Födelse- och doplängder åren 1751 - 1760 för VÅNGA sockenF Ö D D A  Å R  1 7 5 1


KERSTIN   10 jan 13 jan  Hans Larsson (avliden) i Balderum

INGEBORG   14 jan 20 jan  Olof Jonsson i Berga

JOHANNA    5 feb 10 feb  Jon Håkansson i Kolstad

MARGARETA   9 feb 10 feb  Hemming och Anna i St Rödja

ANNA     28 feb  3 mar  Nils Olofsson och Brita i Lenavik

JON      6 mar 10 mar  Nils Hansson och Anna i Käslinge

DANIEL    17 mar 25 mar  Björling organist och Lena

OLOF     23 mar 25 mar  Hans Jonsson och Karin i Viggesätter

OLOF     27 mar  1 apr  Nils Bengtsson och Maria i Olskeppetorp

KERSTIN    5 apr  7 apr  Lars Hansson och Anna vid Balderumsmossen

ELIN     15 apr 21 apr  Jon Klementsson och Johanna i Torp

MARIA    24 maj 26 maj  Sven Andersson och Kerstin Olofsdotter
                                i Turstorp

MARGARETA  27 maj 31 maj  Vaste Jonsson och Anna i Stenstorp

MARIA    14 jun 21 jun  Anders och Kerstin i Stensätter

KERSTIN    5 jun  9 jun  Per Månsson och Maria i Balderum

OLOF     25 jun 29 jun I
              I Bengt Persson och Kerstin Olofsdotter i Rödja
MARGARETA  25 jun 29 jun I

BRITA    10 jul 14 jul  Lars Svensson och Elin vid Glansgruvan

KERSTIN   20 jul 21 jul  Anders Svensson och Karin i Gettorp

ANDERS    28 jul  4 aug  Anders och Anna i Rödja

OLOF     31 jul  4 aug  Lars Olofsson och Karin i Käslinge

ANNA     29 jul  4 aug  Olof Nilsson och Kerstin i Kolstad

KERSTIN   28 jul  4 aug  Nils Andersson och Maria i Rödja

LARS     11 aug 14 aug  Olof Nilsson och Karin i Boberg

INGEBORG   ? aug 18 aug  Olof Månsson och Ingrid i Restad
                          (Födelsedatum saknas)

INGEBORG   19 aug 25 aug  Jon Isaksson och Margareta i Lövvik
                   (I födelselängden uppges Jon heta
                   Israelsson vilket är fel)

SVEN     22 aug 25 aug  Olof Andersson och Sara vid Ålsjön

ANDERS    31 aug  1 sep  Lars Olofsson och Kerstin i Torp   (Står
                                  i fel
PER     12 aug 14 aug  Nils Persson och Ingeborg i Boberg  ordning)

PAUL     2 sep  8 sep  Nils och Anna i Hundekulla

ANDERS    6 sep  8 sep  Olof Olofsson och Maja i Örstorp

ANNA     12 sep 13 sep  Per Nilsson och Ingrid i Kolstad

INGEBORG   28 sep 29 sep  Olof Hansson och Maria i Ekelund

PER     28 sep 29 sep  Johan Ånesson och Karin i Melberget

ANNIKA    1 okt  6 okt  Henrik och Brita i Viggesätter

ERIK     5 okt  6 okt  Per Svensson och Kerstin Eriksdotter
                              vid Storgruvan

INGEBORG   14 nov 17 nov  Olof Månsson och Anna Hansdotter vid Ladasjön

KRISTINA
 ELISABET  25 nov 29 nov  Isak Beckman bokhållare och
                       Brita Stina Köhler på Ängen

PER      5 dec  8 dec  Johan Isaksson och Anna Mårtensdotter
                               i Fivelsdal

NILS     13 dec 15 dec  Johan Börjesson o Anna Nilsdotter
                             i Olskeppetorp

F Ö D D A  Å R  1 7 5 2


INGRID    6 jan 12 jan  Jon Jonsson o Karin Klementsdotter i Kylehult

PER      8 jan 12 jan  Anders Nygren och Kerstin Johansdotter
                             vid Bobergshyttan
                  (Anders var soldat med titeln
                  "Handtlangaren af Kungl. Artilleriet")

MAJA     13 jan 13 jan  Per Hansson och Maria Jonsdotter
                          i Balderum (Kyrkbyn)

JOHAN    20 jan 25 jan  Lars Börjesson o Anna Bengtsdotter i Torlunda

MARGARETA  28 jan  1 feb  Abraham Mattisson gruvdräng och
                       Kerstin Olofsdotter i Sätra

MARIA    26 jan  1 feb  Per Nilsson och Anna Olofsdotter i Arlebrunn

KARIN     1 feb  2 feb  Per Bengtsson och Maria Andersdotter i Hultet

OLOF     9 feb  9 feb  Anders Persson och Kerstin Olofsdotter
                               i Fivelsdal

PER     17 feb 23 feb  Per Fredriksson och Anna Eriksdotter
                               i Bergtorpet

PER     23 feb  1 mar  Nils Andersson och Elin Andersdotter
                               i Arlebrunn

ANDERS    10 mar 15 mar  Jon Håkansson och Brita Samuelsdotter
                               i Järsätter
son (dödf)  6 apr      Per Tyresson i Jungfrutorp
                  (Enl dödlängden föddes sonen 10 apr)

STINA KAJSA 16 apr 17 apr  Peter Björling organist och
                      Lena Danielsdotter i Balderum

ANNIKA    24 apr 26 apr  Erik Persson och Anna Eriksdotter i Lada

LARS     13 maj 17 maj  Jon Larsson o Anna Hansdotter i Olskeppetorp

LARS     30 maj 31 maj  Olof Hansson och Margareta Persdotter
                                i Käslinge

KARIN     4 jun  8 jun  Erik Olofsson o Margareta Nilsdotter i Restad

BRITA     4 jun  8 jun  Per Larsson och Maria Halvardsdotter
                             i Lergruvetorpet

LARS     27 jun 28 jun  Olof Nilsson och Brita Hansdotter i Restad

KARIN    29 jun  2 jul  Jon Persson nämndeman och Karin Hansdotter
                                i L Rödja

ANNA     30 jun  2 jul  Olof Jonsson och Brita Jönsdotter
                            i Berga Skattegård

son (dödf)  24 jul      Nils Persson och Maria Olofsdotter i Turstorp

KARIN    23 jul 23 jul  Per Nilsson o Ingeborg Nilsdotter i Balderum

KAJSA BRITA  6 aug  9 aug  Johan Jockumsson Fagerman mäster
                       och Kajsa Jönsdotter på Orga

ANDERS    24 aug 30 aug  Lars Mattsson och Maria Svensdotter i Ruda

ANDERS    28 aug 30 aug  Per Jonsson och Kerstin Bengtsdotter i Ruda

MARIA    19 sep 27 sep  Tore Persson o Margareta Larsdotter i Björke

KERSTIN   21 sep 27 sep  Lars Olofsson och Karin Månsdotter i Ö Torp

ELIN     25 sep 27 sep  Anders Månsson och Kerstin Andersdotter
                               i Trälsätter

LARS     4 okt 11 okt  Olof Svensson o Margareta Persdotter i Restad

SVEN     11 okt 18 okt  Måns Jonsson o Annika Svensdotter i Torlunda

MARIA    15 okt 16 okt  Nils Olofsson o Ingrid Nilsdotter i Balderum

KARIN    12 nov 13 nov  Olof Håkansson o Annika Nilsdotter i Turstorp

PÅVEL    16 nov 22 nov  Hans Persson och Kerstin Olofsdotter
                          i Balderums Södergård

dotter(dödf) 16 nov      Bengt Persson och Kerstin Olofsdotter
                               i St Rödja

OLOF     7 dec 13 dec  Lars Larsson o Ingrid Olofsdotter i Tolskepp

MARGARETA  17 dec 20 dec  Jon Hansson och Brita Danielsdotter
                              i Brantebrott

JAN     15 dec 20 dec  Mattias Johansson och Annika Nilsdotter
                              i Starrtorpet

dotter(dödf) 19 dec      Hans Jonsson o Karin Hansdotter i Viggesätter

ANNIKA    24 dec 26 dec  Johan Andersson o Elisabet Danielsdotter
                   båda vid Bobergshyttan    (Oäkta)

F Ö D D A  Å R  1 7 5 3


JAN      7 jan 10 jan  Jan i Sätra och Elin Jonsdotter i Boberg
                                  (Oäkta)

barn   (se Vånga C:2:244)  Sven Rydling Nådårspredikant och
                Kerstin Abrahamsdotter från Skeda sn (Oäkta)

OLOF     10 jan 16 jan  Tyres Nilsson och Karin Hansdotter
                              i Jungfrutorp

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
   *                         *
   * År 1753 genomfördes en datumreform som innebar *
   * att elva dagar i februari uteslöts, nämligen  *
   * 18-28 februari. Det förklarar det stora hoppet *
   * mellan födelse- och dopdag i notiserna nedan. *
   *                         *
   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


ANDERS    14 feb  4 mar  Olof Andersson och Margareta Olofsdotter
                                 i Mantorp

KRISTINA   14 feb  4 mar  Sven Persson och Anna Persdotter i Torp

JOHANNES   3 mar  4 mar  Svenonius Dryselius komminister
                        och Anna Elisabet Köhler

OLOF     10 mar 11 mar  Erik Karlsson och Maria Eriksdotter i Gettorp

INGEBORG   12 mar 18 mar  Anders Bengtsson i Käslinge och   (Oäkta)
                  Johanna Jonsdotter vid Ålsjön

ANNA     12 mar 18 mar  Börje Olofsson och Margareta Olofsdotter
                               i Torlunda

OLOF     25 mar  1 apr  Håkan Olofsson o Brita Nilsdotter i Torlunda

JON     25 mar  1 apr  Sven Svensson och Ingeborg Olofsdotter
                              i Olskeppetorp

MARIA    30 mar  1 apr  Josef Persson och Anna Persdotter i Kolstad

MARIA    22 apr 25 apr  Olof Månsson och Anna Hansdotter vid Ladasjön

HANS     24 apr 29 apr  Paul Hansson och Karin Hansdotter
                          i Käslinge Lillgård

JOHAN    27 apr 29 apr  Johan Wigman och Kerstin Larsdotter  (Oäkta)

NILS     7 maj 13 maj  Jonas Larsson och Anna Grelsdotter i Tolskepp

PER     13 maj 20 maj  Vaste Persson och Karin Andersdotter

NILS     6 jun 10 jun  Johan Persson och Maria Nilsdotter
                              vid Göstad Såg

KARIN    20 jun 24 jun  Lars Hansson och Anna Nilsdotter
                            på Balderums ägor

ANNA     21 jun 24 jun  Johan Isaksson och Margareta Andersdotter
                                i Fivelsdal

KERSTIN    7 jul  8 jul  Nils Olofsson o Brita Håkansdotter i Lenavik

TYRES    13 jul 15 jul  Per Tyresson o Maria Hansdotter i Jungfrutorp

KERSTIN   11 jul 15 jul  Nils Fredriksson och Ingeborg Svensdotter
                              i Olskeppetorp

LARS     17 jul 22 jul  Israel Larsson och Margareta Olofsdotter
                                  i Torp
son (dödf)  21 jul     I
              I Jon Andersson i Restad
son (dödf)  21 jul     I

KERSTIN    3 aug  5 aug  Bengt Bengtsson skräddare o Karin Persdotter
                              vid Göstadbron

MARIA     7 aug 12 aug  Vaste Hansson o Kerstin Larsdotter i Tolskepp

ANDERS    30 aug  2 sep  Per Bengtsson och Maria Andersdotter i Hultet

ANDERS    14 sep 16 sep  Sven Andersson och Kerstin Olofsdotter
                                 i Turstorp

OLOF     19 sep 21 sep  Jon Isaksson o Margareta Olofsdotter i Lövvik

PETER     5 okt  7 okt  Bengt Kinström skräddare o Rebecka Ollonberg

KERSTIN    4 okt  7 okt  Peter Larsson fjärdingsman och
                       Kerstin Olofsdotter på Skogen

JON     27 okt 28 okt  Nils Andersson och Maria Jonsdotter
                              i Hårkesätter

OLOF     28 okt  4 nov  Olof Nilsson o Kerstin Svensdotter i Kolstad

MATTIAS    3 nov 11 nov I
              I Erik Larsson och Kerstin Olofsdotter i Ruda
MARIA     3 nov 11 nov I

OLOF     17 nov 18 nov  Olof Håkansson och Anna Nilsdotter i Turstorp

son (dödf)  22 nov      Olof Persson i Torp

OLOF     19 nov 25 nov I
              I Mattias Johansson o Anna Larsdotter vid Sten
NILS     19 nov 25 nov I

LARS     23 nov 25 nov  Jöns Larsson och Kerstin Olofsdotter i Restad

VILHELM   27 nov 30 nov  Peter Wingzelius mäster och
                    Anna Lucia Vilhelmsdotter i Boberg

NILS     25 nov  2 dec  Hans Nilsson o Margareta Månsdotter i Kolstad

ANNA     1 dec  2 dec  Abraham Mattsson och Kerstin Olofsdotter
                                i Vedlösen

NILS     4 dec  9 dec  Nils Persson och Ingeborg Jonsdotter i Boberg

NILS     16 dec 23 dec  Israel Nilsson o Anna Johansdotter i Torlunda

KARIN    20 dec 23 dec  Olof Olofsson och Maria Olofsdotter i Örstorp

ANNA     19 dec 23 dec  Olof Andersson och Sara Jonsdotter i Ålsjön

  

  Andra källor

  Citat ur en krönika i Vånga C:2 (sid 244): "Åhr 1753 d. 31 Octob afrättades
  på Röxtorpe Mo en qwinsperson wid namn Kierstin Abrahamsdotter barnfödd i
  Skeda Sochn, hwilken åhret förut, under tjenst i Wånga Prästagård, hade
  blifwit hafwande, af då warande NådåhrsPrädikanten Sven P. Rydling (......)
  effter födslen, som skedde natten emellan d. 9 och 10 Januarii af ofwannmd.
  åhr, då barnet om morgonen fants liggandes dödt i et fähusbås; hwarföre
  hon, af Risinge lofl. Tingsrätt, blef dömd til at halshuggas och i Båle
  brännas (......)"
  
  
F Ö D D A  Å R  1 7 5 4


HANS     19 jan 19 jan  Isak Beckman bokhållare och
                          Brita Kristina Köhler

INGEBORG   19 jan 20 jan  Hemming Jonsson o Anna Nilsdotter i St Rödja

JOHAN    26 jan 27 jan  Johan Fagerman o Katarina Jönsdotter på Orga

JONAS    11 feb 17 feb  Nils Andersson och Elin Johansdotter
                               i Herrfallet

MARIA    13 feb 17 feb  Nils Persson och Maria Olofsdotter i Torlunda

PER     19 feb 24 feb  Olof Hansson och Margareta Persdotter
                            i Käslinge Storgård

MARIA     1 mar  3 mar  Nils Eriksson o Karin Svensdotter i Nybygget

HANS     2 mar  3 mar  Hans Persson och Kerstin Olofsdotter
                          i Balderums Södergård

KERSTIN    9 mar 10 mar  Per Fredriksson och Anna Eriksdotter
                              i Bergtorpet

INGEBORG   11 mar 15 mar  Hans Tyresson och Anna Larsdotter i Boberg

PETER    23 apr 26 apr  Henrik Eliasson mäster och Maria Johansdotter
                                   i Orga

LARS     2 maj  5 maj  Anders Svensson o Karin Larsdotter i Fyrängen

KARIN    10 maj 12 maj  Lars Börjesson o Anna Bengtsdotter i Torlunda

ANDERS    8 maj 12 maj  Nils Börjesson och Maria Klementsdotter
                              i Olskeppetorp

MARGARETA  12 maj 17 maj  Nils Hansson och Anna Persdotter
                          i Käslinge Skattegård

OLOF     18 maj 19 maj  Hans Jonsson o Karin Hansdotter i Viggesätter

son (dödf)  19 maj     I
              I Per Nilsson och Ingeborg Nilsdotter
son (dödf)  19 maj     I             i Balderums Norrgård

INGEBORG   4 jun  5 jun  Per Larsson och Kerstin Persdotter i Björke

MARIA    29 jul  4 aug  Per Nilsson och Ingrid Persdotter i Kolstad

BRITA    21 aug 25 aug  Olof Andersson gruvdräng och
                  Maria Kristoffersdotter vid Storgruvan

ISAK     29 aug  1 sep  Jon Andersson och Maria Andersdotter
                              i Jungfrutorp

LENA     5 sep  8 sep  Petter Björling organist och
                     Lena Danielsdotter i Klockarstugan

KERSTIN    8 sep 15 sep  Lars Olofsson och Kerstin Israelsdotter
                                 i V Torp

JOHANNA    3 okt  6 okt  Sven Jönsson och Karin Olofsdotter i Tolskepp

JOHANNA   16 okt 20 okt  Jon Klementsson och Johanna Andersdotter
                                 i V Torp

ELIN     24 okt 27 okt  Jon Håkansson och Brita Samuelsdotter
                               i Hårkesätter
ANDERS    9 nov  9 nov I
              I Hans Andersson och Kerstin Tyresdotter
LARS     9 nov  9 nov I                   i Sätra

OLOF     10 nov 12 nov  Johan Ånesson och Karin Bengtsdotter
                                i Melberget

PER     12 nov 17 nov  Olof Persson och Karin Jonsdotter i Tolskepp

ANDERS    13 nov 17 nov  Nils Andersson och Maria Jonsdotter
                               i Hårkesätter

INGRID    22 nov 24 nov  Lars Persson o Margareta Eriksdotter i Restad

OLOF     6 dec  8 dec  Per Nilsson och Anna Olofsdotter i Arlebrunn

HANS     9 dec 15 dec  Olof Hansson och Maria Jonsdotter
                             i Berga Krongård

LARS     16 dec 21 dec  Olof Nilsson och Brita Hansdotter i Restad

dotter(dödf) 17 dec      Bengt Persson och Kerstin Olofsdotter
                                i St Rödja

MARIA    19 dec 22 dec  Måns Hansson och Brita Larsdotter i Ruda

VASTE    27 dec 29 dec  Lars Olofsson o Karin Vastesdotter i Käslinge

ANDERS    28 dec 29 dec  Israel Andersson och Karin Andersdotter
                                i Mantorp

F Ö D D A  Å R  1 7 5 5


MARGARETA  16 jan 19 jan  Jöns Kristiernsson och Maria Eriksdotter
                                 i Restad

OLOF     15 jan 19 jan  Olof Jonsson och Brita Jönsdotter
                           i Berga Skattegård

LARS     7 feb  9 feb  Henrik Andersson och Brita Karlsdotter
                              i Viggesätter

ANDERS    18 feb 21 feb  Jan Isaksson och Margareta Andersdotter
                                 i Restad

JON     23 feb 24 feb  Olof Hansson och Maria Jonsdotter i Ekelund

ELIN     23 feb 24 feb  Vaste Persson och Karin Andersdotter i Restad

SVEN     27 feb  2 mar  Måns Jonsson och Anna Svensdotter i Torlunda

NILS     26 feb  2 mar  Johan Börjesson och Anna Nilsdotter
                              i Olskeppetorp

OLOF     28 feb  2 mar  Anders Månsson och Kerstin Andersdotter
                               i Trälsätter

PER      6 mar  9 mar  Nils Persson o Ingeborg Olofsdotter i Humpen

INGEBORG   15 mar 16 mar  Nils Olofsson och Brita Månsdotter i Lenavik

BRITA    21 mar 23 mar  Anders Olofsson och Anna Karlsdotter
                               i Äskemålen

MARIA    24 mar 28 mar  Lars Svensson gruvdräng och
                  Elin Kristoffersdotter vid Glansgruvan

KERSTIN    2 apr  6 apr  Lars Hansson och Margareta Månsdotter
                                i Käslinge

KERSTIN   19 apr 20 apr  Per Persson och Margareta Olofsdotter
                               i Skifterna

KARIN    21 apr 25 apr  Olof Persson och Maria Månsdotter i Örstorp

MARGARETA  23 apr 25 apr  Olof Månsson o Anna Tyresdotter vid Ladasjön

MARIA    28 apr  4 maj  Olof Persson o Margareta Larsdotter i Björke

ANDERS    8 maj 11 maj  Erik Persson och Anna Eriksdotter i Lada

OLOF     22 maj 25 maj  Nils Olofsson och Ingrid Nilsdotter
                         i Balderums Södergård
MÅNS     24 maj 25 maj I
              I Börje Olofsson och Margareta Olofsdotter
LARS     24 maj 25 maj I                  i Torlunda

BRITA     8 aug 10 aug  Per Jonsson o Kerstin Bengtsdotter i Gettorp

INGEBORG   17 aug 24 aug  Bengt Nilsson o Ingeborg Jonsdotter i Lövnäs

ANDERS    24 aug 24 aug  Anders Andersson sockenskomakare och
                   Ingeborg Andersdotter på Gettorps ägor

MARIA    6-7 sep  7 sep  Sven Hansson och Brita Hansdotter i Ruda
                         (Barnet föddes på natten)

ANDERS    23 sep 23 sep  Nils Jönsson o Lena Persdotter i Laggartorpet

ANNA     12 okt 19 okt  Johan Nilsson och Elin Larsdotter i Lövvik

KERSTIN   18 okt 19 okt  Per Hansson och Karin Larsdotter i V Torp

OLOF     28 okt  1 nov  Sven Tyresson och Johanna Hansdotter
                             i Berga Krongård

JAN     22 nov 23 nov  Erik Jansson o Kerstin Nilsdotter i Rönnemon

ISRAEL    6 dec  7 dec  Jon Isaksson och Maria Olofsdotter i Lövvik

ANNA     8 dec 14 dec  Nils Andersson o Elin Jansdotter i Herrfallet

KERSTIN   12 dec 14 dec  Hans Tyresson och Anna Larsdotter i Boberg

MARIA    23 dec 26 dec  Olof Svensson och Karin Jonsdotter i Beddom

HANS     27 dec  1 jan  Vaste Hansson o Kerstin Larsdotter i Tolskepp

F Ö D D A  Å R  1 7 5 6


ANNA     15 jan 18 jan  Samuel Hansson sockenskomakare och
                 Elisabet Danielsdotter vid Bobergshyttan

JOHANNA   19 jan 25 jan  Olof Hansson och Margareta Persdotter
                            i Käslinge Storgård

OLOF     22 jan 25 jan  Jonas Larsson och Anna Grelsdotter i Axsjön

KARL     28 jan 30 jan  Isak Beckman bokhållare och
                        Brita Stina Köhler i Orga

KERSTIN   26 jan  1 feb  Per Tyresson o Maria Hansdotter i Jungfrutorp

KATARINA   28 jan  1 feb  Lars Börjesson o Anna Bengtsdotter i Torlunda

KERSTIN    8 feb 15 feb  Anders Persson och Kerstin Nilsdotter
                            vid Bobergstorpet

ANDERS    17 feb 22 feb  Jon Larsson o Anna Hansdotter i Olskeppetorp

ANNA     27 feb 29 feb  Bengt Bengtsson och Karin Persdotter
                              vid Göstadbron

ANNA     3 mar  5 mar  Jon Andersson o Ingeborg Larsdotter i Restad

MARIA    29 feb  7 mar  Anders Persson och Kerstin Olofsdotter
                                i Fivelsdal

ANNA     6 mar  7 mar  Olof Håkansson och Anna Nilsdotter i Turstorp

MARIA     8 mar 14 mar  Jon Olofsson och Johanna Månsdotter
                         i Brogetorp, Ö Skrukeby

son (dödf)  18 mar      Bengt Persson och Kerstin Olofsdotter
                                i Käslinge

MÅNS     15 mar 21 mar  Paul Hansson och Karin Hansdotter i Käslinge

NILS     19 mar 21 mar  Olof Tyresson o Margareta Larsdotter i Boberg

MARIA    26 mar 28 mar  Per Bengtsson och Maria Andersdotteri Hultet

KERSTIN    6 apr  9 apr  Nils Eriksson och Ingeborg Månsdotter i Ruda

INGEBORG   12 apr 16 apr  Johan Ånesson och Karin Bengtsdotter
                                i Melberget

STINA LISA  2 maj  9 maj  Johan Fagerman och Katarina Jönsdotter i Orga

MARIA     2 maj  9 maj  Olof Andersson och Maria Kristoffersdotter
                              vid Storgruvan

OLOF     8 maj  9 maj  Jon Larsson och Karin Nilsdotter i Boberg

MARIA    14 maj 14 maj  Per Nilsson o Ingeborg Nilsdotter i Balderum

MARIA    15 maj 16 maj  Olof Andersson och Sara Jonsdotter i Ålsjön

NILS     24 maj 27 maj  Erik Nilsson och Anna Simonsdotter
                              vid Sätra Slätt

NILS     24 maj 27 maj  Anders Persson o Kerstin Jansdotter i Kolstad

PER     27 maj 30 maj  Anders Persson och Anna Jonsdotter i L Rödja

KARIN    30 maj 30 maj  Per Nilsson och Anna Olofsdotter i Arlebrunn

ANDERS    31 maj  6 jun  Jon Andersson och Maria Andersdotter
                               i Jungfrutorp

JOHANNA   31 maj  6 jun  Lars Hansson och Anna Nilsdotter
                             i Balderumsmossen

BRITA     4 jun  7 jun  Sven Hansson och Anna Börjesdotter
                              i Olskeppetorp

OLOF     26 jun 27 jun  Anders Israelsson och Ingeborg Olofsdotter
                                  i Ö Torp

MARIA    25 jun 27 jun  Lars Mattsson och Maria Svensdotter i Ruda

ANDERS    15 jun 15 jun  Per Andersson och Anna Månsdotter i Balderum

ANDERS    11 jul 11 jul  Hans Andersson o Kerstin Tyresdotter i Sätra

ANNA     11 jul 18 jul  Olof Olofsson och Maria Olofsdotter i Örstorp

JOHAN    24 jul 25 jul  Anders Andersson Nygren artillerikarl och
                    Kerstin Jansdotter vid Bobergshyttan

KATARINA   25 jul  1 aug  Olof Henriksson o Kerstin Larsdotter i Humpen

KATARINA   7 aug  8 aug  Jöns Larsson och Kerstin Olofsdotter i Restad

ELIN     21 aug 22 aug  Anders Månsson och Kerstin Andersdotter
                              i Trälsätter
ERLAND    19 aug 22 aug  Sven Dryselius komminister
                         och Anna Elisabet Köhler

NILS     27 aug 29 aug  Olof Nilsson o Kerstin Svensdotter i Kolstad

INGEBORG   2 sep  5 sep  Israel Olofsson och Margareta Andersdotter
                                 i St Rödja

MARIA    12 sep 14 sep  Petter Björling organist och
                           Helena Danielsdotter

ANNA     14 sep 19 sep  Sven Svensson och Ingeborg Olofsdotter
                              i Olskeppetorp

MARIA    14 sep 19 sep  Olof Hansson och Kerstin Nilsdotter i Kilinge

dotter(dödf) 12 sep      Carl Adlerfeldt baron o överste och grevinnan
                   Agneta Margareta Strömfeldt på Göstad

NILS     24 sep 26 sep  Sven Andersson och Kerstin Olofsdotter
                                i Turstorp

KERSTIN   30 sep  3 okt  Abraham Mattsson och Kerstin Olofsdotter
                               vid Vedlösen

ANDERS    20 okt 24 okt  Samuel Andersson och Kerstin Olofsdotter
                                i Gettorp

ANNA     19 okt 22 okt  Hans Nilsson o Margareta Månsdotter i Kolstad

NILS     29 okt 31 okt I
              I Anders (drunknad i Glan) och
BRITA LISA  29 okt 31 okt I      änkan Katarina Persdotter i Göstad

dotter(dödf) 15 nov      Bengt Nilsson o Ingeborg Jonsdotter i Lövnäs

PER    21-22 nov  d:o I
              I Hans Persson och Ingeborg Persdotter
OLOF   21-22 nov  d:o I             i Balderums Norrgård
                 (Barnen föddes natten mellan
                 21 och 22 nov och blev strax döpta)

LARS     23 dec 25 dec  Jöns Kristiernsson och Maria Eriksdotter
                                 i Restad

OLOF     27 dec 28 dec  Jon Olofsson och Anna Olofsdotter
                             i Berga Krongård

BRITA    30 dec 30 dec  Anders Svensson och Karin Larsdotter
                                i Fyrängen

F Ö D D A  Å R  1 7 5 7


MARIA    10 jan 10 jan  Henrik Eliasson hammarsmedsmästare
                      och Maria Johansdotter vid Orga

KERSTIN   20 jan 23 jan  Nils Olofsson o Brita Håkansdotter i Lenavik

OLOF     24 jan 24 jan  Olof Andersson och Johanna Klementsdotter
                                 i Örstorp

LARS     25 jan 30 jan  Lars Olofsson och Kerstin Israelsdotter
                                i V Torp

NILS     25 jan 30 jan  Bengt Nilsson och Ingeborg Persdotter
                                i Tolskepp

JON     30 jan  2 feb  Nils Andersson och Maria Jonsdotter
                               i Hårkesätter

NILS     24 feb 27 feb  Sven Persson och Anna Persdotter i Ö Torp

ANNA     20 feb 27 feb  Olof Jansson och Maria Svensdotter i Torstorp

MARIA    24 feb 27 feb  Mattias Johansson o Anna Larsdotter vid Sten

JOHAN     2 mar  4 mar  Bengt Jansson och Rebecka Persdotter i Holmen

MARIA    16 mar 18 mar  Anders Andersson sockenskomakare och
                   Ingeborg Andersdotter på Gettorps ägor

PER     10 apr 11 apr  Vaste Persson och Karin Andersdotter i Restad

MARGARETA  24 apr  1 maj  Jon Isaksson o Margareta Olofsdotter i Lövvik

KERSTIN    3 maj  8 maj  Olof Jonsson och Brita Jönsdotter
                            i Berga Skattegård

ISRAEL    13 maj 15 maj  Josef Persson och Anna Persdotter i Kolstad

dotter(dödf) 28 apr      Nils Larsson och Sara Nilsdotter i Lövnäs

PER     26 jul 31 jul  Måns Jonsson och Maria Hansdotter i Stenstorp

JON     27 aug 28 aug  Hans Andersson o Kerstin Tyresdotter i Sätra

JON     28 aug  4 sep  Nils Persson och Ingeborg Jonsdotter i Boberg

MÅNS     28 aug  4 sep  Måns Månsson och Ingeborg Jönsdotter i Sissi

KERSTIN    1 sep  4 sep  Per Andersson och Anna Månsdotter
                           i Balderums Norrgård

PETTER    14 sep 18 sep  Petter Wingzelius och Anna Lucia Velamsdotter
                               i Mektilstorp

OLOF     8 okt  8 okt  Bengt Persson och Kerstin Olofsdotter
                                 i Käslinge

NILS     19 okt 23 okt  Anders Nilsson och Anna Nilsdotter i Ängen

HANS     20 okt 23 okt  Olof Nilsson o Margareta Hansdotter i Restad

ANNA     30 okt 30 okt  Lars Olofsson o Karin Vastesdotter i Käslinge

son (dödf)  3 nov      Isak Beckman bokhållare och
                         Brita Stina Köhler i Orga

ANNA     5 nov  6 nov  Olof Svensson och Karin Jonsdotter i Beddom

MARGARETA  16 dec 18 dec  Nils Persson o Ingeborg Olofsdotter i Humpen

NILS     23 dec 26 dec  Olof Nilsson o Kerstin Svensdotter i Kolstad

F Ö D D A  Å R  1 7 5 8


ANNA     12 jan 15 jan  Bengt Bengtsson och Karin Persdotter vid
                              vid Göstadbron

OLOF     14 jan 15 jan  Per Persson och Margareta Olofsdotter
                                i Skifterna

ELIN     9 feb 10 feb  Israel Andersson och Karin Andersdotter
                                i Mantorp

KARL     5 feb 12 feb  Henrik Eliasson hammarsmedsmästare
                     och Maria Johansdotter vid Orga

ANNA     15 feb 17 feb  Olof Olofsson och Maria Olofsdotter i Örstorp

JOHANNA   22 mar 24 mar  Nils Olofsson och Ingrid Nilsdotter
                          i Balderums Södergård

ANDERS    21 mar 24 mar  Olof Larsson och Anna Grelsdotter i Axsjön

LENA     3 apr  9 apr  Nils Eriksson och Anna Jönsdotter
                              i Laggartorpet
JOHANNA   18 apr 20 apr I
              I Måns Jonsson och Anna Svensdotter i Torlunda
KERSTIN   18 apr 20 apr I

LARS     17 apr 21 apr  Anders Hansson skräddare och
                    Karin Olofsdotter vid Sätra Slätt

PETTER    3 maj  4 maj  Petter Björling organist o Lena Danielsdotter

MARIA    17 jun 18 jun  Erik Persson och Anna Eriksdotter i Lada

KERSTIN   27 jun 29 jun  Lars Larsson o Ingrid Olofsdotter i Tolskepp

ANDERS    27 jul 30 jul  Olof Tyresson o Margareta Larsdotter i Boberg

MARIA    25 jul 30 jul  Olof Larsson fjärdingsman och
                       Kerstin Larsdotter på Skogen

JOHANNA    1 aug  6 aug  Håkan Andersson o Maria Olofsdotter i Gettorp

ELIN     3 sep 10 sep  Olof Andersson och Margareta Olofsdotter
                                 i Mantorp

OLOF     11 sep 17 sep  Hemming Jonsson o Anna Nilsdotter i St Rödja

PER     18 sep 21 sep  Hans Persson o Ingeborg Persdotter i Balderum

KERSTIN   22 sep 24 sep  Jöns Larsson o Anna Andersdotter i Smedhemmet

KARIN    30 sep  1 okt  Olof Håkansson och Anna Nilsdotter i Turstorp

KARIN     7 okt  8 okt  Paul Persson och Kerstin Larsdotter i V Torp

MARIA    12 okt 15 okt  Anders Nygren artillerikarl och
                    Kerstin Jansdotter vid Bobergstorpet

JON     27 okt 29 okt  Per Jonsson o Kerstin Bengtsdotter i Gettorp

son (dödf)  28 okt      Olof Nilsson och Kerstin Hansdotter
                           i Käslinge Skattegård

MARIA     1 nov  5 nov  Hans Andersson o Kerstin Tyresdotter i Sätra

NILS     7 nov 12 nov  Per Nilsson och Kerstin Jonsdotter i St Rödja

MARGARETA  21 nov 26 nov  Erik Nilsson skräddare och Anna Simonsdotter
                               på Sätra Slätt

LARS     4 dec 10 dec  Olof Larsson sockenskomakare
                     och Kerstin Hansdotter i Kilinge

F Ö D D A  Å R  1 7 5 9


PER      4 jan  6 jan  Erik Persson o hustru Andersdotter i V Torp
                (Enl vigsellängden hette hustrun Ingeborg)

ANNA     8 feb 11 feb  Anders Andersson sockenskomakare och
                  Ingeborg Andersdotter på Gettorps ägor

ANDERS    15 feb 18 feb  Sven Andersson och Johanna Persdotter
                                i Rökstorp

MARIA    12 feb 18 feb  Nils Persson och Ingeborg Jonsdotter i Boberg

BRITA     4 mar 11 mar  Olof Andersson och Maria Kristoffersdotter
                                 i Bottebo

HANS     9 mar 11 mar  Sven Hansson o Anna Börjesdotter i Stenstorp

OLOF     23 mar 25 mar  Hans Tyresson och Anna Larsdotter i Boberg

KERSTIN   27 mar  1 apr  Johan Persson och Maria Nilsdotter i Sågen

MARIA    30 mar  1 apr  Jöns Larsson och Kerstin Olofsdotter i Restad

JON      6 apr  8 apr  Olof Persson och Karin Jonsdotter i Tolskepp

NILS     8 apr  8 apr  Nils Olofsson o Brita Håkansdotter i Lenavik

KARIN    10 apr 13 apr  Johan Ånesson och Karin Bengtsdotter
                                i Melberget

JAKOB    11 apr 15 apr  Henrik Grell sockenskräddare och
                     Elisabet Jockumsdotter i Nyhyttan

NILS     19 apr 22 apr  Jöns Svensson och Maria Larsdotter i Tolskepp

JOHANNA   22 apr 22 apr  Israel Olofsson och Margareta Andersdotter
                                i St Rödja
AGNETA
 MARGARETA 22 apr 25 apr  Sven Dryselius komminister
                         och Anna Elisabet Köhler

JOHANNA   14 maj 18 maj  Jon Larsson och Karin Nilsdotter i Sätra

KERSTIN   14 maj 18 maj  Olof Olofsson och Karin Larsdotter i Kolstad

PER     30 maj  3 jun  Samuel Hansson sockenskomakare och
                   Lisbeta Danielsdotter i Bobergstorpet

OLOF     23 jun 24 jun  Abraham Mattsson och Kerstin Olofsdotter
                               i Herrfallet
son (dödf)  23 jun     I
              I Per Bengtsson och Maria Andersdotter i Hultet
INGEBORG   23 jun 23 jun I

dotter (dödf) 7 jul      Sven Andersson och Kerstin Olofsdotter
                                i Turstorp

ANNA     14 jul 15 jul  Jon Larsson o Anna Hansdotter i Olskeppetorp

TYRES    15 jul 22 jul  Per Tyresson o Maria Nilsdotter i Jungfrutorp

ANNA     18 jul 22 jul  Anders Persson och Anna Jonsdotter i L Rödja

PER     27 jul 29 jul  Jon Olofsson och Anna Olofsdotter
                             i Berga Krongård

JÖNS     2 aug  5 aug  Nils Eriksson och Anna Jönsdotter
                              i Laggartorpet

NILS     18 aug 19 aug  Per Nilsson och Anna Nilsdotter i Arlebrunn

KATARINA   23 aug 26 aug  Jonas Fagerman mästersmed
                   och Brita Lisa Henriksdotter i Orga

SAMUEL    25 aug 25 aug  Olof Samuelsson och Maria Larsdotter i Sätra

MARGARETA  29 aug  2 sep  Tore Persson o Margareta Larsdotter i Björke

OLOF     27 aug  2 sep  Olof Hansson och Kerstin Nilsdotter i Kilinge

KERSTIN   27 aug  2 sep  Nils Andersson och Maria Jonsdotter
                               i Hårkesätter

ANDERS    7 sep  9 sep  Olof Olofsson och Maria Larsdotter i Örstorp

MARIA     7 sep  9 sep  Håkan Andersson och Ingeborg Torsdotter
                                 i Mantorp

KERSTIN   17 sep 21 sep  Olof Månsson och Anna Hansdotter i Ladasjön

KERSTIN   24 sep 29 sep  Jon Larsson och Brita Samuelsdotter
                               i Hårkesätter
OLOF     3 okt  5 okt I
       3 okt  5 okt I Bengt Persson och Kerstin Olofsdotter
PER      3 okt  5 okt I                 i Käslinge

MARIA     2 okt  5 okt  Anders Svensson o Karin Larsdotter i Fyrängen

KARIN     6 okt  7 okt  Måns Eriksson och Anna Larsdotter i Ö Torp

ISAK     10 okt 14 okt I
              I Jan Walgren trädgårdsmästare
BRITA    10 okt 14 okt I    och Barkia (?) Andersdotter i Göstad

KERSTIN   21 okt 28 okt  Per Eriksson och Brita Nilsdotter i Torlunda

SVEN     28 okt 28 okt  Erik Johansson och Kerstin Nilsdotter
                                i Rönnemon

MARGARETA  26 nov 26 nov  Jöns Kristiernsson och Maria Eriksdotter
                                 i Restad

MÅNS     6 dec 11 dec  Hans Nilsson o Margareta Månsdotter i Kolstad

MARIA     9 dec 16 dec  Sven Svensson och Ingeborg Olofsdotter
                              i Olskeppetorp

OLOF     10 dec 16 dec  Nils Andersson och Karin Olofsdotter i Restad

OLOF     22 dec 23 dec  Anders Persson och Kerstin Johansdotter
                                 i Restad

SVEN     24 dec 26 dec  Hans Persson och Ingeborg Persdotter
                           i Balderums Norrgård

NILS     24 dec 26 dec  Jöns Andersson smed och Margareta Nilsdotter
                           i Jogestorpstorpet

HANS     26 dec 28 dec  Hans Andersson (avliden) och
                       Kerstin Tyresdotter i Sätra

LARS     28 dec 30 dec  Olof Larsson fjärdingsman och
                       Kerstin Larsdotter på Skogen

F Ö D D A  Å R  1 7 6 0


OLOF     4 jan  6 jan  Israel Nilsson o Anna Johansdotter i Torlunda

JON      6 jan  6 jan  Olof Hansson och Maria Jonsdotter
                            i Berga Krongård

ERIK     7 jan 13 jan  Olof Jansson sockenskräddare och
                    Maria Persdotter vid Bobergshyttan

NILS     12 jan 13 jan  Olof Nilsson o Kerstin Hansdotter i Käslinge

JOHANNA   23 jan 27 jan  Olof Olofsson och Anna Eriksdotter i Gettorp

MARIA    25 jan 27 jan  Hans Persson och Karin Larsdotter
                          i Balderums Mellangård

HANS     3 feb 10 feb  Lars Olofsson och Elin Hansdotter i Lada

INGRID    8 feb 10 feb I
              I Bengt Persson och Ingeborg Andersdotter
KARIN     8 feb 10 feb I                vid Storgruvan

NILS     12 feb 17 feb  Olof Olofsson och Karin Olofsdotter
                               i Sunkerstad

LARS     22 feb 24 feb  Jon Andersson o Ingeborg Larsdotter i Restad

PER     22 feb 24 feb  Paul Persson och Kerstin Larsdotter i V Torp

INGEBORG   8 mar  9 mar  Erik Persson och Kerstin Hansdotter i Lada

ANNA     16 mar 21 mar  Anders Månsson och Kerstin Andersdotter
                              i Trälsätter

TYRES     9 apr 13 apr  Olof Tyresson och Anna Olofsdotter i V Torp

ANNA     13 apr 18 apr  Olof Nilsson o Kerstin Svensdotter i Kolstad

PER     19 apr 20 apr  Per Persson och Margareta Olofsdotter
                                i Skifterna

ISRAEL    20 apr 27 apr  Anders Hansson och Karin Olofsdotter vid Sten

ANNA     20 apr 27 apr  Anders Hansson och Ingeborg Gudmundsdotter
                                  i Ruda

ANNA     27 apr  4 maj  Israel Andersson och Karin Andersdotter
                                 i Mantorp

MARIA     4 maj  9 maj  Israel Hansson och Anna Persdotter i Käslinge

INGEBORG   18 maj 18 maj  Olof Svensson och Karin Jonsdotter i Beddom

KARIN    17 maj 25 maj  Sven Hansson o Anna Börjesdotter i Stenstorp

KERSTIN   20 maj 25 maj  Jonas Larsson och Anna Grelsdotter i Tolskepp

OLOF     7 jul 13 jul  Sven Olofsson o Ingeborg Olofsdotter i V Torp

MÅNS     9 jul  9 jul I
              I Nils Hansson o Maria Månsdotter i Sunkerstad
KERSTIN    9 jul  9 jul I

INGRID    7 jul 13 jul  Erik Larsson och Maria Persdotter
                               vid Korphyttan

INGEBORG   19 jul 20 jul  Olof Tyresson o Margareta Larsdotter i Boberg

NILS     18 jul 20 jul  Lars Nilsson och Ingeborg Andersdotter
                            i Käslinge Storgård

MARIA    10 aug 10 aug  Per Larsson och Maria Halvardsdotter
                               i Laggartorp

LARS     12 aug 17 aug  Olof Olofsson och Maria Larsdotter i Örstorp

OLOF     12 aug 17 aug  Håkan Andersson o Maria Olofsdotter i Gettorp

OLOF     27 aug 31 aug  Lars Olofsson och Kerstin Hansdotter i Torp

KARIN    14 sep 14 sep  Vaste Hansson och Ingeborg Hansdotter
                                i Tolskepp

HANS     21 sep 28 sep  Lars Olofsson o Kerstin Israelsdotter i Torp

JON      1 okt  3 okt  Per Nilsson och Kerstin Jonsdotter i St Rödja

ANNA     30 sep  3 okt  Per Andersson och Anna Månsdotter
                           i Balderums Norrgård

KERSTIN    4 okt  5 okt  Olof Larsson och Karin Bengtsdotter i Restad

PETER     9 okt 12 okt  Bengt Johansson och Rebecka Peterdotter
                                på Holmen

BENGT    12 okt 12 okt  Lars Börjesson o Anna Bengtsdotter i Torlunda

MARIA    18 okt 18 okt  Olof Håkansson (avliden) och Anna Nilsdotter
                               i Turstorp

ANNIKA    20 okt 26 okt  Samuel Andersson och Kerstin Olofsdotter
                                i L Gettorp

      * * * * * * * * * * * * * * *
      *              *
      * OBS Dopdagar saknas här *
      *  under ett par månader  *
      *              *
      * * * * * * * * * * * * * * *

OLOF     1 nov  ? nov  Sven Andersson och Kerstin Olofsdotter
                                i Turstorp

ANDREAS    6 nov  ? nov  Hans Liungberg trädgårdsmästare och
                       Ingeborg Schierman i Göstad

ANDERS    3 nov  ? nov  Olof Hansson och Kerstin Nilsdotter i Kilinge

MARIA     3 nov  ? nov  Olof Larsson och Kerstin Hansdotter i Kilinge

KERSTIN   14 nov  ? nov  Jon Olofsson och Maja Nilsdotter
                            i Balderumshyttan

HANS     21 nov  ? nov  Per Hansson och Karin Larsdotter i V Torp

JOHANNA
 KATARINA  4 dec  5 dec I
              I Sven Dryselius komminister
KRISTINA          I           och Anna Elisabet Köhler
 ELISABET  4 dec  5 dec I

NILS     2 dec  ? dec  Nils Olofsson och Ingrid Nilsdotter
                           i Balderum (Kyrkbyn)

LARS     4 dec  5 dec  Lars från Kila o Brita Larsdotter i Fivelsdal
                 (Lars var torpare och han var gift och
                 bodde i torpet Gromossen på Gammalsta
                 ägor i Kila socken, Södermanland)

STEPHANUS   9 dec  ? dec  Petter Björling organist och
                  Lena Danielsdotter i Balderum (Kyrkbyn)

OLOF     11 dec  ? dec  Jon Håkansson (avliden) och
                       Johanna Olofsdotter i Kolstad

JOHANNA   19 dec  ? dec  Måns Jonsson och Annika Jonsdotter i Torlunda

OLOF     19 dec  ? dec  Israel Olofsson och Margareta Andersdotter
                                i St Rödja

PER     25 dec  ? dec  Bengt Bengtsson, sockenskräddare o kyrko-
                väktare, o Karin Persdotter vid Göstadbron


[ Upp ] - [ Hem ] - [ E-post ]

Till Ragnas ingångssida