Ljungströmaren Vingen XII

Vingen XII är byggd 1949 på Ljungströms båtvarv i Fiskebäckskil. Hon har ett regelrätt cirkelbågsskrov och måttligt negativ språnglinje. Dessa sidor är tillägnade Ljungström-kryssarna och Vingen XII i synnerhet.