     29 mar  1 apr  Per Jonsson i Stora Rödja

MÄNS     16 apr 18 apr  Erik Månsson i Ladugården

BENGT    18 apr 22 apr  Alexander Olofsson i Ö Torp

dotter (dödf.se dödlängden)  Nils Holstensson och Karin Andersdotter
                                i Gettorp
ISRAEL    6 maj 13 maj  Josef Markusson i Kilinge

ELIN     31 maj  6 jun  Håkan i Sunkerstad

KATARINA   6 jun 10 jun  Johan Svensson vid Korphyttan

KERSTIN   18 jun 24 jun  Erik Svensson i Göstad

TURE     29 jun  1 jul  Joen Tursson i Grävlingehult

KERSTIN   17 jul 22 jul  Per Svensson i Örstorp

MARGARETA  22 aug 26 aug  Hans Larsson i Boberg

OLOF     28 aug  2 sep  Nils Olofsson i Östra Torp

OLOF     4 sep  9 sep  Sven Andersson i Mickelstorp

KATARINA   20 sep 23 sep  Nils Börjesson i Orga

MARGARETA  17 okt 21 okt  Tyres Persson i Viggesätter

JOEN     19 okt 21 okt  Lars Olofsson i V Torp

ANDERS    2 nov 11 nov  Olof Olofsson i Hårkesätter

KARIN    18 nov 25 nov  Anders Persson kolare i Arlebrunn

LARS     23 nov 25 nov  Håkan Jönsson i Tolskepp

ANNA     22 nov 25 nov  Sven Ebbesson i Tolskepp

MARGARETA  27 nov  2 dec  Sven gruvkarl vid Restadgruvan

KERSTIN   29 nov  2 dec  Joen Svensson den äldre i Olskeppetorp

barn (dödf.se dödlängden)   Sven Jonsson i Balderums Krongård

KARIN     ? dec 26 dec  Sven Andersson i Ö Torp (Födelsedag saknas)  Uppgifter om födslar i DÖD- OCH BEGRAVNINGSLÄNGDEN samma år (1688)

  10 jan "afled oc 15 begrofs H. Elin Jönsdotter i Ballrum
  hafwandes 2 nyfödda barn wid sin sida med sig i grafwen,
  sedan hon lefwat hade i 40 åhr, oc dät ena barnet fåt doop
  kallad Jöns."

  29 jan "begrofz ett barn Pärs i Sätra, en dotter som straxt
  effter födslen afled."

  26 mars "födde H. Botel Larsdotter, Anders Pärssons Hustru
  i Lagården sit första barn, hwilket dödt kom til wärlden
  oc begrofs d. 30 dito, dät war en dotter oc blef ifrån
  Moderlifwet buren til grafwen Job.10.19."

  22 april "födde Niels Hålstenssons hustru H. Karin Andersdotter
  i Giettorp et dödt pigebarn som begrofz d. 29 dito."

  9 dec "begrofz ett dödfödt barn Swän Jonssons i Balrums Cronogård,
  som föddes d. 30 Novembr."

F Ö D D A  Ä R  1 6 8 9


LARS     11 jan 20 jan  Anders Hansson i Järsätter

KERSTIN   30 jan  3 feb  Anders Ebbesson i Tolskepp

NILS     7 feb 10 feb  Joen Börjesson i Lada

OLOF     3 feb 10 feb  Anders Börjesson i Lada

NILS     28 feb 10 mar  Olof Larsson i Restad

SVEN     11 mar 17 mar  Olof Svensson i Tolskepp

MARIA    21 mar 24 mar  Hans Henriksson trädgårdsmästare i Jogestorp

PER     28 mar 30 mar I
              I Hans Larsson i Balderum     (Se även
son (dödf)  28 mar     I                dödlängden)

MALIN     2 apr  7 apr  Erland Erlandsson i Laggartorpet

LISBETA    9 apr 14 apr  Vaste Joensson i Äskemålen

ANDERS    28 apr  1 maj  Lars Andersson i Järsätter

ANDERS    3 maj  5 maj  Bengt Nilsson i Ö Torp

NILS     26 apr  5 maj  Lars Persson i Skoga

ANNA     6 maj  9 maj  Lars snickare i Björnstorpet

ANNA     29 maj  2 jun  Hans Nilsson i V Torp

ISRAEL    8 jun  9 jun  Joen Algotsson i Suggebo

ELIN     6 jun 16 jun  Olof Tyresson i Kolstad

barn (?) (se dödlängden)   Sissela i Knaperhult    (Oäkta)

MARGARETA  17 jul 21 jul  Per Larsson i Balderum

NILS     ? Jul 21 jul  Vaste Larsson i Torp

KERSTIN   31 jul  4 aug  Anders Persson i Ladugården    (Notiserna
                                står i fel
NILS     20 jul 28 jul  Måns Larsson i Balderums Norrgård  ordning)

son (se dödlängden)     Per Andersson klockare

KERSTIN    7 sep  7 sep I
              I Sven Joensson vid Balderumsmossen
son (dödf. se dödlängden) I

KARIN    16 sep 20 sep  Erik Olofsson vid Göstads Såg

JÖNS     23 sep 29 sep  Sven Jönsson i Tolskepp

GERTRUD   20 sep 29 sep Anders Månsson i Ruda

MARIA     1 okt  6 okt  Per Esbjörnsson vid Grana

LARS     8 okt 13 okt  Hemming Jonsson i Boberg

GRELS    16 okt 20 okt  Per Nilsson i Balderum

JOEN     18 nov 24 nov  Per Mickelsson i Tolskepp

son (dödf. se dödlängden)  Anders Arvidsson i Örstorp

SVEN     28 nov  1 dec I
              I Per Svensson i Kolstad
LARS     28 nov  1 dec I

ELISABET   9 dec 10 dec  Fredrik Persson hammarsmed oElisabet i Orga

ANNA     9 dec 15 dec  Joen Olofsson i V Torp

ANNA     10 dec 15 dec  Henrik Håkansson vid Korphyttan

OLOF     17 dec 22 dec  Nils Persson i Nybygget på Grensholms skog

OLOF     18 dec 22 dec  Påvel Ebbesson i Ö Torp

JÖNS     22 dec 29 dec  Nils i Herrfallet

LARS     25 dec 29 dec  Bengt skomakare  Uppgifter om födslar i DÖD- OCH BEGRAVNINGSLÄNGDEN samma år (1689)

  3 april "begrofz ett dödfödt piltebarn Hans Larssons
  i Ballrum."

  17 juli "begrofz itt oächta barn Sisslas i Knaperhult
  som tiänt hafwer på Ribbingsholm och då besufwen."
  (Troligen ett nyfött barn, eftersom det inte finns någon
  notis i födelselängden vare sig i Vånga eller Kullerstad.)

  29 aug "föddes oc 2 timmar effter födslen afsomnade
  Pär Andersson Klockares barn (son) oc begrofz d. 1 Septemb."

  8 sept "födde Swän Jonssons Hustru vid Ballrums Måsen, hijt
  til wärlden en Son uthan lijf, hwilken begrofz d. 15 dito."

  1 dec "begrofz Anders Arvidssons förstfödde Son i Örstorp,
  som d. 28 Novemb kom till verlden uthan lijf."

F Ö D D A  Ä R  1 6 9 0


INGEBORG   2 jan  6 jan  Håkan Bengtsson i Sunkerstad

JOHANNA (se dödlängden)   Johan Börjesson i Olskeppetorp

KERSTIN   11 jan 12 jan  Anders Tursson i Ladugården

OLOF     6 jan 12 jan  Måns Olofsson i Kolstad

INGRID    15 jan 19 jan  Lars Olofsson i Kolstad

KARIN    19 jan 26 jan  Olof Persson vid Älsjön

MARGARETA   4 feb  9 feb  Påvel Hansson i Balderums Södergård

LARS     6 feb  9 feb  Anders Månsson i Vedlösen

barn (ofött, se dödlängden)  Per och Ingeborg Jönsdotter i Sätra

BRITA     5 mar  9 mar  Per Torsson i Torstorp

SAMUEL    17 mar 23 mar  Joen i Jungfrutorp

KARIN     3 apr  6 apr  Håkan Larsson i Tolskepp

JOHANNA    3 apr  6 apr  Olof Månsson den yngre i Restad

LARS     15 apr 18 apr  Joen Jonsson i Torlunda

BRITA    16 maj 18 maj  Olof Persson på Torlundabacken

MARIA    17 maj 18 maj  Måns Jönsson i Stenstorp

barn (se dödlängden)     Halvard Ebbesson i Stensätter och   (Oäkta)
                 Gertrud Nilsdotter i Jogestorp

ANNA     31 maj  1 jun  Klement Grelsson vid Balderums Mossen

HÄKAN    10 jun 15 jun  Jöns Håkansson vid Bobergshammaren

SVEN     18 jul 25 jul  Erik Svensson i Göstad

HANS     28 jul  3 aug  Nils Hansson i Jogestorp

HANS     13 aug 17 aug  Joen Olofsson i Granmyra

dotter (dödf se dödlängden)  Per Jonsson skomakare i Lenavik

ANNA     10 okt 19 okt  Alexander Olofsson i Ö Torp

ELIN     31 okt  2 nov  Lars Jonsson i V Torp

ANDERS    5 nov  9 nov  Hemming Andersson i Ö Torp

ELIN     9 nov 16 nov  Bengt Svensson i Rudatorpet

JOEN     10 nov 16 nov  Johan Svensson profoss på Korphyttan

JOHAN     7 nov 16 nov  Måns Johansson i Horkesätter

JOEN     6 dec 14 dec  Joen Tursson i Arlebrunn

ANNA     16 dec  ? dec  Nils Olofsson i Ö Torp   (Dopdag saknas)

MARIA    17 dec 21 dec  Nils Hansson i Berga  Uppgifter om födslar i DÖD- OCH BEGRAVNINGSLÄNGDEN samma år (1690)

  12 jan "begrofz Jahan Bergessons dotter i Olskiepetorp
  som föddes d. 10 dito oc straxt undfick nöddoop
  kalladt Jahanna oc lefde allenast effter födslen 1/2 Timma."

  28 febr "begrofs Pärs Hustru i Sätra, H. Ingebor Jönsdotter
  som blef död i barnsnöd, d. 20 Febr. barnet blef icke födt,
  oc war dätta hännes 8de barn. Har fört et meenlöst oc
  saktmodigt lefwerne uti 44 åhr."

  1 juni "begrofz et oächta Barn Hålfwård Äbbessons i Stensätter
  oc Giärtrudz Nielsdotter i Jogestorp som fick nöddoop oc blef
  dödt d. 28 Maii."

  17 aug "begrofz Pär Jonsson Skomakares i Lenawijk dödfödda barn,
  en dotter, som föddes d. 14 dito."


[ Upp ] - [ Hem ] - [ E-post ]

Till födda 1691 - 1700

Till Ragnas ingångssida