Födelse- och doplängder åren 1711 - 1720 för VÅNGA sockenF Ö D D A  Å R  1 7 1 1


NILS     23 jan 25 jan  Per Hansson i Kolstad

OLOF     2 feb  5 feb  Lars Larsson i Boberg

OLOF     8 feb 12 feb  Nils Nilsson i S Balderum

OLOF     13 feb 19 feb  Nils Larsson den yngre i Boberg

LISBETA   26 feb 26 feb I
              I Anders Mickelsson hammarsmedsgesäll i Orga
INGEBORG   26 feb 26 feb I

ANNA     16 mar 19 mar  Olof Grelsson i Tolskepp

ANDERS    15 mar 19 mar  Lars snickare i Björnstorpet

PER     12 mar 19 mar  Olof Persson i Lövvik

OLOF     20 mar 24 mar  Olof Andersson i Björke

ELISABET   27 mar 29 mar  Erik Moo befallningsman i Göstad

PER      2 apr  9 apr  Sven Jonsson i Olskeppetorp

KARIN     1 apr  9 apr  Hans Pålsson i Käslinge

INGEBORG   3 apr  9 apr  Samuel Zackrisson i Kilinge

LARS     2 apr  9 apr  Anders Olofsson i Kolstad

NILS     16 apr 21 apr  Nils Persson i Balderums Norrgård

JÖNS     25 apr 30 apr  Erik Jonsson vid Bobergshyttan

JÖNS     30 apr  4 maj  Olof Jönsson i Tolskepp

INGEBORG   10 maj 14 maj  Olof Larsson i Torp

PER     11 maj 15 maj  Nils Persson i Tolskepp

SVEN     10 maj 15 maj  Olof Olofsson i Sätra

JON     14 maj 17 maj  Håkan Jonsson i Berga

KARIN    23 maj 28 maj  Per Svensson i Björke

MARIA    25 maj 28 maj  Nils Jönsson i Gettorp

KERSTIN    2 jun  4 jun  Hans Pålsson i Torp

INGEBORG   6 jun 11 jun  Anders Israelsson i Sunkerstad

JOHANNA    8 juni 11 jun  Hans Israelsson i Balderum

INGEBORG   13 jun 18 jun  Håkan Olofsson i Berga

KERSTIN   23 jun 25 jun  Erik Olofsson i L Rödja

MARIA     3 jul  9 jul  Måns Persson i Kolstad

BRITA    12 jul 16 jul  Klement Olofsson i Torp

TYRES    17 jul 23 jul  Jöns Hansson i Torp

OLOF     16 jul 23 jul  Vaste Persson i Fivelsdal

KERSTIN   27 jul 30 jul  Hans Håkansson i Älgdalen

LARS     24 aug 27 aug  Olof Alexandersson i Torp

LISBETA    1 sep  3 sep  Olof Larsson i Göstad Ängen

JONAS     4 sep 10 sep  Olof Sätterling komminister

ANNA     11 sep 17 sep  Anders Persson vid Ålsjön

ANNA     12 sep 17 sep  Henrik Svensson skräddare vid Torlunda

MARGARETA  17 sep 21 sep  Lars Israelsson i Torp

INGEBORG   26 sep  1 okt  Per Svensson i Örstorp

ANNA     12 okt 15 okt  Jon Vastesson i Käslinge

JON     26 okt 27 okt I
              I Mårten Olofsson i Ladugården
barn ??? (se dödlängden)  I

JOHANNA   23 okt 29 okt  Anders Olofsson i Mantorp

NILS     16 nov 17 nov  Jon Pålsson i Käslinge

NILS     19 nov 26 nov  Per Hansson i Restad

LARS     11 dec 17 dec  Vaste Persson i Käslinge

JOHAN    15 dec 17 dec  Håkan Månsson i Örstorp

MARGARETA   ? dec 17 dec  Anna Håkansdotter i Tolskepp
                     (Födelsedatum saknas. Oäkta)

BRITA    17 dec 21 dec  Daniel Persson i Jungfrutorp

INGEGÄRD   18 dec 21 dec  Nils Andersson i Arlebrunn

JOHANNA   24 dec 28 dec  Anders Pålsson i Balderum

SVEN     30 dec  6 jan  Nils Olsson i Fivelsdal

MARGARETA  30 dec  6 jan  Nils Eriksson i Käslinge

KERSTIN   30 dec  6 jan  Jon Hansson i Balderum


  Uppgifter om födslar i DÖD- OCH BEGRAVNINGSLÄNGDEN samma år (1711)

  29 okt "begrofz et spätt barn Mårten Olofssons i Lagården
  som litet effter födslen fic nöddop oc blef död."
  (Troligen är detta barn identiskt med den son JON som föddes
  26 och döptes 27 okt. Men om ett barn döpts och fått ett namn
  så brukar detta namn, liksom barnets kön, sättas ut i död- och
  begravningslängden. Det står inte heller att JON fick nöddop,
  och fem dopvittnen hade samlats. - 27 okt var "helgdagsafton"
  och 28 var helgdag, Simon Judas dag.)

F Ö D D A  Å R  1 7 1 2


ANNA     14 jan 21 jan  Jon Halvardsson i Restad

BRITA    21 jan 25 jan  Göran Olofsson i Käslinge

KARL     11 jan 21 jan  Karl Vastesson i Äskemålen och   (Oäkta)
                 Kerstin Bengtsdotter i Tolskepp

ANDERS    22 jan 28 jan  Hans Jonsson i Stensätter

LARS     27 jan  2 feb  Olof Tyresson i Torp

BRITA    28 jan  2 feb  Per Andersson i Kolstad

KARIN     6 feb 11 feb  Måns Hansson i Restad

NILS     10 mar 14 mar  Fredrik Persson i Hårkesätter

ERIK     18 mar 23 mar  Per Olsson i Mantorp

MARIA    24 mar 30 mar  Klement Persson i Torp

NIKOLAUS   17 apr 21 apr  Israelis Retzius pastor

BRITA    27 apr  1 maj  änkan Kerstin Larsdotter      (Oäkta)
                    vid Björkelund i Torp

INGEBORG   30 apr  4 maj  Anders Jönsson hammarsmed i Orga

RAMBORG    9 maj 10 maj  Olof Nilsson i Boberg

JON     19 maj 25 maj  Hans Jonsson i Olskeppetorp

MARIA    23 maj 25 maj  Petter Magnusson hammarsmedsgesäll i Orga

LARS     31 maj  1 jun  Anders Jonsson i Sunkerstad

ANNA     28 maj  1 jun  Olof Svensson i Kylehult

ERLAND    30 maj  6 jun  Olof Rolofsson i Torstorp

INGEBORG   29 maj  6 jun  Anders Persson i Berga

KERSTIN   20 jun 24 jun  Lars Olsson i Torp

KARIN    20 jun 24 jun  Sven i Nybygget

KERSTIN    8 jul 13 jul  Lars Olofsson i Turstorp

OLOF     11 jul 13 jul  Nils Olsson i Kolstad

INGEBORG   14 jul 20 jul  Olof Nilsson i Jogestorp

ANNA     13 jul 20 jul  Per Larsson i Torp

OLOF     31 jul  3 aug  Jon Persson i Sätra

LARS     15 aug 17 aug  Per Nilsson i Boberg

SVEN     21 aug 24 aug  Per Nilsson i Kolstad

ANNA     17 aug 24 aug  Sven Jonsson i Rödja

MARIA    31 aug  7 sep  Hans Andersson i Suggebo

INGEBORG   16 sep 21 sep  Måns Persson i Balderums Norrgård

MARGARETA  28 sep  5 okt  Florens Jonsson i Olskeppetorp

JON      4 okt  5 okt  Olof Nilsson i Viggesätter

JÖNS     16 okt 19 okt  Anders Nilsson i Ödesrödja

SVEN     23 okt  1 nov  Mårten Olofsson i Ladugården

KERSTIN   29 okt  9 nov  Jon Svensson i Berga

barn (se dödlängden)     Jon Persson i Käslinge

OLOF     15 nov 23 nov  Per Olofsson i Sätra

BRITA    15 nov 23 nov  Jöns Bengtsson i Sätra

BENGT     2 dec  7 dec  Anders Jönsson i Vedlösen

KARIN    25 dec 28 dec  Hans Persson i Balderum

barn (dödfött? se C:2:242)  Kerstin Bengtsdotter, tjänade i Björke   (Oäkta)
                fader: Johan Johansson i Ringtorp, Risinge  Uppgifter om födslar i DÖD- OCH BEGRAVNINGSLÄNGDEN samma år (1712)

  13 nov "avsomnade Jon Pärssons l. Son i Käslinge som
  allenast war et dygn gl., oc begrofz d. 16 dito."  Andra källor

  Citat ur krönika i Vånga C:2 (sid 242): "En qwinsperson Kierstin Bängtzdr,
  föd här i försambl. men i Risinge Sochn blifwit hafwande af en dräng Jahan
  Jahansson i Ringtorp åhr 1712. Barnet födde hon under sin tiänst hos Pär 
  Swänsson i Börke, oc dät hemligen nedgrafwit under sin Säng, hwilket uptogz
  oc befans upmultnat. Blef åter sädan hon en tijd för dänna missgärning i
  Tornet i Linkiöping legat andra gången hafwande af bem. dräng oc med honom
  gifft. Synes wäl hafwa förtiänt galgbacken." 

F Ö D D A  Å R  1 7 1 3


KERSTIN   19 jan 25 jan  Per Andersson vid Grana

VASTE    18 jan 25 jan  Per Månsson i Restad

MARGARETA   4 feb  8 feb  Olof Persson i Sunkerstad

JOHANNA    1 feb  8 feb  Jon Hansson i Örstorp

KERSTIN    9 feb 15 feb  Per Hansson i Käslinge

ANDERS    15 feb 20 feb  Sven Persson i Lenavik

INGEBORG   16 feb 22 feb  Olof Olofsson i Sätra

MARIA    26 feb  1 mar  Johan Håkansson i Suggebo

KRISTIERN  25 feb  1 mar  Anders Mickelsson i Orga

PER     16 mar 22 mar  Börje Persson i Bergtorp

barn  (se Vånga C:2:242)   Erik Olofsson sågare vid Göstad och
                hans styvdotter Margareta Persdotter
                      (barnet föddes nog i Linköping)     

LISBETA   28 mar 29 mar I
              I Erik Jönsson skomakare i Restadtorpet
barn (dödf. se dödlängden) I        (Lisbeta fick nöddop 28 mars)

ELIN     1 apr  5 apr  Lars Hansson i Balderum

barn (dödf. se dödlängden)  Erik Nilsson i Lada

ELIN     4 apr  9 apr  Håkan Olofsson i Berga

LARS     17 apr 26 apr  Halvard Ebbesson vid Tolskepp

MARIA
 ELISABET  19 apr 26 apr  Tobias Spaak kvartersmästare på Göstad

OLOF     29 apr  1 maj  Jöns Hansson i Torp

MARGARETA  27 apr  1 maj  Anders Olofsson i Kolstad

BENGT     5 maj 10 maj  Sven Jonsson i Torp

PÅVEL    14 maj 17 maj  Hans Pålsson i Käslinge

barn (ofött? se dödlängden)  Sven Olofsson och Lisbeta Håkansdotter
                               i Tolskepp
LARS     23 maj 27 maj  Olof Larsson i V Torp

KARL     29 maj 31 maj  Karl Bengtsson i Gettorp

HANS     3 jun  7 jun  Nils Larsson den yngre i Boberg

BRITA     9 jun 14 jun  Nils Pålsson i Restad

MARGARETA  24 jun 28 jun  Nils Olofsson i Restad

MARGARETA  24 jun 28 jun  Anders Israelsson i Sunkerstad

BRITA    29 jun  5 jul  Olof Persson i Lövvik

ANNA     11 jul 19 jul  Olof Andersson i Björke

OLOF     26 jul  2 aug  Anders Olofsson i Torlunda

MARIA    29 jul  2 aug  Per Hansson i Restad

barn (dödf. se dödlängden)  Petter Yckenberg befallningsman

PER      7 aug  9 aug  Håkan Bengtsson i Gettorp

ANDERS    30 aug 10 sep  Jon Persson i Järsätter

PER     13 sep 20 sep  Hans Pålsson i Torp

OLOF     24 sep 27 sep  Anders Hansson i Mantorp

PER     23 sep 27 sep  Olof Pålsson i Torp

INGEBORG   8 okt 11 okt  Nils Nilsson i Balderum

INGEBORG   17 okt 25 okt  Sven Jonsson i Olskeppetorp

ANNA     22 okt 25 okt  Anders Olofsson och Elin Håkansdotter
                                i Mantorp
PER     19 okt 25 okt  Nils Persson i Balderum

INGEBORG   19 okt 25 okt  Olof Grelsson i Tolskepp

JOHAN    18 nov 22 nov  Nils Jönsson i Gettorp

BRITA    19 nov 22 nov  Florens Jonsson i Olskeppetorp

ANDERS    3 dec  6 dec  Johan Hansson hammarsmedsgesäll i Orga

HÅKAN     7 dec 13 dec  Olof Svensson i Kylehult

MÅNS     6 dec 13 dec  Nils Eriksson i Käslinge

ANNA     11 dec 20 dec  Håkan Jonsson i Berga

INGEBORG   18 dec 20 dec  Anders Persson vid Ålsjön

MARIA    26 dec  1 jan  Måns Hansson i Restad  Uppgifter om födslar i DÖD- OCH BEGRAVNINGSLÄNGDEN samma år (1713)

  29 mars "begrofz Eric Jönsson Skomakares dödfödda barn."

  3 april "begrofz et dödfödt barn Erich Nielssons i Lada."

  17 maj "afled af en häfftig barnsbörd H. Lisbeta Håkansdr
  Swän Olofssons Hu. i Tolskiep, som lefwat  .... uti 38 åhr."
  (Notering om barnet saknas.)

  2 aug begrovs "Befal.ns Petter Yckenbergz döfödda barn."  Andra källor

  Citat ur en krönika i Vånga C:2 (sid 242): "Sågaren wid Giösta Eric
  Olofsson befans 5 åhr legat i blodskam med sin Stiufdotter Margareta
  Pärsdr en flicka när dätta röjdes om 24 åhr, hwilken omsider blef af
  honom hafwande, dömdes bägge till döden. Hon effter födslen blef död
  i tornet d. 18 Martii oc sädan af bödelen nedgrafwen i galgebacken wid
  Linkiöping. Han halshöggs uppå Rökztorp Mo oc (......) d. 28 M 1713."


F Ö D D A  Å R  1 7 1 4


HELENA    15 feb 24 feb  Anders Jönsson hammarsmed i Orga

PER     22 feb 25 feb  Nils Persson i Torlunda

JOHANNA    2 mar  7 mar  Jon Persson i Sätra

ANNA     23 mar 25 mar  Erik Olofsson i L Rödja

MARIA    23 mar 29 mar  Hans Jonsson i Olskeppetorp

INGEBORG   5 apr  9 apr  Olof Persson i Sunkerstad

JON      6 apr 11 apr  Daniel Jonsson i Jungfrutorp

INGEBORG   7 apr 11 apr  Israel Hansson i Rökstorp

ANNA     4 apr 11 apr  Lars Olofsson i Torp

PER     30 apr  2 maj  Sven Pålsson i Nybygget

JÖNS     2 maj  6 maj  Erik Jönsson skomakare vid Göstad

HANS     5 maj  9 maj  Jon Hansson i Örstorp

OLOF     28 maj 30 maj  Sven Olofsson o Kerstin Persdotter i Tolskepp
                 (Oäkta. Föräldrarna gifta på varsitt håll)

PÅVEL     2 jun  6 jun  Anders Pålsson i Balderums Södergård

SVEN     10 jun 13 jun  Per Svensson i Örstorp

MARIA    20 jun 27 jun  Jon Halvardsson i Restad

barn (dödf. se dödlängden)  Vaste Persson i Fivelsdal

ANNA     26 jul  1 aug  Per Nilsson i Kolstad

SVEN     6 aug  8 aug  Nils Olofsson i Kolstad

BENGT     9 aug 15 aug  Pastorn (= Israel Retzius)

KERSTIN   22 aug 24 aug  Jon Pålsson i Käslinge

JON      2 sep  5 sep  Klement Olofsson i Torp

ERIK     4 sep 12 sep  Nils Persson i Tolskepp

PER     20 sep 26 sep  Fredrik Persson i Hårkesätter

ANDERS    29 sep  3 okt  Erik Nilsson i Lada

INGEBORG   4 okt 10 okt  Anders Jonsson i Sunkerstad

MÅNS     17 okt 24 okt  Jon Vastesson i Stenstorp

MARIA    30 okt  7 nov  Hans Persson i Restad

BRITA     2 nov  7 nov  Mårten Bengtsson i Ladugården

SVEN     6 nov 14 nov  Per Svensson i Björke

ANNA     9 nov 14 nov  Petter Magnusson gesäll i Orga

BRITA    27 nov  5 dec  Hans Håkansson i Älgdalen

GERTRUD   12 dec 19 dec  Nils Andersson i Arlebrunn

DANIEL    17 dec 21 dec  Henrik Svensson vid Torlunda

NILS     18 dec 21 dec  Olof Nilsson i Viggesätter

OLOF     22 dec 27 dec  Göran Olofsson i Käslinge

NILS     25 dec 28 dec  Nils Olofsson i Restad

NILS     28 dec  2 jan  Per Larsson i Torp  Uppgifter om födslar i DÖD- OCH BEGRAVNINGSLÄNGDEN samma år (1714)

  2 juli "begrofz et dödfött barn Vaste Pärssons i Fiwelstad"

F Ö D D A  Å R  1 7 1 5


OLOF     15 jan 23 jan  Per Andersson vid Grana

KARIN    24 jan 25 jan  Johan Hansson hammarsmedsdräng i Orga

ALEXANDER  17 feb 20 feb  Olof Alexandersson i Ö Torp

HEMMING   15 feb 20 feb  Jon Hemmingsson i Rödja

KATARINA   29 jan  1 feb  Tobias Spaak kvartersmästare i Göstad

INGRID    4 mar  6 mar  Klement Persson i Ö Torp

KERSTIN    8 mar 13 mar  Måns Persson i Balderums Norrgård

INGEBORG   13 mar 20 mar  Sven Olsson i Tolskepp

BRITA    17 mar 20 mar  Nils Bengtsson i Jungfrutorp

KERSTIN   20 mar 25 mar  Per Andersson i Kolstad

OLOF     22 mar 27 mar  Jöns Olofsson i Berga

NILS     7 apr 10 apr  Anders Olofsson i Kolstad

OLOF     19 apr 24 apr  Anders Jonsson i Restad

ANNA     22 apr 24 apr  Hans Pålsson i Torp

NILS     6 maj  8 maj  Olof Nilsson i Boberg

MARIA    24 jun 29 jun  Nils Larsson i Boberg

NILS     17 jul 24 jul  Anders Nilsson på Sanden

NILS     6 aug 14 aug  Börje Nilsson i Olskeppetorp

ISRAEL    5 aug 14 aug  Hans Israelsson i Balderum

ANNA     18 aug 24 aug  Petter Svensson vid Göstads Såg

MÅNS     21 aug 28 aug  Per Månsson den yngre i Restad

HÅKAN    22 aug 28 aug  Mårten Håkansson i Fivelsdal

ANNA     22 aug 28 aug  Jon Persson i Järsätter

BRITA     8 sep 11 sep  Olof Larsson i V Torp

MARGARETA   9 sep 11 sep  Nils Pålsson i Restad

PER     14 sep 21 sep  Mårten Olofsson i Ladugården

JON     21 sep 29 sep  Olof Tyresson i Torp

ELIN     23 sep  2 okt  Anders Olofsson i Ödesrödja

KERSTIN   27 sep  2 okt  Måns Persson i Kolstad

barn (dödf. se dödlängden)  Nils Jonsson i Viggesätter

OLOF     29 sep  2 okt  Per Svensson i Björke

barn (dödf. se dödlängden)  Per Hansson i Restad

JOSEF     8 okt 16 okt  Per Olsson i Sätra

PER     10 okt 16 okt  Vaste Persson i Käslinge

PÅVEL    12 okt 16 okt  Bengt Nilsson och Ingeborg Påvelsdotter
                                 i Restad
KARIN    16 okt 23 okt  Jon Månsson i Torlunda

MARIA    28 okt  1 nov  Anders Israelsson i Sunkerstad

INGEGÄRD   29 okt  1 nov  Anders Hansson i Jogestorp

ANNA     7 nov 13 nov  Anders Olofsson i Torlunda

MARGARETA  13 nov 20 nov  Jöns Bengtsson i Sätra

SVEN     24 nov 27 nov  Anders Persson i Tolskepp

INGEBORG   27 nov 30 nov  Jon Hansson i Örstorp

BRITA    24 nov  4 dec  Olof Persson i Bjälketorp

INGEBORG   30 nov  4 dec  Lars Olsson i Torp

KERSTIN    7 dec 11 dec  Måns Hansson i Restad

ERIK     11 dec 18 dec  Anders Jönsson hammarsmed i Orga

INGEBORG   19 dec 26 dec  Nils Eriksson i Käslinge

barn (dödf. se dödlängden)  Nils Israelsson i Hårkesätter

KERSTIN   23 dec 28 dec  Vaste Persson i Fivelsdal

MARIA    25 dec 28 dec  Johan Jönsson häktemakare från Trosa  Uppgifter om födslar i DÖD- OCH BEGRAVNINGSLÄNGDEN samma år (1715)

  29 sept "begrofz Niels Jonssons dödfödda barn
  i Wijksätter."

  2 okt begrovs "Pär Hanssons dödfödda barn i Resta."

  21 dec "begrofz et döfödt barn Niels Israelssons
  i Hårkesätter."

F Ö D D A  Å R  1 7 1 6


VASTE     3 jan  8 jan  Hans Pålsson i Käslinge

HANS     28 jan  2 feb  Sven Jonsson i Olskeppetorp

OLOF     29 jan  6 feb  Per Nilsson i Boberg

KERSTIN   13 feb 18 feb  Hans Andersson i Suggebo

OLOF     1 mar 11 mar  Anders Persson i Ålsjön

ANNA     10 mar 11 mar  Sven Pålsson i Nybygget

JOHAN     7 apr  8 apr  Anders Mickelsson i Orga

INGRID    6 apr  8 apr  Olof Andersson i Björke

KERSTIN    8 apr 13 apr  Olof Nilsson i Viggesätter

KERSTIN   12 apr 16 apr I
              I Petter Magnusson i Orga  (Nöddop 12 apr)
STINA (se dödlängden)   I

KERSTIN    3 maj  6 maj  Nils Persson i Torlunda

NILS     5 maj 10 maj  Karl Nilsson i Herrfallet

ANNA     6 maj 13 maj  Erik Nilsson i Lada

INGEBORG   7 maj 13 maj  Hans Jonsson i Olskeppetorp

ANDERS    18 maj 21 maj  Lars Israelsson i Torp

OLOF     28 maj  1 jun  Anders Olofsson i Mantorp

LARS     3 jun 10 jun  Olof Persson i Sunkerstad

ANDERS    4 jun 10 jun  Nils Bengtsson i Tolskepp

JOHANNA   22 jun 24 jun  Nils Jönsson i Gettorp

MARGARETA   5 jul  8 jul  Olof Rolofsson i Torstorp

KERSTIN   18 jul 22 jul  Olof Eriksson i Torlunda

BRITA     3 aug  5 aug  Lars Olofsson i Turstorp

LISBETA    9 aug 12 aug  Anders Larsson i Pastoris äng (Prästängen)

ARVID    16 aug 19 aug  Karl Bengtsson i Gettorp

KERSTIN   20 aug 24 aug  Olof Andersson i Skoga

PER     30 aug  2 sep  Olof Larsson i Torp

MARGARETA   7 sep  9 sep  Erik Jönsson skomakare på Restads ägor

JÖNS     19 sep 23 sep  Johan Jönsson hammarsmedsdräng i Orga

NILS     10 okt 14 okt  Göran Olofsson i Käslinge

MARIA    20 okt 21 okt  Per Nilsson i Kolstad

ANNA     23 okt 28 okt  Håkan Olofsson i Berga

KARL     5 nov 12 nov  Jon Vastesson i Stenstorp

ANDERS    14 nov 18 nov  Tobias Spaak förman i Göstad

INGEBORG   21 nov 25 nov  Grels Klementsson i Tolskepp

VASTE    30 nov  2 dec  Olof Tyresson i Torp

KERSTIN   16 dec 21 dec  Nils Jonsson i Viggesätter

JÖNS     16 dec 23 dec  Hans Pålsson i Torp  Uppgifter om födslar i DÖD- OCH BEGRAVNINGSLÄNGDEN samma år (1716)

  13 april "dödde Petter Magnussons nyfödda dotter Stina
  i Orga oc begrofz d. 15 dito Štas 1 dygn."

F Ö D D A  Å R  1 7 1 7


LARS     8 jan 13 jan  Per Hansson i Restad

ELIN     17 jan 20 jan  Olof Olofsson i Sätra

ISRAEL    14 jan 20 jan  Nils Israelsson i Hårkesätter

ANDERS    22 jan 25 jan  Per Andersson vid Grana

MARGARETA  10 feb 17 feb  Olof Nilsson i Balderum

BRITA    15 feb 17 feb  Johan Hansson i Orga

KARIN    24 feb  3 mar  Jöns Månsson i Stenstorp

SVEN     1 mar  3 mar  Jon Halvardsson i Restad

KERSTIN    3 mar 10 mar  Israel Hansson i Rökstorp

MARIA     5 mar 10 mar  Börje Persson i Bergtorpet

ANDERS    10 mar 17 mar  Anders Jonsson hammarsmed i Orga

INGEBORG   14 mar 17 mar  Johan Bengtsson i Jogestorp

son (dödf.) 18 mar      Per Nilsson i L Rödja

BENGT    12 apr 14 apr  Nils Bengtsson i Jungfrutorp

JOHAN    13 apr 14 apr  Börje i Olskeppetorp

MARIA    20 apr 22 apr  Olof Svensson i Kylehult

BENGT    14 maj 19 maj  Mårten Bengtsson i Ladugården

HANS     26 maj 30 maj  Anders Jonsson i Restad

KARIN     2 jun 10 jun  Sven Olofsson i Kolstad

ANNA     15 jun 21 jun  Per Hansson i Käslinge

INGEBORG   20 jun 23 jun  Nils Persson i St Rödja

ELIAS    28 jun 29 jun  Anders Mickelsson i Orga

SVEN     28 jun  2 jul  Jon Persson i Sätra

ERIK     30 jun  6 jul  Jöns Olofsson i Berga Krongård

MÅNS     19 jul 21 jul I
              I Nils Olofsson i Kolstad
JON     19 jul 21 jul I

OLOF     24 jul 25 jul  Fredrik Persson i Hårkesätter

ANDERS    4 aug 11 aug  Klement Olofsson i V Torp

KERSTIN   28 aug  1 sep  Anders Jonsson i Sunkerstad

MARGARETA   8 sep 14 sep  Olof Hemmingsson och Ingeborg Israelsdotter
                                 i Kilinge
BRITA     8 sep 14 sep  Hans Jonsson och Maria i Stensätter

SVEN     16 sep 22 sep  Lars Olofsson o Kerstin Svensdotter i V Torp

LARS	   17 sep 22 sep  Per Larsson i Ö Torp

barn (dödf. se dödlängden)  Anders på Sanden

ELIN     29 okt  1 nov  Måns Persson och Anna i Balderums Norrgård

NILS     28 okt  3 nov  Anders Hemmingsson och Maria Hansdotter
                                 i Boberg
JOHAN    27 okt  3 nov  Jon i Örstorp

OLOF     6 nov 10 nov  Anders Svensson och Ingrid Jonsdotter
                               i Mektilstorp

OLOF     20 nov 24 nov  Sven Eriksson och Anna Larsdotter i Skoga

PER     17 nov 20 nov  Jon Persson o Karin Andersdotter i Järsätter

MARIA    28 nov 30 nov  Måns Hansson i Restad

OLOF     30 nov  8 dec  Anders Olofsson och Margareta Eriksdotter
                                 i Balderum

ANNA     14 dec 21 dec  Anders Hansson och Margareta Larsdotter
                              i Jogestorp
KERSTIN   19 dec 22 dec  Nils Persson i Torlunda  Uppgifter om födslar i DÖD- OCH BEGRAVNINGSLÄNGDEN samma år (1717)

  6 okt "nedsattes i Jorden Anderses barn på Sanden
  som dödt född war.".F Ö D D A  Å R  1 7 1 8


KERSTIN   19 jan 26 jan  Nils Olofsson och Jana Nilsdotter i Restad

BENGT    10 feb 16 feb  Per Olofsson o Margareta Josefsdotter i Sätra

KARL     15 feb 23 feb  Jon Vastesson i Stenstorp

barn (dödf. se dödlängden)  Karl i Herrfallet

OLOF     5 mar  9 mar  Per Svensson i Örstorp

KERSTIN   26 mar 30 mar  Per Nilsson och Maria Nilsdotter i L Rödja

VASTE    27 mar 29 mar  Anders Olofsson och Ingeborg Larsdotter
                                 i Kolstad

MAJA     31 mar  6 apr  Jon Månsson o Kerstin Svensdotter i Torlunda

JÖNS     12 apr 16 apr  Anders Olofsson och Sigrid Jönsdotter
                                 i Torlunda

NILS     17 apr 20 apr  Erik Nilsson och Karin Andersdotter i Lada

PER     27 apr  1 maj  Nils Andersson och Karin Gunnarsdotter
                                i Arlebrunn
KERSTIN   22 maj 25 maj  Sven Pålsson i Nybygget

MÅNS     1 jun  4 jun  Per Wongberg dragon

RAMBORG   27 jun 29 jun  Vaste Persson i Fivelstad

MARIA    23 jul 27 jul  Anders Jönsson hammarsmedsmästare i Orga

barn (dödf. se dödlängden)  Nils Eriksson i Käslinge

PER      5 sep  7 sep  Mårten Håkansson i Fivelsdal

PER      8 sep 14 sep  Fredrik Persson i Laggartorp

MARIA    15 sep 21 sep  Grels Klementsson i Tolskepp

VASTE    18 sep 21 sep  Per Månsson i Restad

ANNA     30 sep  6 okt  Nils Jonsson i Viggesätter

ANDERS    11 okt 12 okt  Sven Henriksson vid Ålsjön

MARGARETA  11 okt 19 okt  Johan Svensson i Björke

JOHAN    19 okt 21 okt  Per Svensson i Sågaretorpet

TYRES    17 okt 24 okt  Olof Klementsson i V Torp

MARIA    18 okt 26 okt  Sven Jonsson i Olskeppetorp

KARIN    18 okt 26 okt  Klement Persson i Östra Torp

MARIA    29 okt  1 nov  Sven Olofsson i Kolstad

MARIA    21 okt 26 okt  Nils Nilsson i Balderums Södergård

SVEN     31 okt  1 nov  Nils Olofsson i Kolstad

KERSTIN    8 nov 16 nov  Hans Pålsson i Käslinge

BRITA     ? nov 16 nov  Jon Bengtsson vid Bobergshyttan

KARIN    10 nov 16 nov  Johan Jonsson i Orga

KARIN    16 nov 23 nov  Jon Hemmingsson i St Rödja

MARGARETA  24 nov 30 nov  Anders Olofsson i Mantorp

HÅKAN    25 nov 30 nov  Lars Håkansson i Boberg

KERSTIN   29 nov  ? ?  Anders Nilsson på Sanden  (Dopdag saknas)

TYRES    26 dec 28 dec  Jon Hansson i Örstorp  Uppgifter om födslar i DÖD- OCH BEGRAVNINGSLÄNGDEN samma år (1718)

  2 mars "begroofz Carls döfödda barn i Herrfallet."

  17 aug "begrofs Niels Erikssons döfödda barn i Kieslinge."

F Ö D D A  Å R  1 7 1 9


KARIN     6 jan 11 jan  Vaste Persson i Käslinge

PER      6 jan 11 jan  Hans Jonsson i Olskeppetorp

SVEN     5 jan 11 jan  Olof Andersson i Björke

NILS     31 jan  2 feb  Bengt Nilsson i Restad

INGEBORG   15 feb 18 feb  Karl Vastesson i Äskemålen

LARS     18 feb 22 feb  Jöns Bengtsson i Sätra

MARGARETA  10 mar 15 mar  Anders Jönsson i Vedlösen

MARIA    11 mar 15 mar  Karl Nilsson i Herrfallet

ISRAEL    15 mar 22 mar  Lars Israelsson i V Torp

OLOF     29 mar  1 apr  Nils Jönsson i Gettorp

NILS     ? mar  1 apr  Per Nilsson i Kolstad  (Födelsedatum saknas)

ANNA     5 apr 12 apr  Nils Persson i St Rödja

KARIN    17 apr 19 apr  Per Pålsson i Torp

BRITA    24 maj 31 maj  Nils Persson i Tolskepp

ANNA
 MARGARETA  9 jul 12 jul  Pastorn (= Daniel Wong)

KARIN    20 jul 26 jul  Florens Jonsson i Olskeppetorp

PER     16 jul 19 jul  Daniel i Jungfrutorp

JOSEF     ? jul 26 jul  Israel i Kilinge   (Födelsedatum saknas)

NILS     8 sep  8 sep  Nils Nilsson i Balderum

LARS     8 sep 13 sep  Per Larsson i Torp

MARIA    21 sep 27 sep  Per Andersson vid Grana

SVEN     29 sep  4 okt  Anders Bengtsson i V Torp

JOHAN     7 okt 11 okt  Johan Hansson hammarsmedsgesäll i Orga

KERSTIN   13 okt 18 okt  Hans Nilsson i Berga

KERSTIN   15 okt 18 okt  Per Nilsson i Boberg

ANNA     24 okt 28 okt  Jon Månsson i Torlunda

ANNA     27 okt  1 nov  Jon Jonsson i Kylehult

MARGARETA  11 nov 15 nov  Jon Halvardsson i Restad

NILS     28 nov 30 nov  Anders Pålsson

ANDERS    2 dec  6 dec  Börje Nilsson i Olskeppetorp

JON      3 dec  6 dec  Hans Jonsson i Berga Skattegård

KARIN    27 dec 28 dec  Anders Olsson i Balderum

F Ö D D A  Å R  1 7 2 0


JOHAN     7 jan 10 jan  Jon Jönsson i Orga

MARIA    15 jan 17 jan  Nils Jonsson i Ängen

MARGARETA  17 feb 20 feb  Anders Jonsson i Restad

KERSTIN   17 feb 20 feb  Anders Hemmingsson i Boberg

PER     20 feb 21 feb  Lars Persson i Björke

HÅKAN    23 feb 28 feb  Nils Persson i Torlunda

MARGARETA  29 feb  4 mar  Jon Olsson och Anna Mattisdotter
                  (Flyktingar från Åland)

MARGARETA  28 feb  6 mar  Olof Eriksson i Torlunda

MÅNS     29 mar  3 apr  Nils Olofsson i Kolstad

ANNA     2 apr 10 apr  Bengt Olsson i Ladugården

TYRES     4 apr 10 apr  Nils Bengtsson i Jungfrutorp

MARIA     8 apr 10 apr  Nils Eriksson i Käslinge

BRITA     9 maj 15 maj  Sven Eriksson i Skoga

HANS     30 maj  6 jun  Jon Persson i Järsätter

SARA     8 jun 12 jun  Jon Hansson i Örstorp

LARS     24 jun 26 jun  Olof Andersson i Örstorp

NILS     24 jun 29 jun  Olof Nilsson i Balderum

JON     25 jul 30 jul  Erik Nilsson i Lada

ANNA     8 aug 12 aug  Måns Persson i Kolstad

BENGT    15 aug 21 aug  Nils Bengtsson i Tolskepp

NILS     15 aug 21 aug  Nils Nilsson i Jogestorp

TYRES    20 sep 25 sep  Erik Olofsson i L Rödja

BRITA    28 sep  2 okt  Olof Svensson i Torlunda

MARGARETA  29 sep  2 okt  Per Pålsson i Torp

JON      6 okt  9 okt  Olof Persson i Ruda

OLOF     13 sep 29 sep  Nils Persson och Brita Svensdotter i St Rödja

OLOF     16 okt 23 okt I
              I Nils Olofsson i Restad
MARIA    16 okt 23 okt I

PER     26 okt  ? okt  Måns Persson i Balderum
                   (Döpt i okt med datum saknas)

INGEBORG   29 okt  1 nov  Per Nilsson i L Rödja

OLOF     28 okt  1 nov  Erik skomakare på Restads ägor

OLOF     5 nov 10 nov  Pastorn (= Daniel Wong)

MÅNS     23 nov 25 nov  Anders Månsson organist

KATARINA   4 dec  ? dec  Johan Armbrust dragon och
                 Elin Hansdotter i Älgdalen (Dopdag saknas)

MARGARETA  29 nov  4 dec  Håkan Eriksson i Ladugården


[ Upp ] - [ Hem ] - [ E-post ]

Till födda 1721 - 1730

Till Ragnas ingångssida