Födelse- och doplängd åren 1731 - 1740 för VÅNGA sockenF Ö D D A  Å R  1 7 3 1


INGEBORG   17 jan 24 jan  Hans Samuelsson i Kilinge

KERSTIN   21 jan 24 jan  Jon Hansson i Jungfrutorp

INGEBORG   23 jan 25 jan  Anders Persson i Mantorp

LARS     24 jan 25 jan  Hans Larsson i Restad

JOHANNA   25 jan 31 jan  Per Påvelsson i Torp

KERSTIN   31 jan  2 feb  Hans Jonsson i Lada

RAMBORG   14 feb 21 feb  Johan Henriksson i Örstorp

JON     19 feb 24 feb  Olof Hansson i Hundekulla

JON     23 feb 28 feb  Olof Persson i Ruda

ANDERS    2 mar  7 mar  Gudmund Persson i Lenavik

NILS     18 mar 20 mar  Anders Nilsson Kiäder på Örstorps ägor

KERSTIN    3 apr  4 apr  Jon Svensson i Knaperhult

HANS     3 apr  4 apr  Lars Månsson i Torp

ANDERS    3 apr 11 apr  Bengt Nilsson i Restad

HANS     7 apr 11 apr  Olof Svensson i Berga

MARIA    17 apr 19 apr  Kristoffer i Laggartorpet

MARIA    19 apr 25 apr  Karl Vastesson i Äskemålen

ANNA     24 apr 25 apr  Per Andersson i Torp

OLOF     27 apr  2 maj  Olof Nilsson i Granmyra

JOHAN     2 maj  7 maj  Lars Håkansson i Boberg

KERSTIN   17 maj 23 maj  Sven Olofsson i Kolstad

KERSTIN   24 maj 27 maj  Anders Månsson i Trälsätter

OLOF     24 maj 27 maj  Anders Andersson f d soldat vid Gölen

INGEBORG   6 jun  7 jun  Olof Jonsson i Ruda

BENGT    12 jun 17 jun  Grels Klementsson i Tolskepp

KERSTIN   13 jun 17 jun  Tyres Larsson i Boberg

BENGT    25 jun 27 jun  Johan Håkansson i Smedstorp

INGRID    30 jun  2 jul  Anders Nilsson i Skoga

MÅRTEN    2 aug  8 aug  Olof Mårtensson i Ladugården

JOHANNA    5 aug  8 aug  Anders Andersson i Björke

HÅKAN     8 sep 12 sep  Bengt Håkansson i Sunkerstad

MARGARETA   7 sep 12 sep  Henrik Andersson i Viggesätter

OLOF     24 sep 26 sep  Nils Olofsson i Käslinge

MARIA    25 nov 27 nov  Håkan Nilsson vid Grana

MARIA    27 nov 30 nov  Måns Månsson på Lada ägor

HANS     4 dec 12 dec  Per Hansson i Balderum

ANNA     7 dec 12 dec  Lars Persson i St Rödja

KERSTIN   12 dec 19 dec  Karl Johansson sockenskomakare
                             i Bobergstorpet
MÅNS     21 dec 26 dec I
              I Anders Bengtsson i Rökstorp
MARIA    21 dec 26 dec I

KERSTIN   30 dec  1 jan  Sven Hansson i Torp

BRITA    29 dec  2 jan  Bengt Karlsson i Viggesätter

F Ö D D A  Å R  1 7 3 2


OLOF     3 jan  6 jan  Lars Olsson i Mantorp

ERIK     17 jan 23 jan  Nils Eriksson i Käslinge

ISRAEL    3 feb  6 feb  Henrik Jönsson i Tolskepp

ANNA     16 feb 20 feb  Lars Månsson i Torp
                 (När dottern dör 27 feb kallas hon INGRID)

INGRID    20 feb 25 feb  Olof Eriksson i Torlunda

JON     25 feb 27 feb  Jon Jonsson i Boberg

MARIA    26 feb 27 feb  Lars Persson i Smedstorp

NILS     6 mar 12 mar  Lars Olofsson i Tolskepp

ANNA     10 mar 12 mar  Olof Andersson i Örstorp

INGEBORG   8 apr  9 apr  Lars Nilsson i Restad

KERSTIN   10 apr 12 apr  Måns Hansson i Restad  (Fel adress? Ruda?)

INGEBORG   18 apr 23 apr  Hans Samuelsson i Kilinge

TYRES    26 apr 30 apr  Per Larsson i Rökstorp

KERSTIN    1 maj  7 maj  Lars Karlsson i Laggartorpet

LARS     30 apr  1 maj  Olof Svensson i Björstorpet

INGEBORG   8 maj 14 maj  Hans Göransson i Käslinge

HANS     31 maj  4 jun  Hans Jonsson i Olskeppetorp

INGEBORG   5 jun  6 jun  Bengt Persson o Margareta Månsdotter (oäkta)
                         i Restadhagen

MARGARETA  22 jul 23 jul  Anders Jonsson i Restad

EMERENTIA   1 aug  6 aug  Isak Nilsson i Mariedal

KARL     12 aug 20 aug  Olof Karlsson i Sätra

OLOF     17 aug 20 aug  Måns Olsson i Dunderhult

JON     28 aug  1 sep  Sven Persson i Arlebrunn

OLOF     28 aug  1 sep  Nils Olofsson i Kolstad

ANDERS    3 sep 10 sep  Jon Andersson i Trälsätter

JON      8 sep 10 sep  Lars Jonsson i Olskeppetorp

MARGARETA  11 sep 17 sep  Lars Nilsson i Sunkerstad

MARIA    20 sep 24 sep  Jon Hansson i Jogestorp

OLOF     21 sep 24 sep  Pastorn (= Daniel Wong)

JON     26 sep 29 sep  Nils Jonsson i Göstad Äng

JON     28 sep  1 okt  Per Olofsson i Tolskepp

PER     29 sep  1 okt  Anders Andersson i Järsätter

JON     11 okt 15 okt  Per Halvardsson vid Humpen

JON     11 okt 15 okt I
              I Jon Nilsson i Balderums Södergård
SVEN     11 okt 15 okt I

KARIN    14 okt 20 okt  Erik Nilsson i Restad

BENGT    15 okt 22 okt  Per Månsson i Örstorp

OLOF     22 nov 26 nov  Tyres Nilsson i Mantorp

MARIA    20 nov 26 nov  Anders Bengtsson i Rökstorp

barn  (se dödlängden)   I
              I Tyres Jonsson i Berga
barn  (se dödlängden)   I

JOHAN     3 dec 10 dec  Johan Jönsson hammarsmed i Orga

HÅKAN    13 dec 17 dec  Anders Samuelsson i Gettorp

INGEBORG   27 dec 31 dec  Jöns Svensson i TolskeppOBS  Ett barn som föddes den 31 dec detta år, 1732, men som
    döptes den 6 jan 1733, har registrerats som nr 2 år 1733
    (Olof Jonssons son i Gettorp, Olof)  Uppgifter om födslar i DÖD- OCH BEGRAVNINGSLÄNGDEN samma år (1732)

  "Tyres Jonssons Twillingar i Bärga som dödde strax effter
  födelsen men fingo dock Nöddop. Begrofwos d. 26 Novemb."

F Ö D D A  Å R  1 7 3 3


HANS     2 jan  2 jan  Tyres Hansson i Boberg

OLOF     31 dec  6 jan  Olof Jonsson i Gettorp  (OBS Född år 1732)

KERSTIN    5 jan  7 jan  Per Andersson i Turstorp

INGEBORG   14 jan 20 jan  Jon Persson i Tolskepp

BENGT    26 jan  2 feb  Erik Karlsson i Gettorp

LARS     6 feb 11 feb  Nils Månsson i Hundekulla

OLOF     16 feb 18 feb  Samuel Mickelsson i Älgdalen

PER     16 feb 18 feb  Hans Larsson i Restad

KERSTIN   24 feb  4 mar  Anders Persson i Mantorp

KERSTIN    9 mar 11 mar  Karl Vastesson i Äskemålen

MARGARETA  29 mar 31 mar  Hans Nilsson i Käslinge

SVEN     2 apr  8 apr  Olof Svensson i Björstorpet

ANDERS    24 apr 29 apr  Måns Månsson på Lada ägor

GILIUS    18 maj 20 maj  Per Andersson vid Grana

ANDERS    23 maj 27 maj  Henrik Andersson i Viggesätter

ANDERS    27 maj  3 jun  Anders Andersson i Björke

LISBET    8 jun 10 jun  Daniel Johansson skomakare vid Bobergsbacken

TYRES    13 jun 17 jun  Per Tyresson i Torlunda

NILS     13 jun 17 jun  Lars Andersson på Skogen

MARGARETA  18 jun 24 jun  Olof Andersson i Tolskepp

OLOF     18 jun 24 jun  Tyres Olofsson i Torp

JÖNS     17 jul 20 jul  Lars Persson i Smedstorp

NILS     31 jul  5 aug  Olof Olofsson i Sunkerstad

MARGARETA  14 aug 18 aug I
              I Simon Servaskij
ANNIKA    14 aug 18 aug I

KARIN    20 aug 26 aug  Lars Månsson i Torp

KARIN    16 sep 21 sep  Olof Hansson i Hundekulla

MARIA    16 sep 23 sep  Anders Hansson i Balderum

ANNA     21 sep 22 sep  Olof Persson i Ruda

NILS     23 sep 29 sep  Jon Jonsson i Boberg

ANNA     22 sep 29 sep  Hans Göransson i Käslinge

ELIN     30 sep  7 okt  Hans Jonsson i Lada

KERSTIN    4 okt  7 okt  Gudmund Persson i Lenavik

INGEBORG   8 okt 14 okt  Hans Olofsson i Ladugården

HANS     30 sep 30 sep  Nils Hansson i Torp

HANS     30 sep  7 okt  Nils Nilsson i Jogestorp

PÅVEL     4 okt  7 okt  Nils Pålsson i Bottebo

ISRAEL    27 sep 30 sep  Anders Svensson vid Gölen

ANNA     14 okt 14 okt  Anders Persson i Restad

OLOF     27 okt  1 nov  Jon Olofsson vid Bobergsmossen

MARIA    18 nov 25 nov  Sven Nilsson i Jogestorp

BENGT    22 nov 25 nov  Bengt Persson i Järsätter

KATARINA   24 nov 25 nov  Isak Nilsson i Mariedal

KARL     3 dec  9 dec  Jon Vastesson i Stenstorp

ANNIKA    15 dec 16 dec I
              I Olof Svensson i Dunderhult
MARIA    15 dec 16 dec I

HÅKAN    17 dec 21 dec  Olof Nilsson i Granmyra

LARS     24 dec 28 dec  Nils Eriksson i KäslingeOBS  Ett barn som föddes den 31 dec detta år, 1733, men som
    döptes den 1 jan 1734, har registrerats som nr 1 år 1734
    (Nils Olofssons son i Käslinge, Per)

F Ö D D A  Å R  1 7 3 4


PER     31 dec  1 jan  Nils Olofsson i Käslinge  (OBS Född år 1733)

LARS     2 jan  6 jan  Per Påvelsson i Torp

OLOF     10 jan 13 jan  Hans Persson i Torp

OLOF     9 jan 13 jan  Nils Bengtsson i Jungfrutorp

KARIN    24 jan 25 jan  Bengt Nilsson i Restad

barn (ej framfött? se dödl) Lars Olofsson och Karin Larsdotter i Restad

HANS     22 feb 24 feb  Måns Hansson i Ruda

ANDERS    25 feb  3 mar  Jon Svensson i Knaperhult

ELISABET   8 mar 10 mar  Lars Karlsson i Laggartorpet

ANNA    ? 9 mar 17 mar  Tyres Larsson i Boberg
                 (Föd.datum saknas men troligen 9 = nr 9)

MARGARETA  14 mar 17 mar  Per Nilsson i Sätra

TYRES    21 mar 24 mar  Hans Tyresson i Suggebo

ISRAEL    21 mar 24 mar  Olof Jonsson i Ruda

MARIA    26 mar 31 mar  Sven Jonsson i Ökenkärr

JOHANNA
 KRISTINA  24 mar 24 mar  Lars Håkansson i Gettorp

KERSTIN    6 apr  7 apr  Olof Larsson i Torp

ANDERS    9 apr 12 apr  Bengt Håkansson i Sunkerstad

KARIN    27 apr 28 apr  Anders Månsson i Trälsätter

NILS     2 maj  5 maj  Sven Persson i Arlebrunn

SVEN     12 maj 14 maj  Lars Olofsson i Tolskepp

BIRGITTA
 KATARINA  4 jun  5 jun  Johan Köhler hammarsmed i Orga

KARIN     8 jul 14 jul  Per Hansson i Järsätter

NILS     30 jul  4 aug  Sven Olofsson i Restad   (Nöddop 30 jul)

KERSTIN   21 aug 25 aug  Måns Andersson i Ruda

MARGARETA  26 aug  1 sep  Måns Nilsson i Kolstad

OLOF     3 sep  6 sep  Håkan Nilsson vid Grana

PETTER    15 sep 22 sep  Henrik Jönsson i Tolskepp

NILS     16 sep 21 sep  Anders Jonsson i Restad

BENGT    25 sep 27 sep  Henrik Andersson i Viggesätter

MÅNS     23 sep 29 sep  Nils Månsson i Hundekulla

MARGARETA   8 nov 10 nov  Jon Hansson i Jogestorp

RAMBORG   13 nov 17 nov  Nils Johansson på Gettorps ägor

KERSTIN    8 okt 13 okt  Kristoffer Nilsson i Skoga

HANS     9 dec 15 dec  Karl Johansson skomakare i Bobergstorpet

OLOF     9 dec 15 dec  Olof Olofsson i Sunkerstad  Uppgifter om födslar i DÖD- OCH BEGRAVNINGSLÄNGDEN samma år (1734)

  "Lars Olufssons andra Hu. Carin Larsdr i Resta
  afsomnade effter Barnsbörd d. 12 Februarii och
  blef begrafwen d. 24 Do 31 åhr."
  (Det finns ingen uppgift om barnet.)

F Ö D D A  Å R  1 7 3 5


MÅNS     7 jan 12 jan  Jon Andersson i Trälsätter

ISRAEL    18 jan 25 jan  Tyres Hansson i Boberg

PER     19 jan 25 jan  Anders Eriksson i L Rödja

INGEBORG   20 jan 26 jan  Sven Hansson i Torp

BRITA     5 mar  9 mar  Erik Karlsson i Gettorp

NILS     8 mar  9 mar  Anders Andersson vid Gölen

ANNA     14 mar 16 mar  Anders Andersson i Järsätter

BRITA    27 mar 30 mar  Per Larsson i Rökstorp

PER      3 apr  6 apr  Lars Eriksson på Gettorps ägor

NILS     9 apr 12 apr  Hans Olofsson i Ladugården

ANDERS    13 apr 18 apr  Sven Halvardsson i Berga

KERSTIN   13 apr 18 apr  Hans Jonsson i Olskeppetorp

OLOF     25 apr 27 apr  Tyres Jonsson i Berga

MARGARETA  11 maj 13 maj  Måns Andersson i Kolstad   (Oäkta)

ANDERS    13 maj 15 maj  Hans Persson i Torp

JÖNS     26 maj 28 maj  Johan Olofsson i Sätra

OLOF     3 jul  6 jul  Anders Persson i Mantorp

INGEBORG   17 jul 20 jul  Per Nilsson i Sätra

KERSTIN   24 jul 24 jul  Bengt Olofsson i Ladugården

INGEBORG   28 jul  3 aug  Tore Persson i Björke

NILS     11 aug 17 aug  Nils Håkansson i Gettorp

ANNA     20 aug 24 aug  Nils Eriksson i Kolstad

KERSTIN   23 aug 24 aug  Johan Nilsson i Kolstad

JOHAN     5 sep  7 sep  Anders Svensson på Trälsätters ägor

SVEN     5 sep  7 sep  Hans Jonsson i Berga

MARGARETA   6 sep  7 sep  Nils Hansson i Balderum

MARIA     2 sep  4 sep I
              I Daniel Wong kyrkoherde
ELISABET   2 sep  4 sep I

ELIN     2 sep  7 sep  Vaste Persson i Fivelsdal

JON      9 sep 14 sep  Olof Hansson i Restad

MARGARETA  13 sep 18 sep  Karl Vastesson i Äskemålen

ANNA     18 sep 21 sep  Gudmund Persson i Lenavik

ANNA     17 sep 20 sep  Per Olofsson i Tolskepp

BRITA    21 sep 28 sep  Per Andersson i Turstorp

KARIN    21 sep 21 sep I
              I Lars Olofsson i Restad
MARGARETA  21 sep 21 sep I

HANS     27 sep 29 sep  Jöns Andersson i Stensätter

ANDERS    12 okt 17 okt  Lars Nilsson i Restad

OLOF     12 okt 19 okt  Olof Mårtensson i Ladugården

JOHANNA   19 okt 26 okt  Jon Svensson i Tolskepp

MÅNS     ? nov 23 nov  Sven Persson i Arlebrunn  (Föd.datum saknas)

KERSTIN   21 nov 23 nov  Hans Samuelsson i Kilinge

NILS     24 nov 30 nov  Anders Månsson i Viggesätter

ANNA     10 dec 14 dec  Sven Nilsson i Jogestorp

PER      7 dec 14 dec  Olof Svensson i Berga

MARGARETA  16 dec 21 dec  Nils Jonsson på Jogestorps ägor

INGRID    14 dec 21 dec  Anders Bengtsson i Rökstorp

JOHANNA   17 dec 21 dec  Nils Håkansson i Sunkerstad

ANNA     28 dec  1 jan  Anders Hansson i Balderum

F Ö D D A  Å R  1 7 3 6


OLOF     8 jan 11 jan  Per Halvardsson vid Humpen

MARIA    14 jan 18 jan  Jon Hansson på Torlundabacken

LARS     10 jan 11 jan  Olof Svensson i Björstorpet

JON     21 feb 22 feb  Anders Andersson vid Gölen

ANDERS    27 feb 29 feb  Olof Andersson i Örstorp

MARIA    28 feb 29 feb  Lars Larsson sockenskräddare på Torps ägor

KERSTIN   27 mar 28 mar  Bengt Håkansson i Sunkerstad

ANNA     11 apr 18 apr  Lars Olofsson i Torp

NILS     14 apr 18 apr  Olof Hansson i Hundekulla

MARGARETA  19 apr 23 apr  Lars Jonsson i Olskeppetorp

MARGARETA   1 maj  2 maj  Olof Jonsson och Brita Olofsdotter i Gettorp

KERSTIN   30 apr  2 maj  Olof Andersson och Anna Jönsdotter i Tolskepp
                (När dottern dör 12 maj kallas hon INGEBORG)

KERSTIN   14 jun 16 jun  Hans Göransson och Kerstin i Boberg

HANS     28 jun 29 jun  Per Nilsson och Anna i Boberg

MARIA    24 jun 28 jun  Per Tyresson o Anna Jonsdotter i Jungfrutorp

ANNA     3 jul  4 jul  Jon och Kerstin Persdotter i Knaperhult

LOVISA    11 jul 13 jul  Johan Köhler kyrkoherde och Catharina Retzia

JOHANNA   28 jul  2 aug  Nils Eriksson och Marit Månsdotter i Käslinge

OLOF     6 aug  8 aug I
              I Olof Persson och Ingeborg Jonsdotter i Ruda
ELIN     6 aug  8 aug I

PER      6 aug  8 aug  Lars Persson o Brita Jönsdotter i Smedhemmet

LARS     27 aug 29 aug  Hans Jonsson och Anna Larsdotter i Lada
                  (Födelsedatum otydligt, är ev 28 aug)

MARGARETA  28 aug 29 aug  Olof Olofsson och Margareta Hansdotter
                                i Jogestorp
MARIA    29 aug  3 sep  Nils Hansson och Ingeborg Olofsdotter
                               i Balderum
BRITA    24 sep 24 sep I
              I Kristoffer Nilsson o Anna Persdotter i Skoga
KERSTIN   24 sep 24 sep I

OLOF     1 okt  3 okt  Jon Klementsson o Johanna Andersdotter i Torp

LARS     4 okt 10 okt  Tyres Larsson och Margareta Andersdotter
                                  i Boberg
OLOF     3 okt 10 okt  Jon Jonsson och Kerstin Olofsdotter i Boberg

HANS     4 okt 10 okt  Olof Karlsson och Karin Hansdotter i Sätra

JOHANNA   20 okt 24 okt  Bengt Nilsson o Ingeborg Paulsdotter i Restad

KERSTIN    6 dec 12 dec  Måns Hansson och Brita Larsdotter i Ruda

KERSTIN    6 dec 12 dec  Jöns Svensson senior och Brita Persdotter
                                 i Tolskepp

F Ö D D A  Å R  1 7 3 7


KERSTIN   12 jan 16 jan  Henrik Andersson i Viggesätter

ISRAEL    14 jan 16 jan  Olof Jonsson i Ruda

ANDERS    26 jan 31 jan  Olof Nilsson och Johanna i Granmyra

MARIA    27 feb  5 mar  Lars Hansson o Kerstin Nilsdotter i Balderum

INGRID    2 mar  5 mar  Sven Halvardsson o Karin Andersdotter i Berga

MARIA     ? mar 25 mar  Hans Nilsson och Brita i Berga
                             (Föd.dag saknas)
KERSTIN   24 mar 27 mar  Lars Månsson i Torp

KERSTIN   10 apr 13 apr  Isak Nilsson i Mariedal

INGEBORG   12 apr 13 apr  Jon Hansson och Ingeborg i Jogestorp

KARIN    10 maj 13 maj  Nils Hansson o Kerstin Jonsdotter i Balderums
                                Mellangård
JOHANNA   18 maj 19 maj  Bengt Håkansson och Elin i Sunkerstad

ANDERS    16 jul 16 jul  Olof och Ingrid Larsdotter i Björstorpet

JON     23 jul 24 jul  Tyres Nilsson och Margareta i Mantorp

BRITA     6 aug  7 aug  Anders Månsson och Elin i Trälsätter

ANNA     11 aug 14 aug  Erik Mårtensson och Ingrid i Ladugården

MARIA    13 sep 18 sep  Jon Persson och Kerstin i Tolskepp

KERSTIN   20 sep 21 sep  Per Paulsson i Torp

MARGARETA  11 sep 11 sep  Per Hansson i Balderum

MARGARETA  20 okt 25 okt  Henrik och Anna Olofsdotter i Tolskepp

LARS     20 okt 28 okt  Olof Larsson och Anna Israelsdotter i Torp

NILS     7 nov  7 nov I
              I Kristoffer i Skoga
BRITA     7 nov  7 nov I    (Barnen fick nöddop 7 nov. Nils dog.
                   Britas dop konfirmerades 13 nov.)

MARGARETA  29 nov  ? ?  Erik Karlsson i Gettorp   (Dopdatum saknas)

OLOF     26 nov 27 nov  Tore Persson i Björke

JON      3 dec  8 jan  Olof och Ingeborg i Berga

MARIA     9 dec  ? dec  Jon Svensson i Tolskepp   (Dopdatum saknas)

OLOF     26 dec 28 dec  Anders Olofsson och Margareta i Älgdalen

F Ö D D A  Å R  1 7 3 8


NILS     6 jan  8 jan  Per Nilsson och Karin Larsdotter i Balderum

KARIN    11 jan 15 jan  Nils Persson och Anna Henriksdotter
                                i Laggartorp

ELIN     11 jan 15 jan  Per Larsson och Maria Larsdotter i Rökstorp

OLOF     22 jan 23 jan  Lars Olofsson och Ingrid i Restad

KERSTIN    ? jan 23 jan  Börje i Tolskepp    (Födelsedatum saknas)

PER      8 feb 12 feb  Tyres i Restad    (Hade först fått nöddop)

MÅNS     7 mar 12 mar  Lars Olofsson i Ö Torp

KERSTIN   12 mar 19 mar  Anders Eriksson och Anna i L Rödja

VASTE    18 mar 19 mar  Nils Månsson och Anna i Hundekulla

NILS     12 mar 19 mar  Olof Samuelsson o Maria Persdotter i Kilinge

SAMUEL    3 apr  4 apr  Olof Nilsson i Gettorp och Ingeborg
                i Kilinge, g.m. Olof Klementsson  (Oäkta)

MARIA    10 apr 14 apr  Sven och Maria i Arlebrunn

ERIK     24 apr 30 apr  Lars Eriksson och Brita på Gettorps ägor

OLOF     24 apr 30 apr  Sven Hansson i L Torp

KARIN    12 maj 14 maj  Olof Svensson och Karin i Berga

LARS     8 maj 11 maj  Olof Persson och Ingeborg i St Rödja

ISRAEL    17 maj 21 maj  Hans Persson och Margareta Larsdotter
                                i Balderum

MARIA    18 apr 23 apr  Sven Halvardsson o Karin Andersdotter i Berga

OLOF     22 jun 26 jun  Hans Olofsson skomakare o Kerstin i Tolskepp

ANDERS    25 jun 29 jun  Bengt Karlsson och Sara i Viggesätter

KERSTIN   25 jun  2 jul  Hans Tyresson och Maria Persdotter i Lövnäs

ANDERS    17 aug  ? aug  Anders Paulsson och Ingeborg 
                  Hansdotter i Käslinge  (Dopdag saknas)

ANDREAS   15 aug 16 aug  Johan Köhler kyrkoherde och Catharina Retzia

KERSTIN   26 aug 27 aug  Anders Israelsson och Ingeborg i Torp

SAMUEL    8 sep 10 sep  Hans Samuelsson och Kerstin i Kilinge

JON     15 sep 17 sep  Jöns Andersson och Anna i Stensätter

ANDERS    31 sep  7 okt  Anders och Anna i Hultet   (30 sep?!)

SVEN     3 sep  ? ?  Gunnar och Maria i Lenavik
                  (Dopdag saknas. Månad felskriven?)

JOHAN    11 okt 16 okt  Nils Johansson och Anna på Gettorps ägor

JON      6 okt 14 okt  Bengt Nilsson och Ingeborg i Restad

LISBETA   10 okt 16 okt  Karl Vastesson och Kerstin i Äskemålen

MARGARETA  16 okt 22 okt  Hans Larsson o Margareta Persdotter i Restad
                   (Otydligt dopdatum, troligen 22 okt)

KERSTIN   20 sep 26 sep  Olof Jonsson och Margareta i Torp

NILS     31 okt  5 nov  Hans Nilsson och Kerstin i Tolskepp

LARS     1 nov  5 nov  Nils Hansson och Ramborg Larsdotter i Restad

PER      2 nov  5 nov  Måns Hansson och Brita i Ruda

HÅKAN     8 nov 12 nov  Nils Håkansson och Maria i Sunkerstad

KARIN     4 dec 10 dec  Per Olofsson och Karin i Tolskepp

MARGARETA   4 dec 10 dec  Nils Nilsson och Maria Månsdotter i Jogestorp

KERSTIN    5 dec 10 dec  Lars Nilsson i Restad

KERSTIN   14 dec 17 dec  Jöns Svensson senior och Brita i Tolskepp
                          (Nöddop 14 dec)

JOHANNA   18 dec 21 dec  Olof Nilsson och Johanna i Granmyra

KARIN    17 dec 24 dec  Daniel och Brita i Herrfallet

PER     22 dec 24 dec  Anders Bengtsson och Elin Svensdotter
                              i Rökstorp

HANS     24 dec 26 dec  Nils Nilsson och Maria i Balderums Norrgård

F Ö D D A  Å R  1 7 3 9


KERSTIN    7 jan 14 jan  Jon Håkansson och Elin i Hårkesätter

JAKOB     8 jan 14 jan  Isak Nilsson och Anna i Mariedal

BRITA     8 jan 14 jan  Per Nilsson och Anna i Sätra

ANNA MARIA  21 jan 25 jan  Henrik Grell och Lisken

JON     14 feb 18 feb  Nils Hansson junior och Kerstin i Balderum

ERIK     12 feb 18 feb  Per Börjesson skomakare och Anna i Rödja

HANS     20 feb 25 feb  Olof Hansson och Maria i Restad

VASTE    26 feb 26 feb  Sven Nilsson o Anna Vastesdotter i Jogestorp

MARGARETA   3 mar  4 mar  Karl Karlsson och Kerstin i Käslinge

MARIA     3 mar  4 mar  Jon Klementsson och Johanna i Torp

KARIN     5 mar 11 mar  Vaste och Maria i Fivelsdal

HÅKAN     8 mar 11 mar  Nils Håkansson och Anna på Gettorps ägor

HANS     26 mar 30 mar  Lars Hansson och Kerstin i Balderum

ISRAEL    10 ?  15 ?  Lars sockenskräddare och Ingeborg
                    (månad saknas, troligen april)

OLOF     26 apr 29 apr  Erik och Anna i Lada

INGRID    4 maj  6 maj  Olof Mårtensson och Margareta i Ödesrödja

NILS     5 maj  6 maj  Johan och Maria i Gettorp

MARGARETA   1 jun  3 jun  Per Hansson och Maria Eriksdotter
                  från L Vadsätter i Vreta kloster
                  (Barnet föddes i Göstad när paret var
                  på besök hos Marias föräldrar)

MARGARETA  30 maj  3 jun  Nils Eriksson och Margareta i Käslinge

JON     27 jun 29 jun  Hans Jonsson i Lada

OLOF     27 jun  1 jul  Olof och Margareta i Karstorp

ANDERS    8 aug 12 aug  Nils Persson och Maria i Torlunda

OLOF     10 aug 12 aug  Henrik och Brita i Viggesätter

JAKOB    14 aug 19 aug  En glasförare från Stockholm och
                       Margareta Kristoffersdotter

KARIN    18 aug 19 aug  Lars Andersson och Kerstin i Kolstad

PER     21 sep 23 sep  Johan och Karin i Örstorp

JON     20 sep 23 sep  Per Hansson och Maria i Balderum
                                 (Månad ej
INGEBORG   25 ?  28 ?  Olof Nilsson och Elin i Kolstad   utsatt
                                 Troligen
OLOF     23 ?  28 ?  Nils Hansson o Ingeborg i Balderum oktober
                                 eftersom
KERSTIN   26 ?  28 ?  Erik och Kerstin i Björke      28/10 var
                                 söndag)
KARIN    31 okt  1 nov  Olof Månsson och Anna i Brantebrott

ANDERS    1 nov 11 nov  Olof Hansson och Anna i Hundekulla

SVEN     12 nov 18 nov  Jon Svensson och Anna i Tolskepp

ERIK     15 nov 18 nov  Sven Halvardsson och Karin i Berga
                  (Födelsedatum osäkert, plump i siffran)

INGEBORG   18 nov 25 nov  Per Tyresson och Anna i Jungfrutorp

BRITA    20 nov 25 nov  Börje och Margareta i Torlunda

ISAK     4 dec  9 dec  Olof och Anna i Turstorp

JON      5 dec  9 dec  Hans och Karin i Viggesätter

ANNA     7 dec  9 dec  Olof Jonsson och Kerstin i Ruda

ANNA     19 dec 23 dec  Bengt Nilsson och Ingeborg i Restad

INGEBORG   23 dec 26 dec  Hans Persson och Margareta i Balderums
                                 SödergårdOBS  Ett barn som föddes den 31 dec detta år, 1739, men som
    döptes den 6 jan 1740, har registrerats som nr 1 år 1740
    (Anders Anderssons och hustru Kerstins son i Göltorp, MÅNS)

F Ö D D A  Å R  1 7 4 0

                                  OBS
MÅNS     31 dec  6 jan  Anders Andersson och        (Född 1739)
                      Kerstin i Göltorp

OLOF     9 jan 13 jan  Tyres Larsson och Margareta i Boberg

TYRES    15 jan 20 jan  Jon och Brita i Torlunda

MARIA    20 jan 27 jan  Johan i Sätra  "Flyttar nu till Trälsätter"

BRITA    10 feb 18 feb  Kristoffer och Anna i Skoga

KARIN    13 feb 17 feb  Olof Månsson och Ingeborg i Restad

ELIN     13 feb 17 feb  Bengt Andersson och Karin i Järsätter

HANS     23 feb 25 feb  Jon Hansson och Ingeborg i Jogestorp

JÖNS    ? 23 feb 25 feb  Henrik Jönsson o Anna Olofsdotter i Tolskepp
                (Oklar syftning på datum, troligen 23 o 25)

ANNA    ? 23 feb 25 feb  Bengt Håkansson och Elin Olofsdotter
                               i Sunkerstad
                (Oklar syftning på datum, troligen 23 o 25)

ISRAEL    2 mar  9 mar  Anders Israelsson och Ingeborg Olofsdotter
                                  i Ö Torp

ANDERS    6 mar  9 mar  Olof Svensson och Ingrid Larsdotter
                               i Björstorpet

OLAUS    19 mar 10 apr  Jacob Wulf komminister och     (Nöddop
                  Christina Catharina Rydberg  19 mars)

NILS     11 apr 13 apr  Johan Nilsson och Elin i Lövvik

PER     20 apr 27 apr  Tore Persson och Margareta i Björke

ANNA     1 maj  4 maj  Jöns Svensson och Brita i Tolskepp

OLOF     4 maj  9 maj  Olof Karlsson och Karin i Sätra

LARS     7 maj  7 maj I
              I Hans Larsson och Ramborg i Balderum
OLOF     7 maj  7 maj I

BRITA     8 maj 11 maj  Anders Månsson och Elin i Trälsätter

KARIN    17 maj 18 maj  Olof Månsson och Maria i Musko

MARIA    28 maj  1 jun  Sven Nilsson och Ingeborg i Fivelsdal

MARGARETA  20 jul 20 jul  Tyres Hansson och Kerstin i Boberg

KARIN    21 jul 25 jul  Olof Hansson och Gunnel i Käslinge Lillgård

ANNA     26 jul 27 jul  Erik Karlsson och Maria i Gettorp

ERIK     27 jul  ? aug  Nils Eriksson och Karin i Nybygget
                          (Dopdatum saknas)

ANNA     31 jul  3 aug  Jon Klementsson och Johanna i Torp

OLOF     2 aug  3 aug  Sven och Anna i Jogestorp

MARIA    11 aug 17 aug  Olof Klementsson och Ingeborg i Kilinge

KARIN    20 aug 24 aug  Karl Karlsson och Kerstin i Käslinge

PER     20 sep 21 sep  Per Larsson och Margareta i Rökstorp

INGEBORG   3 okt  5 okt  Jon Persson och Kerstin i Tolskepp

NILS     7 okt 12 okt  Lars Olofsson och Ingrid i Restad

MARIA    10 okt 12 okt  Olof och Brita i Gettorp

MÅNS     12 okt 12 okt  Anders Persson i Mantorp

LISBETA   21 okt 26 okt  Lars Karlsson och Kerstin i Sätra

BRITA    16 nov 23 nov  Sven och Maria i Arlebrunn

ANDERS    20 nov  ? nov I
              I Per Andersson i Berga  (Dopdag saknas)
ELIN     20 nov  ? nov I

ANDERS    1 dec  7 dec  Jon och Elin i Hårkesätter

NILS     9 dec 16 dec  Anders Hemmingsson och Anna i Boberg

OLOF     9 dec 16 dec  Börje och Margareta i Torlunda


[ Upp ] - [ Hem ] - [ E-post ]

Till födda 1741 - 1750

Till Ragnas ingångssida