Födelse- och doplängder åren 1691 - 1700 för VÅNGA sockenF Ö D D A  Å R  1 6 9 1


SVEN     16 jan 18 jan I
              I Per Jonsson i Stora Rödja
BENGT    16 jan 18 jan I

HÅKAN    14 jan 18 jan  Sven Andersson i Ö Torp

KERSTIN   21 jan  1 feb  Anders Persson i Arlebrunn

HANS     27 jan  1 feb  Sven Hansson i Berga

ANNA     29 jan  2 feb  Lars Månsson i Nybygget

ANNA     1 mar  8 mar  Sven sågare vid Bobergs Såg

OLOF     3 mar  8 mar  Påvel Ebbesson i V Torp

BENGT    15 mar 22 mar  Håkan Bengtsson i Sunkerstad

MARIA    22 mar 25 mar  Nils Persson i Ödesrödja

NILS     23 mar 25 mar  Per Gudmundsson i Torp

ANDERS    ? mar 29 mar  Johan Börjesson i Olskeppetorp (Födelsedatum
                                saknas för
LARS     ? mar 29 mar  Per Larsson i Tolskepp      dessa barn)

ANDERS    17 apr 17 apr  Anders Arvidsson i Örstorp

OLOF     16 apr 19 apr  Sven Olofsson i L Rödja

ELIN     15 apr 19 apr  Anders Gudmundsson i Torstorp

OLOF     10 apr 19 apr  Anders Ebbesson i Tolskepp

barn (dödf. se dödlängden)  Olof Nilsson i Boberg

INGEBORG   ? maj 10 maj  Tyres Persson i Jungfrutorp

KERSTIN   20 maj 24 maj  Olof Olofsson i Hårkesätter

KARIN     1 jun  7 jun  Sven Olofsson skräddare vid Korphyttan

KERSTIN    4 jul  5 jul  Bengt Nilsson i Tolskepp

BRITA    10 jul 19 jul  Bengt Andersson i Ruda

ANNA     ? jul 19 jul  Lars Olofsson i V Torp (Födelsedatum saknas)

MARIA    20 jul 26 jul  Per Svensson i Örstorp

INGRID    1 aug  2 aug  Olof Tyrsson i Kolstad

JOSEF    10 aug 10 aug  Joen Börjesson i Lada

dotter (dödf. se dödlängd)  Sven Jonsson i Balderums Krongård

MARGARETA  31 aug  6 sep I
              I Lars Jonsson i Ruda
ANNA     31 aug  6 sep I

ANNA     2 sep   sep  Måns Persson hammarsmed i Orga

OLOF     5 sep 13 sep  Håkan Olofsson i Trälsätter

JOEN     3 sep 13 sep  Per Nilsson i Balderum

ANDERS    20 sep 27 sep  Nils Jönsson smed i Ladugården

OLOF     5 okt 11 okt  Jöns Håkansson vid Bobergshyttan

ANDERS    9 okt 11 okt  Olof Svensson i Tolskepp

BRITA    10 okt 18 okt  Per Olofsson i Mantorp

BRITA    23 okt 25 okt  Lars Hansson hammarsmedsgesäll

ANNA     4 nov  8 nov  Hans Larsson i Boberg

OLOF     7 nov 15 nov  Påvel Olofsson i V Torp

HÅKAN    13 nov 15 nov I
              I Hans Håkansson i Torlunda
NILS     13 nov 15 nov I

KERSTIN   12 nov 15 nov  Anders Nilsson och Anna Persdotter i V Torp

AGNETA    20 nov 22 nov  Nils Börjesson hammarsmedsgesäll i Orga

KARIN     2 dec  6 dec  Sven Ebbesson i Tolskepp

ISRAEL    25 dec 27 dec  Bengt Svensson skomakare vid Stora gruvan  Uppgifter om födslar i DÖD- OCH BEGRAVNINGSLÄNGDEN samma år (1691)

  10 maj "begrofz Olof Nielssons döfödda barn i Bobärg,
  föddes d. 2 Maii."

  16 aug "föddes Swän Jonssons döda barn oc dotter
  i Cronegård Ballerum oc begrofz d. 23 dito."

F Ö D D A  Å R  1 6 9 2


MÅNS     22 jan 24 jan  Per Esbjörnsson vid Grana

SVEN     25 jan 31 jan  Henrik Håkansson vid Korphyttan

BRITA    13 feb 21 feb  Joen Svensson och Margareta Tyresdotter
                                 i Berga
MARIA    25 feb  6 mar  Nils Persson i Mosinroth (Dunderhult)

JOHANNA    9 mar 13 mar  Nils Jonsson i Hundekulla

PER     14 mar 19 mar  Lars snickare i Björnstorpet

PER     20 mar 28 mar  Klement Olofsson och Margareta Persdotter
                                i Balderum
MARGARETA   5 apr 10 apr  Anders Börjesson i Lada

ELIN     3 apr 10 apr  Nils Olofsson i Ö Torp

dotter (dödf.se dödlängden)  Sven Andersson i Mektilstorp

KERSTIN    7 maj 16 maj  Hans Henriksson trädgårdsmästare i Jogestorp

dotter (dödf.se dödlängden)  Olof Nilsson i Boberg

MARGARETA  18 maj 22 maj  Anders Persson i Ladugården

ANDERS    2 jun  5 jun  Olof Persson på Torlundabacken

JOEN     21 jun 24 jun  Joen Johansson i Kilinge

barn   (barnen blev    I
    inte framfödda   I Anders Tursson och Maria Bengtsdotter
barn  se dödlängden)   I                 i Ladugården

KERSTIN    4 jul 10 jul  Joen Nilsson i Jogestorp

NILS     17 jul 24 jul  Anders Stensson i Käslinge

KARIN    26 jul 31 jul I
              I Måns Larsson i Balderums Norrgård
INGRID    26 jul 31 jul I

SVEN     31 jul   aug  Per Olsson och Ingeborg Bengtsdotter i Sätra

SIGRID    20 aug 21 aug  Erik Olofsson sågare vid Göstad

KERSTIN   23 aug 28 aug  Bengt Nilsson i Ö Torp

HÅKAN     5 sep 11 sep I
              I Nils Svensson och Johanna Larsdotter
BRITA     5 sep 11 sep I                 i Tolskepp

KARIN     7 sep 11 sep  Olof Persson och Anna Nilsdotter i Torp

KERSTIN   13 aug 14 aug  Joen Jonsson i Torlunda

KERSTIN   17 sep 25 sep  Anders Månsson i Vedlösen

BRITA    21 sep 25 sep  Sven Hansson i Berga

BOTIL    18 okt 23 okt  Olof Persson vid Ålsjön

ANDERS    31 okt  1 nov  Lars Olofsson och Kerstin Andersdotter
                                i St Rödja
ANNA     6 nov 13 nov  Hemming Jonsson i Boberg

JOHANNA   14 nov 20 nov  Olof Tyrsson i Kolstad

MÅNS     13 dec 18 dec  Anders Månsson i Ruda

GUDMUND   22 dec 26 dec  Anders Gudmundsson i Torstorp

NILS     25 dec 28 dec  Per Jonsson i St Rödja  Uppgifter om födslar i DÖD- OCH BEGRAVNINGSLÄNGDEN samma år (1692)

  19 april "begrofz en dödföd dotter Swen Anderssons
  i Mektilstorp."

  16 maj "begrofz Olof Nielssons dödfödda dotter i Bobärgh."

  3 juli "begrofz Anders Turssons Hustru i Lagården,
  H. Maria Bängtzdotter, hwilken effter en häfftig barnsnöd
  af twillingar afsomnade d. 1 Julii oc barnen blefwo intet
  födde, sädan hon lefwat 3 åhr i ächtenskap oc hela hännes 
  ålder 39 åhr."

F Ö D D A  Å R  1 6 9 3


OLOF     2 jan  8 jan  Per Larsson Balderums Norrgård (Kyrkbyn)

KERSTIN    4 jan  8 jan  Måns Persson hammarsmed i Orga

KERSTIN    8 jan 15 jan  Joen Torstensson och Anna Jönsdotter på
                              Korphytteskogen
KARIN    11 feb 19 feb  Påvel Ebbesson i Torp

JOEN     17 mar 19 mar  Lars Jonsson i V Torp

MARIA    20 mar 26 mar  Anders Ebbesson i Tolskepp

VASTE     ? mar 25 mar  Påvel Olofsson i Gettorp

KERSTIN   27 mar  2 apr  Per Gudmundsson gruvkarl vid Stora gruvan

MARIA    27 mar  2 apr  Klement Olofsson i Balderums Mellangård
                                 (Kyrkbyn)
MARGARETA  29 mar  2 apr  Olof Månsson den yngre i Restad

ERIK     2 apr  7 apr  Lars Persson skomakare på Torpskogen

SVEN     2 apr  9 apr  Alexander Olofsson i Ö Torp

KERSTIN   15 maj 21 maj  Hans Persson och Ingrid Olofsdotter i Torp

MARINA    ? maj 28 maj I
              I Johan Svensson profoss på Korphytteskogen
JOHANNA    ? maj 28 maj I            (Födelsedatum saknas)

SVEN     17 jun 24 jun  Nils Hansson i Jogestorp

HANS     24 jun  2 jul  Nils Hansson i Berga

OLOF     25 jun  2 jul  Påvel Hansson i Balderums Södergård

ELIN     13 jun 18 jun  Karl Bengtsson och Johanna Arvidsdotter
                                 i Gettorp
KARIN    24 jul  ? jul  Nils Andersson och Kerstin 
                 Håkansdotter i Björke  (dopdag saknas)

INGEBORG   21 jul 30 jul  Anders Persson i Jungfrutorp

barn (dödf. se dödlängden)  Erik Svensson och Brita Svensdotter i Göstad

son (dödf. se dödlängden)  Sven Persson och Anna Jonsdotter i Lenavik

son (dödf. se dödlängden)  Hemming Andersson och Elin Nilsdotter

KERSTIN    9 aug 20 aug  Bengt Andersson i Ruda

NILS     16 aug 20 aug  Per Larsson i Tolskepp

KERSTIN    2 sep 10 sep  Nils Olofsson i Ö Torp

MARIA     2 okt  8 okt  Anders Nilsson i V Torp

OLOF     29 sep  8 okt  Lars Olofsson o Ramborg Larsdotter i Kolstad

LARS     6 okt  ? okt  Holsten Larsson och Maria Svensdotter
                   vid Bobergsmossen  (dopdag saknas)

son (dödf. se dödlängden)  Tyres Larsson o Kerstin Zackrisdotter i Torp

KARIN    26 okt 29 okt  Olof Nilsson i Boberg

INGRID    28 okt  1 nov  Sven Andersson i Torp

ANNA     29 nov  3 dec  Olof Håkansson i Tolskepp

OLOF     26 dec 31 dec  Per Olofsson i Mantorp  Uppgifter om födslar i DÖD- OCH BEGRAVNINGSLÄNGDEN samma år (1693)

  30 juli "begrofz et dödföd barn Erik Swänssons
  oc H. Brita Swänsdotter i Giösta."

  6 aug "begrofz en dödfödd Son Swän Pärssons
  oc H. Anna Jonsdotters i Lenawijk."

  6 aug "begrofz Hämming Anderssons oc H. Elin
  Nielsdotters dödfödde Son."

  22 okt "begrofz et dödfödt piltebarn Tyres Larssons
  oc H. Kierstin Zachrisdotters i Torp."

F Ö D D A  Å R  1 6 9 4


MARIA    14 jan 21 jan  Jöns Svensson och Elin Bengtsdotter
                             i Balderumshagen
PER     13 feb 18 feb  Hans Persson och Margareta Larsdotter
                      i Balderums Mellangård (Kyrkbyn)
KARIN      feb 25 feb  Hans Torsson i Restad

OLOF     25 feb  4 mar  Jon Börjesson i Lada

JOHANNA    6 mar 11 mar  Jon Svensson i Berga

PER       mar 11 mar  Måns Persson hammarsmed i Orga

KARIN    28 mar  1 apr  Joen Larsson i Arlebrunn

MARGARETA  11 maj 17 maj  Lars Månsson i Nybygget

JOEN     27 maj  3 jun  Johan Börjesson i Olskeppetorp

EMERENTIA   4 jun 10 jun  Israelis Retzius o Anna Johansdotter Rydelia

BENGT  (se dödlängden)    Per Esbjörnsson

NILS     14 jul 15 jul  Hans Håkansson i Skoga

JON     15 jul 16 jul I
              I Sven Persson och Anna Jönsdotter i Lenavik
KERSTIN   15 jul 16 jul I

BRITA    17 jul 22 jul  Lars Persson skomakare på Torps ägor

ANDERS    18 jul 22 jul  Nils Andersson i Björke

PER     17 aug 26 aug  Hans Persson i V Torp

son (dödf. se dödlängden)  Jon Johansson i Kilinge

INGRID    24 aug 26 aug  Lars Olofsson i St Rödja

MÅNS     2 sep  9 sep  Anders Månsson och Kerstin Olofsdotter
                               i Trälsätter
NILS     6 sep  9 sep  Hemming Andersson i Ö Torp

JOHAN    15 sep 16 sep  Per Nilsson i Balderums Mellangård

MARIA    16 sep 23 sep  Hans Larsson i Boberg

NILS     26 sep 30 sep  Tyres Larsson i V Torp

INGEBORG   14 okt 21 okt  Sven Andersson i Mektilstorp

HEMMING   16 okt 21 okt  Lars Olofsson i V Torp

INGEBORG   7 nov 11 nov  Olof Persson i Ålsjön  Uppgifter om födslar i DÖD- OCH BEGRAVNINGSLÄNGDEN samma år (1694)

  9 juli "blef Pär Äsbiörnssons lille Son som fick nöddoop oc
  kallades Bängt död, oc begrofz d. 15 dito alenast 1 dag gammal."

  19 aug "begrofz Jon Jahanssons döfödde Son i Kilinge."

F Ö D D A  Å R  1 6 9 5


LARS     ? jan 13 jan  Per Jonsson i St Rödja  (Födelsedag saknas)

PER     17 jan 27 jan  Påvel Ebbesson i Ö Torp

ELIN     6 feb 10 feb  Lars Jonsson i Ruda

ANNA     9 feb 11 feb I
              I Sven Olofsson skräddare vid Korphyttan
MÅNS     10 feb 11 feb I

ANNA     12 feb 22 feb  Per Persson i Smedstorpet

LARS     27 feb  3 mar  Måns Larsson och Brita Halvardsdotter i
                                 Tolskepp
SVEN     23 feb  3 mar  Påvel Olofsson i Gettorp

HÅKAN     7 mar 10 mar I
              I Henrik Håkansson vid Korphyttan
MARIA     7 mar 10 mar I

OLOF     10 mar 11 mar  Håkan Bengtsson och Johanna Olofsdotter i
                                 Sunkerstad
HANS     3 mar 17 mar  Olof Persson på Torlundabacken

KERSTIN   12 mar 17 mar  Håkan Olofsson i Trälsätter

BÖRJE    17 mar 20 mar  Anders Börjesson i Lada

DANIEL    25 mar 27 mar  Jöns Håkansson vid Bobergshyttan

BRITA    23 mar  7 apr  Erik Månsson och Ingrid Håkansdotter
                                i Torlunda
OLOF     28 apr 28 apr  Måns Larsson i Balderums Norrgård

NILS     8 maj 14 maj  Nils Persson i Mosinroth (Dunderhult)

STAFFAN   28 maj 28 maj I
              I Per Staffansson i Kylehult
ANDERS    30 maj 30 maj I

TYRES    31 maj  3 jun I
              I Olof Tyrsson i Kolstad
KERSTIN   31 maj  3 jun I

KERSTIN   16 jun 23 jun  Jon Olofsson i V Torp

ERIK     5 jul  7 jul  Per Svensson i Kolstad

KERSTIN   16 jul 21 jul  Sven Hansson i Berga

HANS     13 jul 13 jul I
              I Klement Olofsson i Balderums Mellangård
MARIA    13 jul 13 jul I

MAGDALENA  27 jul  4 aug  Måns Persson hammarsmed i Orga

INGRID    5 aug 12 aug  Anders Stensson i Käslinge

JOHAN     7 aug 12 aug  Lars Eriksson snickare i Björnstorp

SVEN     10 aug 18 aug  Nils Olofsson o Anna Svensdotter i Fivelsdal

HANS     3 sep  8 sep  Nils Svensson i Tolskepp

MARKUS    15 sep 22 sep  Joen Johansson i Kilinge

NILS     20 sep 29 sep  Anders Nilsson och Anna Persdotter i Torlunda

ANDERS    16 okt 27 okt  Anders Månsson i Ruda

ELIN     27 okt  1 nov  Nils Eriksson fiskare vid Sanden

MARGARETA  13 nov 17 nov  Nils Olsson i Restad

SARA     17 nov 24 nov  Erik Svensson i Göstad

KARIN    18 nov 24 nov  Per Olofsson i Sätra

JAKOB     6 dec  6 dec  Klement Grelsson vid Balderumsmossen

NILS     29 nov  8 dec  Anders Nilsson i V Torp

barn (dödf. se dödlängden)  Per Månsson i Ladugården

ANDERS    ? dec 15 dec  Bengt Nilsson i Torp
                 (när sonen dör 19/5 1696 kallas han NILS) 

KARIN    24 dec 28 dec  Jon Nilsson i Jogestorp  Uppgifter om födslar i DÖD- OCH BEGRAVNINGSLÄNGDEN samma år (1695)

  1 dec "begrofz Pär Månssons dödfödde barn i Lagården."

F Ö D D A  Å R  1 6 9 6


OLOF     17 feb 23 feb  Jon Börjesson i Lada

ANNA     23 feb  1 mar  Nils Andersson i Björke

ANNA     12 mar 15 mar  Lars Olsson i Restad

RAMBORG   21 mar 25 mar  Israel Jonsson och Brita Nilsdotter i Rödja

INGRID    31 mar  5 apr  Jöns Håkansson skräddare vid Bobergshammaren

PER      4 apr 13 apr  Olof Svensson i Tolskepp

BRITA    14 apr 19 apr  Gunnar Gudmundsson skomakare i Bergtorpet

JOHANNA   13 apr 19 apr  Hans Persson i Balderums Mellangård

NILS     14 apr 19 apr  Joen Svensson i Balderumshagen

LARS (se dödlängden)     Lars Larsson i Boberg

BENGT    21 maj 24 maj  Karl Bengtsson i Gettorp

NILS     31 maj  3 jun  Alexander i Ö Torp

OLOF     18 jun 21 jun  Anders Månsson i Trälsätter

SVEN     15 jun 24 jun  Jon Svensson den yngre i Olskeppetorp

BENGT    23 jun 28 jun  Olof Persson i Balderums Mellangård

OLOF     1 jul  2 jul  Hans Persson i Ö Torp

BRITA     4 jul 10 jul  Anders Ebbesson i Tolskepp

RAGNHILD   6 jul 12 jul  Per Esbjörnsson vid Grana

HANS     10 jul 12 jul  Hans Håkansson i Skoga

ANNA     13 sep 20 sep  Anders Gudmundsson i Ladugården

ANDERS    10 okt 18 okt  Per Olsson i Mantorp

dotter (dödf.se dödlängden)  Erik Olsson sågare och Anna Jonsdotter
                                 i Göstad
OLOF     22 okt 25 okt  Tyres Larsson i Ö Torp
                  (Prästen skrev troligen fel,
                  för sonen kallas senare HANS) 

OLOF     23 okt 25 okt  Klement Olofsson i Balderums Mellangård

MARIA     6 nov 15 nov  Per Svensson i Göstad

BENGT    27 nov  6 dec  Hemming Jonsson i Boberg

MARGARETA  26 nov  6 dec  Jon Månsson i Viggesätter

KERSTIN   28 nov  3 dec  Israelis Retzius komminister

KARIN    10 dec 13 dec  Jon Svensson i Berga

HANS     20 okt 13 dec  Måns Persson hammarsmed i Orga
                    (Nöddop 21 okt som konfirmerades
                         i kyrkan den 13 dec)  Uppgifter om födslar i DÖD- OCH BEGRAVNINGSLÄNGDEN samma år (1696)

  24 maj begrovs "Lars Larssons nyfödde barn Lars i Bobergh
  som föddes d. 19 oc dödde d. 20 dito 1 dag gammal."

  11 okt "begrofz Sågarens wid Giösta Erik Olssons
  oc H. Anna Jonsdrs dödfödda pigebarn."

F Ö D D A  Å R  1 6 9 7


OBS! Det är en lucka i volym C:1 våren 1697. De som föddes
   då blev istället införda i volym C:2. Fyra födslar är
   dock registrerade i bägge volymerna. Uppgifterna för
   dessa stämmer inte helt inbördes.


KERSTIN   22 jan 24 jan  Hemming Andersson i Torp

INGRID  (se dödlängden)   Olof Nilsson i Boberg

LARS     7 feb 14 feb  Hans Mårtensson i Ruda

LISBETA    7 feb 14 feb  Johan Svensson ängevaktare

INGRID    6 feb 14 feb  Per Månsson i Ladugården

MARGARETA  26 feb 28 feb  Nils Jonsson i Restad

JON     24 feb 28 feb  Nils Olofsson i Fivelsdal

INGEBORG   21 feb 28 feb  Nils Hansson i Berga

PER     28 feb  7 mar  Anders Persson i Jungfrutorp

KARIN    15 mar 21 mar  Lars Olofsson i St Rödja

son (dödf.) 18 mar     I
              I Måns Larsson i Tolskepp
HALVARD   18 mar 21 mar I
                (Den dödfödde sonen nämns bara i vol C:2.
                 Halvard nöddöptes 18 mars. Dopet konfir-
                 merades 21 mars enl C:2, 28 mars enl C:1)

MARGARETA  27 mar  2 apr  Påvel Ebbesson i Torp (Född 27 mars enl C:2
                            30 mars enl C:1)
KERSTIN    1 apr  2 apr  Bengt Nilsson i Torp

GUSTAV    18 apr 20 apr  Henrik skräddare i Mariedal

MARGARETA  28 apr  2 maj  Hans Persson i Restad

OLOF     7 maj  9 maj  Måns Larsson i Balderum
                 (Enl C:2 född 7 maj och döpt 9 maj
                  enl C:1 född 14 juni och döpt 20 juni)

KARIN    14 maj 16 maj  Lars Olofsson i Torp

RAMBORG   22 maj 24 maj  Johan Jonsson i Gettorp

PER     16 maj 24 maj  Anders Stensson i Käslinge
                  (Enl C:2 hette sonen PER och var född
                  i Käslinge 16 maj. Enl C:1 hette han
                  JÖNS och var född i Viggesätter 21 maj.
                  Av andra handlingar har det framgått att
                  Per var det rätta namnet.) 

ANNA     16 maj 24 maj  Sven Andersson i Torp

INGEBORG   17 jun 24 jun  Per Persson i Stenstorp

JOHAN    20 jul 25 jul  Olof i Kilinge

JOHAN    24 jul  1 aug  Måns Persson i Torstorp

MARGARETA  14 aug 22 aug I
              I Olof Jonsson i Hundekulla
INGRID    14 aug 22 aug I

OLOF     21 aug 29 aug  Nils i Gettorp

barn (dödf. se dödlängden)  Anders Månsson i Vedlösen

ERIK     13 sep 15 sep I
              I Nils Eriksson i Sandstorpet
KERSTIN   13 sep 15 sep I

barn (dödf. se dödlängden)  Nils Persson och Kerstin Tyresdotter i Boberg

OLOF     24 okt 28 okt  Anders Olsson i Kolstad

OLOF     1 nov  7 nov  Erik Olsson i Rödja

ANNA     17 nov 21 nov  Lars Larsson i Boberg

BRITA    24 nov 25 nov  Sven Andersson i Björke

ANNA     25 nov 28 nov  Per Jonsson i Rödja

BRITA     5 dec 12 dec  Lars Olsson i Restad

BRITA     8 dec 12 dec  Olof Håkansson i Lada

LARS     11 dec 12 dec  Håkan Bengtsson i Sunkerstad

ANNA     8 dec 12 dec  Börje Persson på Torlundabacken

JON     16 dec 19 dec  Anders Börjesson i Lada

JON     27 dec 28 dec  Per Persson i TolskeppOBS  Ett barn som föddes den 28 dec detta år, 1697,
    men som döptes den 2 jan 1698, har registrerats
    som nr 1 år 1698.
    (Nils Olofssons dotter i Restad, Elin)  Uppgifter om födslar i DÖD- OCH BEGRAVNINGSLÄNGDEN samma år (1697)

  31 jan "begrofz Olof Nielssons lilla dotter Ingred
  i Bobärg som straxt effter dän lekamliga oc nya födelsen
  blef död d. 26 dito."

  29 aug "begrofz Anders Månssons dödfödda barn frå Weelösen."

  24 okt "begrofz Nils Pärssons Hustru Kirstin Tyrsdotter
  i Bobärgh om 23 åhr, wid sit dödfödda barn, hon dödde medh."

F Ö D D A  Å R  1 6 9 8

                               OBS
ELIN     28 dec  2 jan  Nils Olofsson i Restad  (Född år 1697)

HANS     2 jan  9 jan  Måns mäster i Orga

MARIA     7 jan  9 jan  Anders Olsson i Rödja

OLOF     8 jan 16 jan  Sven Hansson i Berga

MARIA    12 jan 16 jan  Nils Andersson i Björke

CHRISTINA
   REGINA 16 jan 16 jan  Fredrik Chourling i Balderums Krongård

KERSTIN   19 jan 23 jan  Anders Månsson i Ruda

OLOF     22 jan 24 jan  Karl Bengtsson i Gettorp

PER      2 feb  6 feb  Sven Andersson i Mektilstorp

OLOF     16 feb 20 feb I
              I Sven Olofsson i Örstorp
JOHANNA   16 feb 20 feb I

HÅKAN    22 feb 24 feb  Erik Månsson i Torlunda

LARS     21 mar 25 mar  Olof Persson i Ålsjön

JON     21 mar 27 mar  Anders Jönsson i Käslinge

HANS     25 mar 27 mar  Måns Olsson i Restad

NILS     27 mar  3 apr  Olof Persson i Torp

NILS     31 mar 10 apr  Jon Mickelsson i Karlebolund

MARGARETA  19 apr 22 apr  Olof Tyrsson i Torp

KERSTIN   13 maj 15 maj  Hans Larsson i Boberg

KERSTIN   19 maj 22 maj I
              I Olof Nilsson i Boberg
son (dödf. se dödlängden) I

JOHAN    24 maj 29 maj  Johan Svensson ängevaktare

ANNA     20 jun 24 jun  Per Staffansson i Kylehult

PER      1 jul  2 jul  Hans Persson i Balderums Mellangård

KERSTIN   19 jul 24 jul  Nils Eriksson i Turstorp

ANNA     8 aug 12 aug  Nils Torkelsson på Sanden

BENGT     5 sep 11 sep  Olof Bengtsson i Gettorp

INGEBORG   5 sep 11 sep  Hans Påvelsson i Torp

ANNA     18 sep 21 sep  Måns Nilsson i Jogestorp

PER     23 sep 25 sep  Olof Persson i Balderums Mellangård

JON     25 sep 29 sep  Anders Gudmundsson i Ladugården

OLOF     ?    6 nov  Måns Olofsson i Kolstad  (Föd.datum saknas
                              Föddes postumt)
SVEN     11 nov 20 nov  Gunnar på Hörstorpets marker

OLOF     22 nov 27 nov  Anders Arvidsson i Örstorp

OLOF     22 nov 27 nov  Per Olofsson i Sätra

SAMUEL    16 dec 16 dec  Lars Månsson i Nybygget

ANNA     23 dec 28 dec  Hans Mårtensson i Ruda  Uppgifter om födslar i DÖD- OCH BEGRAVNINGSLÄNGDEN samma år (1698)

  22 maj "begrofz Oluff Nilssons dödfödde Son
  i Bobärg, en twillingh."

F Ö D D A  Å R  1 6 9 9


MARIA     7 jan  8 jan  Jon Månsson i Viggesätter

MARGARETA  28 jan 29 jan  Tyres Larsson i Torp

KERSTIN   30 jan  4 feb  Jon Svensson i Berga

INGEBORG   5 feb 12 feb  Påvel Hansson i Balderum

KERSTIN    6 feb 12 feb  Olof Jonsson i Hundekulla

ANDERS    16 feb 19 feb  Sven Andersson i Björke

MARGARETA  19 feb 24 feb  Hans Persson i Torstorp

MARIA    23 feb 26 feb  Jöns Håkansson vid Mossen (= Bobergsmossen)

RAMBORG   18 feb 26 feb I
              I Johan Jonsson i Gettorp
ELISABET   18 feb 26 feb I

HANS     25 feb  3 mar  Nils Hansson i Kolstad

HANS     2 mar  5 mar  Jon Börjesson i Lada

barn (dödf. se dödlängden)  Anders skräddare och Karin på Bobergs ägor

PER     24 mar 26 mar  Kerstin Persdotter i L Rödja och drängen
                  Anders Andersson på Runstorp, Kimstad

ANNA     28 mar  2 apr  Henrik Håkansson i Korphyttan

INGEBORG   27 apr 30 apr  Anders Ebbesson i Tolskepp

MARIA     1 maj  7 maj  Nils Olsson i Torp

ANDERS    6 maj 14 maj  Per Svensson i Kolstad

HANS     24 maj 29 maj  Per Olofsson i Mantorp

OLOF     23 maj 29 maj  Anders Olofsson i St Rödja

barn (dödf. se dödlängden)  Påvel Ebbesson i Torp

KERSTIN    3 jun 11 jun  Anders Persson i Bjälketorp

PER      6 jun 11 jun I
              I Håkan Olofsson i Trälsätter
JON      6 jun 11 jun I

KERSTIN   10 jun 11 jun  Per Gudmundsson vid Gruvan
                              (Bara ett datum
JON    ? 18 jun  ? jun  Nils Jonsson i Suggebo    utsatt, avser
                              nog föd.dagen)
LARS     29 jun  2 jul  Nils Persson i Dunderhult

OLOF     1 jul  2 jul  Lars snickare i Björstorp

NILS     7 jul  ? jul  Anders Nilsson i Torlunda

HENRIK    12 aug 20 aug  Anders Stensson i Viggesätter

ELIN     ? aug 20 aug  Anders Olsson i Kolstad

OLOF     27 aug  3 sep  Lars Olofsson i Restad

KERSTIN   31 aug  3 sep  Johan Svensson ängevaktare

ANNA     17 sep 24 sep I
              I Nils Andersson i Björke
dotter (dödf.se dödlängden) I

ANNA     25 sep  1 okt  Lars Larsson i Boberg
                             (Bara ett datum
ANNA    ? 13 okt  ? okt  Sven Danielsson i Kilinge  utsatt, avser 
                              nog föd.dagen)
HANS     18 okt 22 okt  Hans Persson i Restad

MARIA     ? nov 19 nov  Per Esbjörnsson vid Grana
                             (Bara ett datum
MARIA     ? dec ?10 dec  Nils Olofsson i Fivelsdal  utsatt, avser
                              nog dopdagen)
barn (dödf. se dödlängden)  Hans Israelsson i Balderum  Uppgifter om födslar i DÖD- OCH BEGRAVNINGSLÄNGDEN samma år (1699)

  19 mars begrovs "Anders Skräddares Hustru Karin
  på Bobärgz ägor, om 28 år, dödde effter ett dödfödt barn."

  31 maj begrovs "Paul Äbbessons dödfödda barn i Torp."

  24 sept begrovs "Niels Anderssons i Börke dödfödda dotterbarn."

  21 dec begrovs "Hans Israelssons dödfödda barn i Balrum."

F Ö D D A  Å R  1 7 0 0


ANNA     1 jan  6 jan  Lars Olsson i Jungfrutorp

OLOF     11 jan 14 jan  Lars Olofsson i St Rödja

INGRID    6 jan 14 jan  Nils Jönsson i Gettorp

PER     19 jan 28 jan  Anders Månsson i Trälsätter

INGEBORG   30 jan  4 feb  Sven Hansson i Berga

LARS    ? 30 jan ? 4 feb  Per Persson i Stenstorp  (Datum är "dito")

ANNA     15 feb 18 feb  Sven Jönsson i Käslinge

BRITA    28 feb  3 mar  Erik Bengtsson i Orga

PER    ? 3 mar  ?    Håkan Bengtsson i Sunkerstad   (Oklart om
                                 datumen i
ANDREAS  ? 10 mar  ?    Erik Moo befallningsman i Göstad  födelse-
                                 längden
KERSTIN   18 mar 24 mar  Hans Larsson i Boberg       avser dag
                                 för född
LARS    ? 26 mar  ?    Hemming i St Rödja         el döpt)

MARGARETA  26 mar  2 apr  Hans Påvelsson i Torp

ANNA     4 apr  8 apr  Nils Eriksson i Turstorp

JÖNS EFRAIM 10 apr 18 maj  Friderich Chourling i Balderums Krongård
                 (Nöddop 10 april som konfirmerades 18 maj)

MARIA    14 apr 22 apr  Erik Olofsson i L Rödja

ANNA     22 feb  1 maj  Måns Persson mäster i Orga

INGRID    10 maj 13 maj  Hemming i Torp

BRITA    19 maj 23 maj  Tyres Persson i Jungfrutorp

OLOF     14 maj 21 maj  Erik Månsson i Torlunda

barn (dödf. se dödlängden)  Sven Andersson i Mektilstorp

KERSTIN   27 maj  3 jun  Börje Persson i Bergstorpet

ANNA     27 maj  3 jun  Nils Svensson i Tolskepp

INGRID    29 jun  2 jul  Jon Nilsson i Jogestorp

MARGARETA  11 jul 15 jul  Olof Jonsson i Suggebo

NILS     16 jul 22 jul  Olof Tyresson i Torp

ALEXANDER  21 jul 25 jul  Alexander i Torp

ANNA     26 jul 29 jul  Olof Göransson i Tolskepp

HANS     6 aug 12 aug  Måns Hansson i Restad

BRITA    27 aug  3 sep  Lars Olsson i Torp

OLOF     17 sep 23 sep  Mårten Olsson i Ladugården

INGEBORG   29 sep  7 okt  Jon Olofsson i Torp
                              (Oklart om 7 okt
MARGARETA  ? 7 okt  ?    Måns Olofsson på Rödja ägor  avser födelse
                              eller dop)
KARIN     7 okt 14 okt  Anders Persson i Hårkesätter

ANDERS    8 okt 14 okt  Måns Johansson i Hårkesätter

ANNA     16 okt 21 okt  Klement Persson i Torp

ANDERS    20 okt 28 okt  Jöns Persson i Käslinge

ANNA     12 nov 18 nov  Karl Bengtsson i Gettorp

MARGARETA  19 nov 25 nov  Klement Olofsson i Balderum

BRITA     7 dec  9 dec  Jon Månsson i Viggesätter

PER     10 dec 16 dec I
              I Anders Nilsson i Skoga
JON     10 dec 16 dec IOBS  Ett barn som föddes den 31 dec detta år, 1700,
    men som döptes den 6 jan 1701, har registrerats
    som nr 1 år 1701.
    (Olof Bengtssons son i Gettorp, Olof)  Uppgifter om födslar i DÖD- OCH BEGRAVNINGSLÄNGDEN samma år (1700)

  27 maj begrovs "Swen Anderssons dödfödda barn
  i Mächtelstorp."[ Upp ] - [ Hem ] - [ E-post ]

Till födda 1701 - 1710

Till Ragnas ingångssida