Födelse- och doplängd åren 1741 - 1750 för VÅNGAF Ö D D A  Å R  1 7 4 1


MARIA     6 jan 11 jan  Per Börjesson och Anna i L Rödja

BRITA    15 jan 18 jan  Nils Persson och Maja i Torlunda

LARS     16 jan 18 jan  Tyres Olofsson och Ingeborg i V Torp

HANS     24 jan 25 jan  Nils Hansson och Kerstin i Balderum

HANS     28 jan  1 feb  Sven Hansson och Karin i Torp

HANS     13 feb 15 feb  Nils Hansson i Balderum

LARS     15 feb 22 feb  Jon Jonsson och Anna i Boberg

MARIA    23 feb 24 feb  Nils Börjesson och Ingeborg i St Rödja

INGEBORG   3 mar  8 mar  Olof Jönsson och Margaretas i Torp

OLOF     7 mar  8 mar  Per Paulsson och Kerstin i V Torp

INGEBORG   7 mar  8 mar  Olof Svensson och Karin i Berga

INGEBORG   21 mar 23 mar  Jon och Kerstin i Knaperhult

KARIN     4 apr  5 apr  Olof och Elin i Dunderhult

BENGT     8 apr 10 apr  Henrik och Brita i Viggesätter

KARIN    22 apr 26 apr  Jöns Svensson och Brita i Tolskepp

SVEN     25 apr 26 apr  Jöns Svensson junior och Maria i Tolskepp

NILS     28 apr  1 maj  Olof och Johanna i Granmyra

JON      8 maj 10 maj  Anders och Anna i Hultet på Göstads ägor

ERIK     20 maj 22 maj  Erik och Anna i Lada

BRITA     8 jun 14 jun  Johan och Karin i Korphyttan

JONAS     4 jun  7 jun  Per och Maria vid Göstad

SVEN     20 jun 24 jun  Per Larsson och Brita i Torp

JAKOB    24 jun 25 jun  Zacharias Falei och Catharina i Orga

JONAS    26 jun 28 jun  Nils Andersson och Anna i Lövvik

MARIA     7 jul 11 jul  Bengt och Ingeborg i Melberget

ANNA     9 aug 16 aug  Anders Israelsson och Ingeborg i Ö Torp

ERIK     23 aug 24 aug  Anders Eriksson och Anna i L Rödja

MARIA     7 sep 13 sep  Olof Nilsson och Sara i Viggesätter

HANS     13 sep 18 sep  Alexander och Kerstin i Ö Torp

INGEBORG   24 sep 25 sep  Nils Göransson i Käslinge

INGEBORG   2 okt  4 okt  Per Olofsson och Karin i Tolskepp

KERSTIN    3 okt  4 okt  Vaste och Maria i Fivelsdal

ISRAEL    23 okt 25 okt  Olof och Ingeborg i Sunkerstad

HANS     26 okt  1 nov  Olof och Margareta i Karstorp

RAMBORG   12 nov 15 nov  Hans och Kerstin i Kilinge

NILS     14 nov 15 nov  Anders och Margareta i Älgdalen

MARIA    28 nov 30 nov  Olof Jonsson och Ingeborg i Berga

MARIA     3 dec  6 dec  Håkan och Sigrid vid Grana

ANNA     4 dec  6 dec  Lars och Anna vid Balderumshyttan

OLOF     31 dec  1 jan  Hans Larsson och Ramborg i BalderumOBS  Ett barn som föddes den 31 dec detta år, 1741, men som
    döptes den 1 jan 1742, har registrerats som nr 1 år 1742
    (Olof Anderssons och hustru Saras son i Restad, Nils)

F Ö D D A  Å R  1 7 4 2


                                  OBS
NILS     31 dec  1 jan  Olof Andersson o Sara i Restad  (Född 1741)

SVEN     1 jan  3 jan  Hans skomakare och Kerstin i Sunkerstad

ANNA     2 jan  6 jan  Brita Johansdotter vid Bobergshyttan (Oäkta)

NILS     1 feb  2 feb  Per i Sätra

INGEBORG   21 feb  ? feb  Bengt o Elin i Sunkerstad  (Dopdatum saknas)

MARIA    26 feb 28 feb  Olof Karlsson och Karin i Sätra

NILS     14 mar 15 mar  Lars Hansson och Kerstin i Balderums Norrgård

KARIN    20 mar 21 mar  Måns Nilsson och Karin i Käslinge Lillgård

NILS     26 mar 28 mar  Lars Karlsson och Kerstin i Sätra

INGEBORG   24 mar 28 mar  Anders Paulsson i Käslinge

KERSTIN   28 mar  4 apr  Sven och Margareta i Björke

KERSTIN    2 apr  4 apr  Olof och Gunnel i Käslinge Lillgård

MARIA     8 apr  9 apr  Anders och Maria i Lövnäs

TYRES     7 apr 11 apr  Hans och Anna i Lada

KERSTIN    9 apr 11 apr  Daniel och Ingeborg i Herrfallet
                 (Dopnamn saknas i födelselängden,
                  men namnet finns i husförhörslängden 1746)

? ?     14 apr 11 apr  Johan Brun borgare i Söderköping och
                 hustrun Sophia, på resa till Skänninge
                           (Dopnamn saknas)

MÅNS     20 apr 25 apr  Olof Månsson och Ingeborg i Restad

JON     10 maj 17 maj  Börje och Ingeborg i Tolskepp

BRITA    10 maj 17 maj  Per Svensson och Kerstin i Balderums Krongård

PER     13 maj 17 maj  Hans Persson och Margareta i Balderums
                                 Södergård
OLOF     25 maj 30 maj  Erik och Kerstin i Ruda

ISRAEL    30 maj  6 jun  Nils Håkansson i Sunkerstad

ANNA     2 jul  5 jul  Sven Larsson gruvdräng och Brita i V Torp

ISRAEL    4 jul 11 jul  Henrik och Anna i Tolskepp

MÅRTEN    9 jul 11 jul  Per Mårtensson och Karin i Ödesrödja

MARIA    14 jul 18 jul  Tyres Larsson och Margareta i Boberg

ANDERS    16 jul 18 jul  Jöns och Anna i Stensätter

SVEN     13 jul 18 jul  Per Hansson och Maria i Balderum

BRITA    18 jul 25 jul  Per och Margareta i L Torp

ANNA     15 jul  1 aug  Johan och Elin i Trälsätter

KRISTIAN   1 aug  8 aug  Anders och Anna i Hultet

INGRID    21 aug 25 aug  Lars Svensson i Balderums Krongård
                  och Kerstin som tjänat där    (Oäkta)

MARGARETA  31 aug  5 sep  Nils Månsson och Anna i Hundekulla

OLOF     12 sep 17 sep  Lars Olofsson och Kerstin i Torp

MARIA    28 sep 28 sep  Hemming och Anna i St Rödja

KERSTIN   30 sep  3 okt  Sven och Ingeborg i Fivelsdal

KARIN     1 okt  3 okt  Lars och Margareta i Käslinge Lillgård

INGEBORG   25 okt 31 okt  Israel Larsson och Margareta i Torp

BRITA     3 nov  7 nov  Per Tyresson och Anna i Jungfrutorp

SVEN     7 nov  7 nov  Hans Nilsson och Kerstin i Tolskepp

KARIN     8 nov 14 nov  Nils och Maria i Torlunda

KERSTIN   10 nov 14 nov  Erik och Ingrid i Laggartorp

NILS     14 nov 21 nov  Jon och Ingeborg i Jogestorp

ANDERS    20 nov 21 nov  Sven Halvardsson och Karin i Berga

LARS     26 nov 28 nov  Lars skräddare och Ingeborg

? ?      4 dec  5 dec  Vaste och Margareta i Torp  (Dopnamn saknas)

? ?     16 dec  ? dec  Bengt och Brita i Starrkärret
                       (Dopnamn och dopdag saknas)OBS  Ett barn som föddes den 26 dec detta år, 1742,
    men som döptes den 1 jan 1743, har registrerats
    som nr 1 år 1743.
    (Bengt och Britas dotter i Torlunda, Ramborg)

F Ö D D A  Å R  1 7 4 3

                                 OBS
RAMBORG   26 dec  1 jan  Bengt och Brita i Torlunda  (Född år 1742)

KERSTIN   26 jan 30 jan  Nils Hansson och Kerstin i Balderums
                                 Mellangård
ERIK     7 feb 14 feb  Börje och Margareta i Torlunda

BRITA    11 feb 13 feb  Jon och Elin i Hårkesätter

JON     17 feb 20 feb  Jon och Anna i Boberg

MARGARETA   4 mar  7 mar  Lars Hansson och Anna vid Balderumsmossen

MARIA     7 mar 13 mar  Alexander och Kerstin i Ö Torp

MARIA    13 mar 15 mar  Anders Hansson skogvaktare i Arlebrunn

KERSTIN   18 mar 20 mar  Nils Bengtsson och Katarina i Herrfallet

OLOF     22 mar 25 mar  Nils Hansson o Ingeborg i Balderums Södergård

SVEN     24 mar 27 mar  Nils Eriksson och Karin i Nybygget

ELIN     23 mar 27 mar  Johan och Anna i Olskeppetorp

OLOF     29 mar  1 apr  Nils Persson och Margareta i Restad

ISRAEL    1 apr  2 apr  Jon Klementsson och Johanna i Torp
                   (Dopnamnet är oläsligt/bortnött
                   men enl dödlängden hette sonen ISRAEL)

KATARINA   4 apr  5 apr  Kristoffer Broms och Stina i Orga

OLOF     14 apr 17 apr  Per Halvardsson och Elin i Humpen

KERSTIN   15 apr 17 apr  Olof Persson och Maria i Örstorp

MÅNS     16 apr 17 apr  Anders Olofsson och Margareta i Älgdalen

NILS     27 apr  1 maj  Per Nilsson och Karin i Sätra

LARS     11 maj 12 maj  Måns Hansson och Brita i Ruda

NILS     28 maj 29 maj  Per Larsson och Maria i Rökstorp

GÖLIN    27 maj  5 jun  Nils och Anna i Laggartorpet

ANDERS    5 jun  5 jun  Olof Andersson och Sara i Restad

BÖRJE    11 jun 12 jun  Lars Börjesson i Torlunda

OLOF     16 jun 19 jun  Henrik och Brita i Viggesätter

MARGARETA  28 jun  3 jul  Tyres och Kerstin i Restad

LARS     5 jul 10 jul  Anders Persson och Maria i Mantorp

PAUL     8 jul 10 jul  Karl och Kerstin i Käslinge

KERSTIN   21 jul 24 jul  Olof Svensson och Karin i Berga

INGEBORG   22 jul 24 jul  Anders Israelsson och Ingeborg i Ö Torp

LARS     13 aug 14 aug I
              I Änkan Kerstin i Kolstad
PER     13 aug 14 aug I     (Kerstin Andersdotter var änka
                    efter Lars Nilsson i Restad)
EVA
 CHARLOTTA  18 aug 20 aug  Pastorn  (= Johannes Köhler)

LARS     26 sep 29 sep  Johan Nilsson och Elin i Lövvik

MARIA    27 sep  ? ?  Zachris Falei och Catharina i Orga
                              (Dopdag saknas)
PER     23 okt 30 okt  Kristoffer och Anna i Skoga

REBECKA    3 nov  6 nov  Lunbom och hustrun Kinström i Ruda

KARIN     5 nov  6 nov  Per Nilsson junior och Ingeborg i Balderums
                                  Norrgård
JAKOB     7 nov 13 nov  Grell och Lisken i Orga

ANDERS    7 nov 13 nov  Bengt soldat och Maja i Stenstorp

LARS     15 nov 20 nov  Olof och Anna i Brantebrott

ANNA     14 nov 20 nov  Olof Hansson och Maria i Turstorp

ANDERS    21 nov 27 nov  Sven Hansson och Karin i Torp

ANNA     28 nov  1 dec  Erik och Margareta i Restad

MARGARETA  17 dec 21 dec  Tyres och Brita vid Glansgruvan

KARIN    28 dec 28 dec  Änkan Stina i Klockaregården

INGEBORG   28 dec  ? dec  Elin Johansdotter vid Bobergshyttan
                (Dopdag otydlig. - Oäkta. Elin hade rått
                 sig med barn vid sin tjänst i Törnevalla.

MARIA    19 dec 26 dec  Anders Månsson och Elin i Trälsätter

SVEN     20 dec 21 dec  Olof och Ingeborg i Berga


OBS  Möjligen var de två sista barnen, nr 48 MARIA och nr 49 SVEN,
    istället födda i januari följande år, 1744. Det första barnet
    nästa år, nr 1 Samuel, var först infört som nr 50 i december
    1743, men ordningsnumret är sedan ändrat och årtalet 1744 har
    klämts in mellan raderna. Eftersom datumföljden bryts vid nr 48
    skulle man kunna antaga att det även här rör sig om januari.
    Mot detta talar dock att dopdatumen 21 och 26 skulle infalla på
    vardagar i januari 1744, medan de är helgdagar i december 1743.

F Ö D D A  Å R  1 7 4 4


SAMUEL    25 jan 29 jan  Anders Fogelberg trädgårdsmästare och
                         Catharina Fröberg i Göstad

ANDERS    2 feb  5 feb  Olof Samuelsson och Maria i Kilinge

KERSTIN   14 feb 19 feb  Jonas Larsson och Anna Grelsdotter i Tolskepp

LARS     23 feb 26 feb  Jöns Svensson och Maria i Tolskepp

JON     24 feb 26 feb  Jon Persson (avliden) i Tolskepp

MARIA    25 feb 26 feb  Per Paulsson och Kerstin i Torp

ISAK     27 feb  4 mar  Nils Andersson och Anna i Lövvik

PER      1 mar  2 mar  Josef och Anna i Kolstad

KARIN    29 feb  4 mar I
              I Nils Persson och Maria i Torlunda
son (dödf)  29 feb     I

ANDERS    30 mar  1 apr  Håkan och Sigrid vid Grana

LARS     2 apr  6 apr  Lars skräddare och Ingeborg

MARIA     9 apr 13 apr  Nils Göransson och Margareta i Käslinge

ABRAHAM   11 apr 15 apr I
              I Olof hovslagare och Lisken
OLOF     12 apr 15 apr I

MARIA     ? apr 15 apr  Karin Månsdotter på Jogestorps ägor 
                 (Oklar syftning på datum, ev född 12 apr.
                 Oäkta. Rått sig med barn utsocknes.)

PER     18 apr 22 apr  Erik och Anna i Lada

ANNA     22 apr 26 apr  Måns Nilsson junior och Kerstin i Kolstad

JOHANNA   21 apr 26 apr  Erik och Maria i Gettorp

NILS     4 maj  7 maj  Per Olofsson och Karin i Tolskepp

SVEN     22 maj 27 maj  Olof och Johanna i Granmyra

INGEBORG   21 maj 27 maj  Sven och Anna i Jogestorp

KERSTIN    9 jun 10 jun  Olof Mårtensson och Margareta i Ödesrödja

PETER     9 jun 10 jun  Henrik och Anna i Tolskepp

MARIA    21 jun 24 jun  Hemming och Anna i St Rödja

MARGARETA  28 jun  2 jul  Nils Andersson och Maria i Kolstad

KERSTIN    6 jul  8 jul  Olof Månsson och Ingeborg i Restad

LARS     21 jul 22 jul  Tore och Margareta i Björke

ISRAEL    4 aug 12 aug  Lars Olofsson och Kerstin i V Torp

BÖRJE    11 aug 12 aug  Nils Börjesson och Maria i Olskeppetorp

PER     13 aug 19 aug  Nils Hansson och Ingeborg i Balderums
                                 Södergård
MARGARETA  13 sep 13 sep I
              I Hans Jonsson i Viggesätter
MARIA    13 sep 13 sep I

ANDERS    30 aug  2 sep  Olof och Sara i Ålsjön

NILS     13 okt 14 okt  Olof Nilsson och Brita i Restad

KERSTIN   29 aug  2 sep  Vaste Olofsson i Torp

SVEN     20 okt 21 okt  Nils Hansson och Kerstin i Balderum

ANDERS    10 nov 11 nov  Sven Larsson och Brita vid Glansgruvan

ANDERS    19 nov 24 nov  Sven Andersson och Margareta i Kolstad

MARIA     3 dec  4 dec  Per Nilsson och Ingeborg i Balderums Norrgård

SVEN     3 dec 10 dec  Johan och Maria i Sågen

OLOF     8 dec 10 dec  Bengt och Brita i Starrkärret

MARGARETA  13 dec 16 dec  Jon Håkansson och Johanna i Kolstad

OLOF     21 dec 23 dec  Anders Israelsson och Ingeborg i Torp

HANS     21 dec 23 dec  Lars Hansson och Anna vid Balderumsmossen

ANDERS    22 dec 26 dec  Clas Hane och Catharina i Orga

F Ö D D A  Å R  1 7 4 5


OLOF     2 jan  6 jan  Lars Börjesson och Anna i Torlunda

KRISTINA
 ELISABET  22 jan 27 jan  Beckman bokhållare och Brita C. Köhler

ANDERS    21 jan  1 feb  Nils Nilsson och Maria i Balderums Norrgård

JOHANNA    4 feb  4 feb  Per Hansson och Maria i Balderum (Kyrkbyn)

ANNA     7 feb  9 feb  Johan och Margareta vid Bobergshyttan

KERSTIN   19 feb 24 feb  Olof Andersson i Restad

ANDERS    6 mar  8 mar  Lars Olofsson och Karin i Käslinge

ELIN     2 apr  5 apr  Johan och Elin i Trälsätter

KERSTIN    5 apr  8 apr  Per Larsson skomakare och Maria

ANDERS    8 apr 10 apr  Måns Ånesson och Ramborg  (Född före vigseln

JON     25 apr 28 apr  Anders Eriksson och Anna i L Rödja

BENGT    29 apr  1 maj  Jonas Larsson Hane och Anna i Tolskepp

JON     16 maj 19 maj  Johan och Elin i Lövvik

KARIN     2 jun  9 jun  Börje och Margareta i Torlunda

BENGT    10 jul 14 jul  Hans skomakare och Kerstin i Sunkerstad

ANNA     28 jul  4 aug  Jon och Elin i Hårkesätter

INGRID    8 aug 11 aug  Nils Månsson och Anna i Hundekulla

KERSTIN    8 aug 11 aug  Olof och Kerstin i Stenstorp

LARS     12 aug 18 aug  Erik och Kerstin i Ruda

ANDREAS    4 sep  8 sep  Jöns Larsson och Kerstin i Örstorp

MARGARETA  23 sep 29 sep  Josef och Anna i Kolstad

KERSTIN   28 sep 29 sep  Lars Hansson och Margareta i Käslinge

OLOF     28 sep 29 sep  Per Mårtensson och Karin i Ödesrödja

EMERENTIA   4 okt  6 okt  Israel rättare och Anna i Mariedal

MARGARETA   6 okt 11 okt  Olof Nilsson och Ingrid i Balderums Södergård

KERSTIN    2 nov  3 nov  Paul och Karin i Käslinge

ANDERS    7 nov 10 nov  Johan och Katarina i Melberget

NILS     10 nov 17 nov  Per Tyresson och Maria i Jungfrutorp

KARIN    19 nov 24 nov  Vaste och Margareta i Torp

KERSTIN    2 dec  8 dec  Kristoffer och Anna i Skoga

ANDERS    4 dec  8 dec  Olof Jonsson och Ingeborg i Berga

NILS     13 dec 15 dec  Anders Hansson och Kerstin i Stensätter

ANDERS    13 dec 15 dec  Israel Larsson och Margareta i Torp

ANNA     16 dec 22 dec  Olof och Anna i Hundekulla

PER     24 dec 26 dec  Olof Persson och Ingeborg i Torp

F Ö D D A  Å R  1 7 4 6


INGEBORG   1 jan  3 jan  Anders Hansson f d skogvaktare och Maria
                            på Grensholms ägor

NILS     16 jan 19 jan  Per Nilsson och Ingeborg i Balderums Norrgård

MARIA    25 jan 26 jan  Olof Nilsson och Brita i Restad

TYRES    24 jan 26 jan  Jon Klementsson och Johanna i Torp

JOHANNA    3 feb  9 feb  Hans Nilsson och Kerstin i Tolskepp

JON     10 feb 16 feb  Olof Andersson och Sara i Ålsjön

INGEBORG   2 mar  7 mar  Nils Håkansson och Maria i Sunkerstad

NILS     5 mar  9 mar  Måns Nilsson och Kerstin i Kolstad

INGEBORG   15 mar 16 mar  Per Mårtensson och Anna i Tolskepp

MARIA     6 apr 11 apr  Nils Persson och Ingeborg i Kolstad

NILS     3 maj  4 maj  Hemming och Anna i St Rödja

SVEN     9 maj 11 maj  Olof Nilsson gruvfogde och Kerstin i Kolstad

PER     17 maj 19 maj  Anders Persson och Kerstin i Ruda

KARIN    10 jun 10 jun  Lars Hansson och Ramborg
                     i Balderums Mellangård (Kyrkbyn)

INGEBORG   13 jun 16 jun  Erik och Anna i Lada

KARIN     5 jul  6 jul  Per Svensson och Kerstin vid Storgruvan

LARS     9 jul 12 jul  Sven Larsson gruvdräng och Brita vid Gruvan

ALEXANDER  17 jul 20 jul  Henrik Grell

LARS     14 jul 20 jul  Per Larsson i Björke

NILS     20 jul 27 jul  Olof Hansson och Gunnel i Käslinge

PER     27 jul 27 jul  Jöns Svensson och Brita i Tolskepp

MARIA     4 aug 10 aug  Anders Persson och Maria i Mantorp

OLOF     27 aug 31 aug  Peter och Kerstin på Skogen

LARS     18 sep 21 sep  Sven Hansson och Karin i Torp

ANNA     27 sep 29 sep  Vaste och Karin i Restad

NILS     27 sep 29 sep  Nils Persson och Maria i Torlunda

GEORG     5 okt 12 okt  Beckman bokhållare och hustru Köhler

ANNA     13 okt 19 okt  Hans Svensson och Anna i Olskeppetorp

ANDERS    28 okt 29 okt  Måns Lunberg gardeskarl och Anna

HANS     2 nov  2 nov  Olof Hansson och Margareta i Käslinge

MÅNS     7 nov  9 nov  Olof Persson och Maria i Örstorp

barn (dödf) 10 nov      Hans Persson och Margareta Larsdotter
                          i Balderums Södergård

INGEBORG   21 nov 16 nov  Lars Olofsson och Kerstin i V Torp

NILS     21 nov 23 nov  Lars Hansson och Anna vid Balderumsmossen

MARIA     5 dec  8 dec  Jon Håkansson och Johanna i Kolstad

PER      8 dec  8 dec  Olof Månsson och Ingeborg i Restad

ANNA     10 dec 14 dec  Håkan Olsson och Brita i Torlunda

ANNA     19 dec 21 dec  Nils Olofsson och Brita i Lenavik

KERSTIN   29 dec  1 jan  Lars Börjesson och Anna i Torlunda

F Ö D D A  Å R  1 7 4 7


KARIN     7 jan  7 jan I
              I Nils Börjesson och Maria i Olskeppetorp
INGEBORG   7 jan 11 jan I

JON     13 jan 13 jan  Tyres Jonsson o Ingeborg Olofsdotter i Berga

ANDERS   ? 20 jan  ? jan  Carl Bofelt officer o Segrina Andersdotter
                             i Restad Södergård
                (Bara ett datum utsatt, troligen föd.dag)

KARIN     2 feb  8 feb  Sven Persson och Margareta i Björke

ERIK     18 feb 22 feb  Tore och Margareta i Björke

MARGARETA  15 feb 22 feb  Hans Eriksson och Kerstin i Tolskepp

KERSTIN    4 mar  6 mar  Anders Nilsson och Kerstin Andersdotter
                              i Hårkesätter

TYRES     3 mar  6 mar  Olof Persson och Ingeborg Larsdotter i V Torp

INGEBORG   8 mar 13 mar  Anders Israelsson och Ingeborg Olsdotter i
                                  Ö Torp
MARGARETA  13 mar 13 mar  Erik Karlsson och Maria Eriksdotter i Gettorp

MARGARETA  17 mar 19 mar  Olof Nilsson och Brita Hansdotter i Restad

INGRID    20 mar 22 mar  Lars Olofsson o Karin Vastesdotter i Käslinge

INGRID    27 mar 29 mar  Olof Svensson o Margareta Persdotter i Restad

JÖNS     10 apr 12 apr  Lars Jonsson och Maria på Gettorps ägor

JAKOB    22 apr 26 apr  Niklas Lunbom och Johanna i Ruda

ANNA     2 maj  3 maj  Olof Andersson och Margareta i Mantorp

OLOF     26 jul 30 jul  Olof Nilsson i Boberg och
                   och Brita Johansdotter  (Oäkta)

BRITA    27 jul  1 aug  Anders Jonsson och Ingrid i Laggartorpet

KARIN     3 aug  9 aug  Lars Olsson nämndeman och Karin i Torp

ANNA     23 aug 24 aug  Per Tyresson och Maria i Jungfrutorp

ANDERS    12 sep 13 sep  Lars Jönsson och Kerstin i Lövnäs

ANDERS    17 sep 20 sep  Anders Persson och Kerstin i Sätra

FRANS    15 sep 20 sep  Johan Joakimsson och Catrina i Orga

INGEBORG   23 sep 28 sep  Johan och Elin i Lövvik

OLOF     19 okt 25 okt  Börje och Margareta i Torlunda

MARGARETA  27 okt 28 okt  Nils Olofsson o Ingrid i Balderums Södergård

MARGARETA   8 nov  8 nov  Josef och Anna i Kolstad

OLOF     26 nov 29 nov  Lars Larsson och Ingrid i Tolskepp

MARIA    22 nov 29 nov  Per Larsson skomakare och Maria

INGEBORG   26 nov 29 nov  Olof Andersson och Sara i Ålsjön

TYRES     2 dec  6 dec  Bengt och Brita i Starrkärret

ANTON    11 dec 15 dec  Wulf komminister och Stina Münckenberg
                 (Dopdag otydlig, ev 13 dec som var söndag)

HANS     12 dec 20 dec  Lars och Margareta i Käslinge Lillgård

MARGARETA  19 dec 20 dec  Karl och Kerstin i Käslinge

OLOF     22 dec 26 dec  Sven och Kerstin i Turstorp

F Ö D D A  Å R  1 7 4 8


OLOF     3 jan  6 jan  Vaste Persson och Karin i Restad

ERIK     9 jan 11 jan  Tyres skomakare och Maria

MARIA    12 jan 17 jan  Per Nilsson och Ingeborg i Balderums Norrgård

KERSTIN   13 jan 17 jan  Jöns Larsson och Kerstin i Örstorp

NILS     29 jan  ? feb  Olof Hansson och Maria på Ekelund
                (Dopdag 35 feb! Kanske 5 feb rättats till 3)

BRITA    11 feb 14 feb  Erik och Maria i Arlebrunn

NILS     26 feb 28 feb  Nils Göransson och Margareta i Käslinge

MARIA     3 mar  4 mar  Olof Nilsson och Kerstin i Kolstad

MARGARETA   3 mar  4 mar  Nils Persson i Torstorp, Risinge,
                  och Anna Svensdotter i Restad  (Oäkta)

PER      8 mar 13 mar  Hans och Karin i Viggesätter

KARIN    20 apr 24 apr  Anders Eriksson och Anna i L Rödja

ANNA MARIA  20 apr 24 apr  Henrik och Anna i Tolskepp

ANDERS    26 apr  1 maj  Olof Andersson och Ingeborg
                           i Balderums Norrgård

SVEN     30 apr  1 maj  Sven och Brita vid Glansgruvan

BRITA     6 maj  8 maj  Anders Månsson och Anna i Viggesätter

PER     23 maj 25 maj  Jöns Svensson och Brita i Tolskepp

MARIA     8 jun 12 jun  Jon Klementsson och Johanna i V Torp

KERSTIN   10 jun 12 jun  Sven Halvardsson och Karin i Berga

HANS     11 jun 12 jun  Jon Larsson och Anna i Olskeppetorp

PER     27 jun  2 jul  Jon Hansson o Brita Danielsdotter i Skifterna

NILS     28 jun  2 jul  Jöns Svensson och Maria Larsdotter i Tolskepp

SVEN     6 jul 10 jul  Anders Svensson och Karin Larsdotter
                                i Smedstorp

JON     13 jul 17 jul  Per Mårtensson o Anna Olofsdotter i Tolskepp

PAUL     28 jul 31 jul  Olof Hansson och Margareta i Käslinge

INGEBORG   6 sep 11 sep  Paul och Karin i Käslinge

MÅNS     11 sep 11 sep  Anders Månsson och Elin i Trälsätter

JON     16 sep 18 sep  Hemming och Anna i St Rödja

BENGT    19 sep 26 sep I
              I Nils och Karin i Herrfallet
KATARINA   19 sep 26 sep I

PER      4 okt  9 okt  Jon Jonsson och Karin i Kylehult

OLOF     12 okt 16 okt  Olof Jonsson och Brita i Berga

INGEBORG   23 okt 28 okt  Israel Samuelsson och Anna i Stensätter

KARIN    17 okt 23 okt  Erik Persson och Anna i Lada

KERSTIN   30 okt  1 nov  Per Olofsson och Brita i Älgdalen

KERSTIN   31 okt  1 nov  Tyres i Restad

INGEBORG   11 nov 13 nov  Olof Klementsson och Ingeborg i Kilinge

KARIN    15 nov 20 nov  Henrik och Brita i Viggesätter

INGRID    17 nov 20 nov  Nils Persson och Ingeborg i Kolstad

ANDERS    25 nov 27 nov  Per Andersson och Ingeborg i Berga

INGEBORG   24 nov 27 nov  Erik och Kerstin i Ruda

LARS     25 nov 27 nov  Jonas Hane och Anna i Tolskepp

GRETA     3 dec  4 dec  Israel Hansson och Anna i Mariedal

KERSTIN    4 dec 11 dec  Johan och Anna i Olskeppetorp

BENGT    10 dec 11 dec  Johan Ånesson och Karin i Melberget

INGEBORG   10 dec 11 dec  Måns Nilsson och Kerstin i Kolstad

NICOLAUS   12 dec 15 dec  Beckman bokhållare och Brita C. Köhler

HANS     12 dec 18 dec  Sven Hansson och Brita Hansdotter i Ruda

ANNA     31 dec  1 jan  Per Tyresson och Maria i Jungfrutorp

ANNA     31 dec  1 jan  Sven Andersson och Kerstin i Turstorp

F Ö D D A  Å R  1 7 4 9


ANNA     4 jan  4 jan  Henrik Grell och Lisken vid Nyhyttan

MARIA    10 jan 15 jan  Per Larsson och Kerstin Persdotter i Björke

HANS     25 jan 29 jan  Olof Svensson och Margareta i Restad

ISRAEL    30 jan  2 feb  Anders Israelsson och Ingeborg i Torp

MARIA    29 jan  2 feb  Nils Olofsson och Brita i Lenavik

BRITA    18 feb 19 feb  Lars Hansson och Anna vid Balderumsmossen

KARL MAGNUS  1 mar  3 mar  Peter Lindstedt och Maria Brun
                          från Söderköping

son      4 mar   -   Per Nilsson o Ingeborg i Balderums Norrgård
                        (Hann ej döpas)

KARL     10 mar 15 mar  Peter Björling och Lena i Klockaregården

INGEBORG   16 mar 19 mar  Vaste Jonsson och Anna i Stenstorp

OLOF     20 mar 24 mar  Lars Persson och Margareta i Restad

ERIK     23 mar 24 mar I
              I Anders Persson och Maria i Mantorp
ANDERS    23 mar 24 mar I

ELIN     28 mar 29 mar  Kristoffer och Anna i Skoga

LARS     4 apr  7 apr  Anders Nilsson och Kerstin i Hårkesätter

PAUL     14 apr 16 apr  Nils Månsson och Anna i Hundekulla

JOHAN     9 maj 16 maj  Henrik Eliasson och Maria i Orga

OLOF     19 maj 23 maj  Per Hansson och Maria i Balderums Mellangård

OLOF     13 jun 16 jun  Jöns Svensson och Brita i Tolskepp

ANNA     8 jul  9 jul  Nils Persson och Ingeborg i Boberg

ELIN     24 jul 25 jul  Hans Olofsson och Kerstin i Sunkerstad 

KERSTIN  ? 27 aug  3 sep  Olof och Sara vid Ålsjön  (Föd.dag otydlig)

ISAK     7 sep 11 sep  Jon Isaksson och Margareta i Lövvik

NILS     23 sep 24 sep  Lars Börjesson och Anna i Torlunda

OLOF     3 okt  8 okt  Jon Hansson och Ingeborg i Jogestorp

ISRAEL    6 okt  7 okt  Lars Olofsson och Kerstin i Torp

NILS     18 okt 22 okt  Olof Nilsson och Brita i Restad

KERSTIN    1 nov  5 nov  Nils Olofsson o Ingrid i Balderums Södergård

MARGARETA   5 nov  5 nov  Paul och Karin i Käslinge Lillgård

ANNA     2 okt  2 okt I
              I Per Månsson och Maria i Balderums Norrgård
INGRID    2 okt  2 okt I

KARIN    10 nov 12 nov  Måns Hansson och Brita i Ruda

ANDERS    7 dec  ? dec  Anders Andersson reservkarl och fästekvinnan
                 Kerstin Johansdotter vid Bobergstorpen
                              (Dopdag saknas)

MARIA    14 dec 17 dec  Erik och Anna i Lada
                 (När dottern dör 29 dec kallas hon ANNA)

JOHANNA   17 dec 21 dec  Nils Andersson och Maria Nilsdotter i Kolstad

OLOF     24 dec 26 dec  Alexander och Kerstin i Ö Torp

MÅNS     30 dec  1 jan  Per Larsson och Kerstin på Skogen

F Ö D D A  Å R  1 7 5 0


JOHANNA   17 jan 21 jan  Johan och Maja vid Göstadsågen

MARIA    18 jan 21 jan  Erik Karlsson och Maja i Gettorp

ANNA     22 jan 28 jan  Vaste och Margareta i Torp

OLOF     8 feb  8 feb  Per Nilsson och Ingeborg i Balderum

PER     18 feb 25 feb  Börje Olofsson och Margareta i Torlunda

PER     22 feb 25 feb  Nils Persson och Maria i Torlunda

NILS     26 feb  4 mar  Olof Andersson och Margareta i Mantorp

JAKOB     3 mar 16 mar  Wulf komminister och M. Mynckenberg

NILS     12 mar 16 mar  Olof Nilsson och Karin i Boberg

OLOF     ? mar 21 mar  Sven Svensson och Ingeborg i Olskeppetorp
                         (Födelsedag saknas)

OLOF     17 apr 22 apr  Sven och Ingeborg i Fivelsdal

ANNA     22 apr 26 apr  Olof Månsson och Ingeborg i Restad

MARGARETA   3 maj  6 maj  Hans Persson och Kerstin i Balderum

MARGARETA   8 maj  9 maj  Lars Larsson och Ingrid i Tolskepp

LARS     17 maj 20 maj  Olof Andersson och Ingeborg i Balderum

OLOF     15 maj 20 maj  Lars Olofsson och Maria Larsdotter  (Oäkta)
                          båda från Sätra

ISAK     20 maj 25 maj  Johan Isaksson och Anna i Fivelsdal

BRITA    25 maj 27 maj  Håkan Olofsson och Brita i Torlunda

MARIA    27 maj  3 juni Johan Fagerman och Cajsa i Orga

HANS     4 jun 10 jun  Tyres Nilsson och Karin i Jungfrutorp

BRITA     5 jun 10 jun  Jon Larsson och Anna i Olskeppetorp

EVA KATARINA 14 jun 17 jun  Beckman bokhållare i Orga

KERSTIN   25 jun  1 jul  Per Håkansson och Kerstin i Trälsätter

KERSTIN    2 aug  5 aug  Vaste och Karin i Restad

JOHAN     2 aug  5 aug  Jonas Petersson tobaksspinnare och Catharina
                      (Otydligt dopnamn, ev JONAS)

MÅNS     9 aug 12 aug  Lars Hansson och Margareta i Käslinge

OLOF     11 aug 12 aug  Josef och Anna i Kolstad

ANDERS    29 aug  2 sep  Hans Andersson och Kerstin i Boberg

JÖNS     29 aug  2 sep  Johan och Elin vid Bobergsmossen

NILS     3 sep 10 sep  Bengt sockenskräddare och Karin

ANDERS    21 sep 28 sep  Tore och Margareta i Björke

MARIA     3 okt  7 okt  Måns Jonsson och Anna i Torlunda

KARIN     4 okt  7 okt  Jöns Larsson och Kerstin i Restad

KERSTIN    6 okt  7 okt  Vaste Hansson och Kerstin i Tolskepp

ANDERS    6 okt  7 okt  Nils och Elin i Arlebrunn

KERSTIN    3 okt  7 okt  Olof Hansson och Margareta i Käslinge

INGEBORG   8 okt 13 okt  Per Bengtsson och Maria i Hultet
                              på Göstads ägor

SVEN     18 okt 21 okt  Nils Persson och Ingeborg i Kolstad

LARS     21 okt 28 okt  Mattias Johansson och Anna vid Sten

KARL JOHAN  28 okt 30 okt  Per Lindstedt från Söderköping

ANDERS    31 okt  4 nov  Anders Månsson och Anna i Viggesätter

KERSTIN   15 nov 18 nov  Lars Mattsson och Maria i Ruda

JOHAN    24 nov 25 nov  Wiselius skogvaktare och Anna i Boberg

ANDERS    1 dec  2 dec  Per Nilsson och Ingeborg i Balderum

LARS     17 dec 23 dec  Per Månsson och Karin i V Torp


[ Upp ] - [ Hem ] - [ E-post ]

Till födda 1751 - 1760

Till Ragnas ingångssida