Här har du kommit till Ragnas egna sidor

med antavlor, anlistor och register och lite annat också


Det är först och främst mina egna förfäder jag forskat efter - och forskat om. Av bl a geografiska skäl har jag gjort en avdelning för min fars anor och en för min mors. Det jag kallar "antavlor" är text av den vanliga kortfattade sorten, ungefär som i publikationen Svenska Antavlor, medan "anlistorna" är mycket komprimerade listor med alla datum för född/döpt/död/begravd. Jag har alltså inte tagit med några levnadsbeskrivningar, och källhänvisningarna står bara översiktligt i respektive ingress.

Allra mest tid har jag ägnat åt min fars släkt som bott inom ett mycket begränsat område i norra Östergötlands bergslag, nämligen i Vånga med angränsande socknar. Jag har då försökt registrera alla familjemedlemmar i varje generation, med barn och ingifta och alla ev ytterligare äktenskap. Detta har medfört att jag fått med nästan hela befolkningen i Vånga på 1600- och 1700-talet.

När jag nu matat in så mycket material i datorn har det varit frestande att utnyttja det till ytterligare släktutredningar. Det har ibland bara behövts ett par tre nya generationer på 1800-talet och sen hokus pokus . . .  Nej, det där var kanske lite överdrift. Men för varje ny utredning blir ju mitt register allt mera komplett. Jag publicerar här till en början de två största av dessa utredningar, nämligen för min syster Karins svärföräldrar Hanna och Josef Larsson i Käslinge, Vånga.

Nästa avdelning på min hemsida är utdrag ur kyrkböckerna i Vånga. Att jag började skriva av födelselängder berodde på att jag intresserat mig för den stora mängden tvillingfödslar i Vånga. Sedan märkte jag att jag skulle ha nytta av vigsellängder, och nästa projekt är utdrag ur död- och begravningslängderna.

Slutligen tänkte jag att du kunde få se lite av mina mera okända sidor . . . .

Här kan du gå vidare    Min fars anor
      Antavla
      Anlista med född/döpt/död/begravd

    Min mors anor
      Antavla
      Anlista med född/döpt/död/begravd

    Flera släktutredningar
      Antavlor för Hanna och Josef Larsson

    Födda i Vånga (E)
     1659 - 1760

    Vigda i Vånga (E)
     1659 - 1704

    Mina okända sidor
     hittar du här     Sidan utlagd första gången den 25 januari 1998,
     reviderad senast den 30 april 2006.

[ Upp ] - [ Hem ] - [ E-post ]