Födelse- och doplängd år 1701 - 1710 för VÅNGA socken
F Ö D D A  Å R  1 7 0 1

                                OBS
OLOF     31 dec  6 jan  Olof Bengtsson i Gettorp  (Född år 1700)

PER     17 jan 20 jan  Anders Jonsson i Käslinge

JON     12 jan 20 jan  Sven Persson i Lenavik

OLOF     12 jan 20 jan  Sven Hansson i Berga

ANNA     17 jan 25 jan  Per Olofsson i Sätra

SVEN     25 jan 27 jan  Jon Mickelsson i Karbolund

JON      8 feb 10 feb  Göran Olofsson i Käslinge

KARIN     3 feb 10 feb  Nils Hansson i Kolstad

NILS     11 feb 17 feb  Hans Persson i Balderum

KERSTIN    9 feb 17 feb  Anders Gudmundsson i Ladugården

ANDERS    16 feb 24 feb  Hans Israelsson i Balderum

ANNA     2 mar  3 mar  Olof Persson i Torp

BOTIL     3 mar 10 mar  Erik Andersson i Göstad

KARIN     9 mar 10 mar  Hans Persson i Restad

barn (dödf. se dödlängden) I
              I
barn (dödf. se dödlängden) I Olof Larsson o Elisabet Bengtsdotter i Boberg
              I
INGEGÄRD   10 mar 17 mar I

NILS     17 mar 24 mar  Per Månsson i Ladugården

KARIN    20 mar 25 mar  Nils Jonsson i Restad

KARIN    28 mar 31 mar  Olof Jonsson i Hundekulla

JON     30 mar 31 mar  Gunnar skomakare

HANS     25 mar 31 mar  Samuel Zackrisson i Kilinge

ANDERS    2 apr  5 apr  Ingeborg Erlandsdotter i Torstorp   (Oäkta)
                  och bagaren Anders i Norrköping

HANS     30 mar  7 apr  Lars Olsson i Restad

KERSTIN    6 apr 14 apr  Sven Håkansson i Tolskepp

HALVARD (se dödlängden)  I
              I Olof Håkansson i Ladugården
KERSTIN (se dödlängden)  I

KERSTIN   19 apr 24 apr  Nils Persson i Boberg

HÅKAN    21 apr 28 apr  Nils Andersson i Björke

INGRID    15 jun 16 jun  Nils Eriksson i Turstorp

OLOF     15 jun 23 jun  Per Persson i Tolskepp

LARS     24 jun 30 jun  Påvel Ebbesson i Torp

PER      6 jul  7 jul  Måns Nilsson i Jogestorp

KERSTIN   13 jul 21 jul  Olof Nilsson i Boberg

ANDERS    23 jul 28 jul  Johan Nilsson vid Hammaren

INGEBORG   23 jul 28 jul  Olof Persson i Sunkerstad

MÅNS     6 aug 11 aug  Hans Mårtensson i Ruda

KARIN     1 aug 11 aug  Anders Olofsson i Rödja

KARIN    31 aug  8 sep  Anders Olofsson i Kolstad

SARA     6 sep  8 sep  Anders Stensson i Viggesätter

GUDMUND   12 okt 20 okt  Per Gudmundsson vid Gruvan

SVEN     3 okt  6 okt  Jon Svensson i Kronberga

ANNA     21 okt 27 okt  Johan ängevaktare

HÅKAN    23 okt 28 okt  Vaste Håkansson i Restad

MARIA     5 nov 10 nov  Lars Larsson i Boberg

SVEN     9 nov 17 nov  Hans Pålsson (Påvelsson) i Torp

PER     19 nov 24 nov  Vaste Persson i Käslinge

MARIA    16 nov 24 nov  Per Olofsson i Mantorp

OLOF     17 nov 24 nov  Anders Ebbesson i Tolskepp

ELISABET   ? dec  8 dec  Måns ålderman i Orga

SVEN     19 dec 22 dec  Jöns Håkansson vid Bobergsmossen  Uppgifter om födslar i DÖD- OCH BEGRAVNINGSLÄNGDEN samma år (1701)

  17 mars begrovs "Hustru Elisabeth Bengtsdotter i Bobärgh
  om 30 åhr, som dödde aff barnsbörda, då hon med stor sweda
  och wärk hade födt 3ne barn, 2 af dem dödfödde, och den 3
  som var dotter kom lefwande ur M."

  14 april begrovs "Oluf Håkanssons Twillingar i Ladugården
  Halward och Kierstin, som dödde samma dag de föddes,
  dock bekommo the nöddoop."

F Ö D D A  Å R  1 7 0 2


SVEN     14 jan 17 jan  Erik Moo befallningsman på Göstad

BRITA     8 jan 19 jan  Anders Nilsson i Torlunda

JON     28 jan  2 feb  Anders soldat i Bjälketorp

KARIN    28 jan  2 feb  Nils Olsson i Torp

LARS     2 feb  9 feb  Måns Hansson i Restad

ELIN     5 feb  9 feb  Anders Börjesson i Lada

KRISTINA   3 mar  4 mar  Johan Persson häktemakare från Hjo

HÅKAN    14 mar 23 mar  Nils Jonsson i Suggebo

SVEN     23 mar 25 mar  Halvard Ebbesson i Stensätter

KERSTIN   23 mar 30 mar  Nils i Dunderhult

MARIA    17 apr 20 apr  Anders Persson vid Grana

BÖRJE    19 apr 27 apr  Jon Börjesson i Lada

JONAS     ? apr 20 apr  Lars snickare i Björnstorp (Föd.datum saknas)

ANNA     ? apr 25 apr  Bengt klädmakares hustru Anna
                (Anna födde barnet i Balderums Södergård när
                hon var på genomresa. Föd.datum saknas)

ANNA     2 maj  4 maj  Lars Olofsson i Rödja

KERSTIN   21 maj 26 maj  Elisabet Jonsdotter i Sågarehemmet (Änka?)

SVEN     26 maj  1 jun  Per Svensson i Örstorp

ELIN     28 maj  1 jun  Lars Hansson i Balderums Mellangård

JONAS    15 jun 22 jun  Henrik Svensson i Torlunda

OLOF     17 jun 24 jun  Nils Olofsson i Fivelsdal

BENGT    30 jun  6 jul  Per Esbjörnsson vid Grana

KERSTIN   11 jul 13 jul  Olof Håkansson i Ladugården

INGEBORG   18 jul 27 jul  Anders Jakobsson i Torp

NILS     30 jul  3 aug  Sven Jönsson i Käslinge

ANNA     23 jul  3 aug  Anders Persson i Hårkesätter

barn (ofött? se dödlängden)  Kristian Jönsson och Sigrid Persdotter i
                                 Trälsätter
PER     30 aug  7 sep  Nils Persson i Boberg

NATANAEL
   RAFAEL 11 sep 12 sep  Friderich Kourling komminister i Vånga

JOHANNA   10 sep 21 sep  Håkan Bengtsson i Sunkerstad

KERSTIN   11 okt 19 okt  Hans Påvelsson i Käslinge

KARIN    16 okt 19 okt  Anders Jonsson i Vedlösen

ELIN     23 okt 26 okt  Johan Håkansson i Kolstad

HANS     19 okt 26 okt  Erik Månsson i Torlunda

MARIA    24 okt 26 okt  Olof Persson i Bjälketorpet

KARIN    30 okt  2 nov  Olof Tyresson i Torp

LARS     26 okt  2 nov  Mårten Olofsson i Ladugården

BRITA     4 nov  9 nov  Klement Persson i Torp

ANNA     8 nov 16 nov  Nils Jönsson i Gettorp

MÅNS     13 nov 16 nov  Jon Månsson i Viggesätter

RAMBORG   20 nov 23 nov  Olof Jonsson i Hundekulla

JON     23 nov 30 nov  Anders Månsson i Trälsätter

NILS     28 nov  7 dec  Lars Olofsson i Restad

MARIA    29 nov  7 dec  Lars Olofsson i Jungfrutorp

MARIA     9 dec 21 dec  Nils Persson i Torlunda

KARIN    20 dec 26 dec  Olof Jonsson i Suggebo

barn (dödf. se dödlängden)  Nils Hansson i Berga

barn (dödf. se dödlängden)  Bengt Börjesson i Käslinge SkattegårdOBS  Ett barn som föddes den 30 dec detta år, 1702,
    men som döptes den 4 jan 1703, har registrerats
    som nr 1 år 1703.
    (Klement Olofssons son i Balderum, Anders)  Uppgifter om födslar i DÖD- OCH BEGRAVNINGSLÄNGDEN samma år (1702)

  24 aug begrovs "Christian Jönssons Hru Sigridh Pärsdotter
  från Träälsätter, som dödde i barnsbörden och sit foster,
  hon war 29 åhr gl."

  "Äljest begrafna: Nils Hanssons i Bärgia it dödfödt barn."  (Odaterat)

  "Item: Bengt Börgessons dödfödda barn i Skatte-Käslinge."  (Odaterat)

F Ö D D A  Å R  1 7 0 3

                                 OBS
ANDERS    30 dec  4 jan  Klement Olofsson i Balderum  (Född år 1702)

SVEN     1 jan  6 jan  Nils Månsson i Kolstad

OLOF     5 jan 11 jan  Anders Gudmundsson i Ladugården

JON     16 jan 25 jan  Tyres Larsson i Torp

PER     30 jan  8 feb  Erik Olofsson i Rödja

ANDERS    2 feb  8 feb  Samuel Zackrisson i Kilinge

OLOF     18 feb 22 feb  Olof Persson i Sunkerstad

OLOF     ? feb  1 mar  Jon Nilsson i Jogestorp  (föd.datum saknas)

KARIN    16 mar 21 mar  Påvel Äbbesson i Torp

NILS     ? mar 21 mar  Nils på Sanden     (föd.datum saknas)

LARS     30 mar  1 apr  Erik vid Gölen

NILS     1 apr  5 apr  Nils Andersson i Björke

PER      5 apr 12 apr  Tyres Persson i Jungfrutorp

OLOF     20 apr 26 apr  Hans Persson i Balderum

MARIA    16 maj 20 maj  Olof Göransson i Tolskepp

PER     20 maj 24 maj  Nils Persson i Balderum

MARGARETA  19 jun 24 jun  Karl Bengtsson i Gettorp

JONAS   ? 12 jul  ? jul  Henrik skräddare på Torlundabacken
                 (Bara ett datum utsatt, oklart för vad)

OLOF     11 jul 17 jul  Nils Hansson i Kolstad

SVEN     19 jul 26 jul  Per Jonsson i St Rödja

KERSTIN    8 aug 14 aug  Gunnar i Knaperhult

JON      8 aug 14 aug I
              I Johan Jonsson i Gettorp
ELIN     8 aug 14 aug I

LARS     16 aug 23 aug  Hans Larsson i Boberg

NILS     21 aug 24 aug  Vaste Persson i Käslinge

ELIN     1 sep  6 sep  Olof Bengtsson i Gettorp

ANDERS    9 sep 13 sep  Olof Andersson i Björke

LARS     12 sep 19 sep  Hans Israelsson i Balderum

LARS     3 okt 11 okt  Nils Andersson i Torlunda

OLOF     22 okt 25 okt  Måns Olofsson i Sunkerstad

JÖNS     19 okt 25 okt  Anders Jonsson i Käslinge

ANDERS    30 okt  1 nov  Per Gudmundsson vid Stora Gruvan

INGEBORG   4 nov  8 nov  Nils Persson i Tolskepp

MARGARETA   4 nov  8 nov  Hans Persson i Restad

JON     10 nov 15 nov  Hans Påvelsson i Torp

KERSTIN    6 nov 15 nov  Lars Hansson i Balderum

TYRES    14 nov 22 nov  Jon Svensson i Berga

KERSTIN   20 nov 22 nov  Anders Olofsson i Kolstad

OLOF     16 nov 22 nov  Vaste Håkansson i Restad

ANNA     28 nov 29 nov  Göran Olofsson i Käslinge

ELISABET   24 nov 29 nov  Anders Mickelsson i Orga

OLOF     28 nov 30 nov  Anders Nilsson i Ladugården

barn (dödf. se dödlängden)  Olof Nilsson i Boberg

INGEBORG   6 dec 13 dec  Anders Stensson i Viggesätter

ANNA     10 dec 13 dec  Anders Månsson i Ruda

PER     21 dec 26 dec  Mårten Olofsson i Ladugården  Uppgifter om födslar i DÖD- OCH BEGRAVNINGSLÄNGDEN samma år (1703)

  30 nov begrovs "Oluf Nilssons dödfödda barn i Bobärgh."

F Ö D D A  Å R  1 7 0 4


ANNA     2 jan  6 jan  Israel Hansson i Rökstorp

KERSTIN    3 jan  6 jan  Anders Ebbesson i Tolskepp

PER     10 jan 17 jan  Halvard Ebbesson i Stensätter

BRITA    14 jan 17 jan  Per Olofsson i Sätra

MARIA    19 jan 24 jan  Nils Jonsson i Starrkärret

JON     21 jan 24 jan  Sven Hansson i Berga

OLOF     23 jan 31 jan  Måns Hansson i Restad

INGRID    29 jan 31 jan  Jöns Persson i Käslinge

KARIN    14 feb 21 feb  Hans Mårtensson i Ruda

GUNNEL    12 feb 14 feb  Per Persson i Tolskepp

KERSTIN    1 mar  6 mar  Sven Olofsson i Örstorp

barn (ofött, se dödlängden)  Nils Larsson och Maria Nilsdotter i Boberg

ANDERS    8 mar 13 mar  Anders Börjesson i Lada

KATARINA   8 mar 11 mar  Erik Moo befallningsman på Göstad

MARGARETA  14 mar 18 mar  Klement Olofsson i Balderum

BRITA     ? apr 15 apr I
              I Anders Nilsson i Torlunda
barn ??? (se dödlängden)  I   (Bara ett datum utsatt för dottern,
                  troligen dopdagen. Om ev ytterligare
                  barn, se dödlängden nedan!)

ANDERS    ? apr 24 apr  Anders Olofsson i Rödja
                  (Bara ett datum, troligen dopdagen)

KRISTIERN  16 maj 22 maj  Anders Jönsson hammarsmed i Orga

MARIA    23 maj 26 maj  Jöns Håkansson vid Mossen

NILS     3 jun  8 jun  Hans Pålsson i Käslinge

MARGARETA   4 aug  7 aug  Per Hansson i Restad

NILS     10 aug 14 aug  Måns Johansson i Trälsätter

TYRES    16 aug 21 aug  Lars Larsson i Boberg

KARIN    17 aug 21 aug  Hans Larsson i Boberg

MARGARETA  11 sep 18 sep  Lars Olofsson i Restad

INGRID    29 sep  9 okt  Olof Jonsson i Hundekulla

PER      8 okt 16 okt  Anders Persson i Hårkesätter

KARIN    31 okt  1 nov  Nils Israelsson i Berga

RAMBORG    4 nov 13 nov  Nils Olofsson i Torp

ELIN     10 nov 13 nov  Olof Nilsson i Boberg

ANNA     14 nov 16 nov  Lars Nilsson i Prästetorpet

OLOF     18 nov 20 nov  Lars Olofsson i Torp

OLOF     27 nov 30 nov  Jon Olofsson i Torp

OLOF     2 dec  4 dec  Olof Larsson i Göstads-Ängen

JÖNS     30 nov  4 dec  Sven Jönsson i Käslinge  Uppgifter om födslar i DÖD- OCH BEGRAVNINGSLÄNGDEN samma år (1704)

  6 mars begrovs "Nils Larssons H. Maria Nilsdotter i Bobärgh,
  om 30 åhr, som dödde af barnsbörden, och icke heller fostret
  föda kunde."

  15 april begrovs "Anders Nilssons barn i Torlunna, ....."
  (Notisen är inte färdigskriven, utan plats har lämnats för
  ytterligare en rad. Samma dag döptes emellertid dottern BRITA,
  se födelselängden ovan. Frågan är om anteckningen i död- och
  begravningslängden avser ett annat nyfött barn, dödfött eller
  dött innan det hann nöddöpas? I så fall var det en tvilling.
  Eller var det ett äldre barn?)

F Ö D D A  Å R  1 7 0 5


MARGARETA  20 jan 22 jan  Anders Jonsson i Gettorp

LARS     22 jan 29 jan  Mårten i Ladugården

PER     24 jan 29 jan  Per Olofsson i Mantorp

KARIN    30 jan  2 feb  Anders Jakobsson i Torp

TYRES     2 feb  5 feb  Nils Olofsson i Fivelsdal

KERSTIN   21 feb 26 feb  Nils Andersson i Björke

son (dödf. se dödlängden)  Håkan Olofsson i Berga

KERSTIN    ? mar 25 mar  Hans Halvardsson i Tolskepp

OLOF     24 mar 31 mar  Samuel Zackrisson i Kilinge

ELIN     27 mar 31 mar  Lars Olofsson i St Rödja

ANDERS    24 mar  5 apr  Håkan Bengtsson i Sunkerstad

MARGARETA  10 apr 14 apr  Nils Gudmundsson i Ö Torp

BRITA     8 apr 16 apr  Anders Gudmundsson vid Mossen

MARIA    15 apr 23 apr  Olof Persson i Bjälketorp

OLOF     26 apr 30 apr  Sven Persson i Lenavik

BRITA     1 maj  7 maj  Nils Persson i Boberg

ANNA     15 maj 22 maj  Daniel Persson på Tolskepps ägor

HANS     14 maj 22 maj  Olof Persson i Sunkerstad

ANDERS    21 maj 24 maj  Anders Mickelsson i Orga

ERIK     19 maj 24 maj  Karl Bengtsson i Gettorp

MARGARETA  24 maj 28 maj  Israelis Retzius pastor

JOHAN    10 jun 11 jun  Henrik Håkansson i Örstorp

KERSTIN   14 jun 18 jun  Nils Hansson i Kolstad

ANNA     13 jun 18 jun  Nils Eriksson i Turstorp

NILS     30 jun  2 jul  Vaste Persson i Käslinge

MATTIAS   22 jul 25 jul  Olof Nilsson i Jogestorp

JON     23 jul 30 jul  Olof Persson i Stensätter

HÅKAN    25 jul 30 jul  Johan Håkansson i Suggebo

KERSTIN    3 aug  6 aug  Nils Månsson i Kolstad

ANNA     4 aug 10 aug  Henrik Svensson skräddare i Torlunda

NILS     4 aug  4 aug  Isak Nilsson smed i Ladugården

VASTE     5 aug 13 aug  Erik Månsson i Torlunda

HEDVIG
  JULIANA  10 aug 10 aug  Frederich Chourling komminister

KERSTIN    3 aug  6 aug  Nils Månsson i Kolstad

OLOF     12 aug 20 aug  Sven Persson i Nybygget

MARGARETA  22 aug 24 aug  Klement Persson i Ö Torp

ANDERS    28 aug  3 sep  Erik Olofsson i L Rödja

NIKLAS    30 aug  3 sep  Anders Jonsson hammarsmed i Orga

HANS     4 sep 10 sep  Jon Månsson i Viggesätter

KRISTOFFER  15 sep 24 sep  Nils Persson i Dunderhult

KERSTIN   28 sep  1 okt  Hans Israelsson i Balderum

ANNA     ? okt  8 okt  Vaste Persson i Fivelsdal
                 (Dopnamn och föd.dag saknas, men namnet
                  framgår av dödlängden i vol C:2:630)

KRISTIAN   25 okt 29 okt  Anders Hansson hammarsmedsgesäll i Orga

LARS     29 okt  1 nov  Tyres Larsson i Torp

KERSTIN   25 okt 29 okt  Nils Jönsson i Gettorp

??      29 okt  5 nov  Lars snickare i Björnstorp (Dopnamn saknas)

JOHAN     2 nov 12 nov  Nils Persson i Torlunda

KERSTIN   12 nov 19 nov  Johan Nilsson vid Bobergshammaren

BRITA    18 nov 19 nov  Sven Persson i Kolstad

MARGARETA  13 dec 17 dec  Olof Håkansson i Ladugården

OLOF     25 dec 28 dec  Olof Andersson i Björke

ANDERS    30 dec 30 dec  Olof Nilsson i Boberg  Uppgifter om födslar i DÖD- OCH BEGRAVNINGSLÄNGDEN samma år (1705)

  10 mars "begrofz Håkan Olofssons döfödde son i Bärga."

F Ö D D A  Å R  1 7 0 6


INGRID    2 jan  7 jan  Anders Jönsson i Vedlösen

JON      4 jan  7 jan  Olof Jonsson i Suggebo

KARIN    28 jan  2 feb  Anders Olofsson i Kolstad

KERSTIN   30 jan  2 feb  Olof Tyresson i Torp

KERSTIN    8 feb 11 feb  Lars Olofsson i Jungfrutorp

ELIN     12 feb 18 feb  Olof Olofsson i Käslinge

OLOF     14 feb 18 feb  Gunnar Gudmundsson i Knaperhult

barn (dödf. se dödlängden)  Halvard Ebbesson i Stensätter

KERSTIN   26 feb  4 mar  Jon Mickelsson i Karbolund

ELIN     12 mar 18 mar  Anders Ebbesson i Tolskepp

MARGARETA  27 mar  1 apr  Nils Israelsson i Hårkesätter

ISRAEL    30 mar  1 apr  Olof Göransson i Ladugården

OLOF     30 mar  1 apr  Hans Pålsson i Torp

HANS     31 mar  8 apr  Per Hansson i Restad
                (Enl födelselängden hette fadern Måns
                 men det är skrivfel av prästen)

LARS     2 apr  8 apr  Hans Persson i Balderum

NILS     3 maj  6 maj  Per Grelsson på Sanden

BENGT    16 maj 22 maj  Per Svensson och Ingeborg Bengtsdotter
                                 i Boberg
NILS     5 jun 10 jun  Erik Andersson vid Gölen

MARIA     4 jun 10 jun  Jon Svensson i Berga

ANDERS    21 jun 24 jun  Israel Hansson i Rökstorp

BRITA     2 jul  6 jul  Per Gudmundsson vid Gruvan

ANNA     23 jun 29 jun  Hans Persson i Restad

ANDERS    12 jul 15 jul  Erik Jönsson vid Bobergshyttan    (Oäkta)
                  och Kerstin Larsdotter i Boberg

JOHAN    31 jul  5 aug  Erik Moo befallningsman på Göstad

OLOF     9 aug 12 aug  Hans Halvardsson i Tolskepp

MARIA     2 sep  9 sep  Erik Olofsson i Trälsätter

OLOF     14 sep 23 sep  Hans Pålsson i Käslinge

DANIEL    2 okt  7 okt  Johan Hansson klockare

PER      8 okt 14 okt  Nils Andersson i Björke

ANNA     14 okt 21 okt  Anders i Käslinge

ANNA     20 okt 28 okt  Måns Hansson i Restad

JÖNS     24 okt 28 okt  Anders Jönsson hammarsmed i Orga

BRITA    28 okt  1 nov  Olof Bengtsson i Gettorp

ERIK     5 nov 11 nov  Tyres Persson i Jungfrutorp

ANNA     30 nov  2 dec  Olof Jonsson i Hundekulla

JON      6 dec  9 dec  Sven Jonsson i V Torp

RAGNHILD   9 dec 16 dec  Per Esbjörnsson masmästare vid Grana

INGRID    11 dec 16 dec  Per Olofsson i Sätra

OLOF     20 dec 23 dec  Anders Persson i Berga

JON     14 dec 23 dec  Daniel Persson på Tolskepps ägor

KERSTIN   29 dec  1 jan  Anders Arvidsson i Örstorp  Uppgifter om födslar i DÖD- OCH BEGRAVNINGSLÄNGDEN samma år (1706)

  25 febr "begrofz oc et dödfödt barn, Halfwård Äbbessons
  i Steensätter."

F Ö D D A  Å R  1 7 0 7


JOSEF     4 jan  6 jan  Olof Larsson i Göstad

RAMBORG   13 jan 20 jan  Lars Olsson i Restad

ANDERS    22 feb 24 feb  Anders i Torlunda

JAKOB     4 mar 10 mar  Anders Jakobsson i Torp

ELIN     18 mar 24 mar  Olof Olofsson i Käslinge

KERSTIN   23 mar 25 mar  Sven i Käslinge

ANNA     26 mar 31 mar  Vaste Håkansson i Restad

GUDMUND    2 maj  5 maj  Anders Gudmundsson vid Balderums Mossen

INGRID    27 maj 23 jun? Nils Hansson i Kolstad   (Dopdatum verkar
                             vara felskrivet)
LARS     31 maj  5 jun  Lars Larsson i Boberg

NILS     3 jun  5 jun  Håkan Bengtsson i Sunkerstad

KATARINA   6 jun  9 jun  Henrik Svensson vid Torlunda

KERSTIN    6 jun  9 jun  Samuel Zackrisson i Kilinge

ELIN     4 jun  9 jun  Jöns Håkansson vid Mossen

ANNA     9 jun 16 jun  Israelis Retzius pastor

HANS     8 jul 14 jul  Göran Olofsson i Käslinge

JON     13 jul 21 jul  Sven Persson i Nybygget

ANDERS    16 jul 21 jul  Olof Nilsson i Boberg

KRISTINA   29 jul  4 aug  Anders Hansson hammarsmed i Orga

PER     29 jul  4 aug  Per Persson i Tolskepp

ANNA     2 aug  4 aug  Olof Persson i Sunkerstad

INGEBORG   16 sep 21 sep  Lars Israelsson i Sunkerstad

ANNA     15 sep 22 sep  Sven Persson i Kolstad

MARGARETA  25 sep 29 sep  Nils Olofsson i Torp

TYRES    21 sep 29 sep  Hans Larsson i Boberg

ANNA     23 okt 25 okt  en borgare från Bogesund (Ulricehamn)

ANDERS    26 okt  1 nov  Jon Månsson i Viggesätter

KARL     29 okt  3 nov  Tomas Karlsson torpare i Prästagårds Äng

MARINA    28 okt  3 nov  Olof Jönsson i Tolskepp

ANDERS    31 okt  3 nov  Måns Nilsson i Viggesätter

MARGARETA  17 nov 24 nov  Lars Persson i Restad

INGEBORG   21 nov 24 nov  Per Grelsson på Sanden

JON      7 dec 15 dec  Mårten Olsson i Ladugården

MARGARETA  14 dec 22 dec  Per Hansson i Restad

PETTER    23 dec 26 dec  Anders Mickelsson i Orga

F Ö D D A  Å R  1 7 0 8


HANS     3 jan  6 jan  Lars Hansson i Balderum

TOL     11 jan 19 jan  Per Olsson i Mantorp

KERSTIN   11 jan 19 jan  Anders Persson i Berga

MARGARETA  16 jan 19 jan  Håkan Jonsson i Berga

barn (dödf. se dödlängden)  Halvard Ebbesson på Tolskepps ägor

MARIA    25 jan  2 feb  Klement Olofsson i Balderum

KERSTIN   10 feb 16 feb  Lars Olsson i Rödja

KERSTIN   22 feb  1 mar  Nils Persson i Balderum

MARIA     5 mar  8 mar  Erik Olofsson i L Rödja

INGRID    2 mar  8 mar  Olof Persson i Lövvik

JON     10 mar 15 mar  Anders Jonsson i Gettorp

NILS     17 mar 22 mar  Lars Olsson i Torp

PETTER    18 mar 22 mar  Anders Jönsson hammarsmed i Orga

barn (dödf. se dödlängden)  Karl i Gettorp

NILS     29 mar  3 apr  Hans Pålsson i Torp

JON     29 mar  3 apr  Nils Persson i Boberg

INGEBORG   11 apr 19 apr  Hans Israelsson i Balderum

INGEBORG   20 apr 24 apr  Nils Jönsson i Gettorp

BRITA     6 maj 10 maj  Nils Persson i Tolskepp

INGEBORG   17 maj 25 maj  Nils Israelsson i Hårkesätter

OLOF     3 jun  8 jun  Per Olsson på Tolskepps ägor

LARS     17 jun 21 jun  Nils Larsson den yngre i Boberg

BRITA    26 jun 28 jun  Olof Andersson i Björke

INGEBORG   28 jun 28 jun  Olof Tyresson i Torp

BENGT    21 jul 25 jul  Olof Persson i Stensätter

LISBETA   31 jul  2 aug  Nils Persson i Torlunda

MARIA    31 jul  2 aug  Olof Nilsson i Jogestorp

JON      7 aug 16 aug  Sven Jonsson i Olskeppetorp

OLOF     15 aug 23 aug  Anders Olofsson i Kolstad

LARS     22 aug 24 aug  Lars Norman soldat i Balderum

ANNA     27 aug 30 aug  Vaste Persson i Käslinge

MÅNS     31 aug  6 sep  Nils Månsson i Kolstad

ERIK     25 aug 28 aug  Erik Moo i Göstad

KERSTIN    9 sep 13 sep  Klement Persson i Torp

SVEN     15 sep 20 sep  Nils Nilsson i Balderums Södergård

INGRID    29 sep  4 okt  Olof Nilsson i Boberg

SVEN     5 nov  8 nov  Gunnar Gudmundsson skomakare på Tolskepps ägor

MARGARETA   7 nov 15 nov  Olof Göransson i Ladugården

JÖNS     12 nov 15 nov  Anders Jönsson kyrkväktare från Vedlösen

INGEBORG   15 nov 20 nov  Lars snickare i Björnstorp

barn (dödfött, se C:2:242)  Karin Hansdotter i Balderum      (Oäkta)

BEATA    24 nov 29 nov  Petter Yckenberg befallningsman i Mariedal

OLOF     29 nov  6 dec  Anders Nilsson i Ödesrödja

PER      7 dec 13 dec  Vaste Persson i Fivelsdal

LARS     15 dec 20 dec  Hans Pålsson i Käslinge

KERSTIN   20 dec 28 dec  Nils Eriksson i Käslinge  Uppgifter om födslar i DÖD- OCH BEGRAVNINGSLÄNGDEN samma år (1708)

  19 jan "begrofz ett dödfödt barn Halfwård Äbbessons
  på Tolskiep ägor."

  22 mars "begrofz et dödföt barn Carls i Giettorp."


  
  Andra källor

  15 nov fick Karin Hansdotter från Balderum ett oäkta barn, som var dödfött
  enligt hennes uttalande inför Risinge häradsrätt (AI:10 sid 1257 m fl).
  Citat ur en krönika i Vånga C:2 (sid 242): "En qwinsperson Karin Hansdr i
  Ballerum ogifft blifwit hafwande af sin husbonde Hans Andersson i Rökztorp
  en man om 98 åhr, som hon påstod, men han nekade, oc blef innan saken
  afgiordes död ..."
  Hon dömdes till döden och bålet, men domen mildrades av Göta Hovrätt till
  ris-slitande två gånger.

F Ö D D A  Å R  1 7 0 9


ERIK     19 jan 24 jan  Mårten Olofsson i Ladugården

ANNA     22 jan 24 jan  Hans Persson i Balderum

PETTER    ? feb 19 feb  Petter Broms båtsman från Norrköping
                 (Föddes hos Erland i Laggartorp

KERSTIN   19 feb 21 feb  Erik Jönsson skomakare i Restad

ISRAEL    21 mar 28 mar  Samuel Zackrisson i Kilinge

PER     17 maj 21 maj  Nils Hansson i Kolstad

MÅNS     4 jun  7 jun I
              I Olof Jonsson i Suggebo
barn (dödf. se dödlängden) I

JOHAN    26 aug 29 aug  Anders Hansson hammarsmed i Orga

MARGARETA   9 sep 12 sep  Måns Hansson i Restad

ANNA     24 sep 29 sep  Måns Persson i Kolstad

ANDERS    28 sep  3 okt  Halvard Ebbesson i Tolskepp

BRITA    12 okt 17 okt  Karl Bengtsson i Gettorp

SIGRID    22 okt 24 okt  Olof Olofsson i Hårkesätter

OLOF     4 nov  7 nov  Måns Nilsson i Viggesätter

OLOF     8 nov 14 nov  Per Hansson i Restad

INGEBORG   27 nov 30 nov  Hans Jonsson i Stensätter

PER      3 dec  5 dec  Jon Persson i Sätra

ANDERS    6 dec 10 dec  Anders Jönsson hammarsmed i Orga

OLOF     16 dec 19 dec  Jon Halvardsson i Restad

MARIA    18 dec 21 dec  Olof Nilsson i Boberg  Uppgifter om födslar i DÖD- OCH BEGRAVNINGSLÄNGDEN samma år (1709)

  7 juni "begrofz en dödfödt barn, Olof Jonssons i Suggebo."

F Ö D D A  Å R  1 7 1 0


LARS     20 jan 23 jan  Lars Larsson i Boberg

PER     14 feb 20 feb  Olof Olofsson i Sätra

OLOF     23 mar 25 mar  Sven Jonsson i Torp

ANNA     24 mar 27 mar  Lars Hansson i Balderum

KARL     10 apr 13 apr  Olof Persson i Sunkerstad

KATARINA   21 maj 22 maj  Petter Magnusson i Orga

JON     11 jun 19 jun  Olof Jonsson i Hundekulla

LARS     13 jun 19 jun  Sven Pålsson i Nybygget

EMERENTIA  19 jun 26 jun  Israelis Retzius pastor

ANNA     12 aug 14 aug  Håkan Bengtsson i Gettorp

PER     19 aug 21 aug  Sven Persson i Kolstad

ANNA SOFIA  11 okt 14 okt  Petter Yckenberg befallningsman i Mariedal

barn (dödf. se dödlängden)  Per Olsson i Sätra

HANS     19 dec 26 dec  Israel Hansson i Rökstorp  Uppgifter om födslar i DÖD- OCH BEGRAVNINGSLÄNGDEN samma år (1710)

  13 nov "begrofz et dödfödt barn Pär Olssons i Sätra."


[ Upp ] - [ Hem ] - [ E-post ]

Till födda 1711 - 1720

Till Ragnas ingångssida