Fredrik Ljungström

En mångsidig Man
Av Olle Ljungström, Segling 7-95

Fredrik Ljungström levde mellan 1875 och 1964 och var en mångsidig uppfinnare inom en rad olika områden, från ångteknik och mekanik till skeppsbyggnad och skifferoljeteknologi. Han var mycket seglingsbiten hela livet och var aktiv seglare i över 50 år. Från 1897 och fram till 1934, då han uppfann Ljungströmsbåten, ägde han 12 olika segelbåtar, varav den sista var 120 kvm Ebella, som senare blev välkända Beatrice Aurore. Fyra av dessa båtar var egna konstruktioner, mycket okonventionella sådana; som exempel kan nämnas en från 1897 som var försedd med, för den tiden okända, bärplan i utriggare som balanserade segeltrycket utan krängning. Det mesta Fredrik Ljungström gjorde i segelbåtsväg var kontroversiellt, men nägot som accepterades utan kritik var hans stormstorsegel, som blev allmänt omtyckt. Det var kraftigt utskuret baktill för att få mindre yta och göra det fladderfritt, det var försett med vajer i akterliket och hade ett delat bomlik som bildade kapell över det beslagna storseglet. 1934, vid 59 års ålder, hade Fredrik Ljungström frigjort sig från de flesta företagsbindningar och kunde ägna sig åt att utveckla segelbåtar, något som fyllde det mesta av hans tid under de följande tjugo åren. Båtutveckiingen drev han med blygsamma resurser, eftersom marknadsföringen av båtarna hämmades av kritik från konservativa seglarkretsar. På initiativ av American Society of Mechanical Engineers invigdes den 21 juni i år en permanent minnesutställning över Fredrik Ljungström på Tekniska Museet i Stockholm. Speciellt uppmärksammas Ljungströms teknik för luftförvärmning, där skorstensgaser används för att värma den luft som tas in i pannan. Metoden har haft bred tillämpning i USA, därav det amerikanska engagemanget i utställningen. O.L.

     

   
  

En karismatisk 75-åring; året är 1951 och Fredrik Ljungström sitter till rors på Vingen XII.
(Se även nedan.)
Märket i mössan är Lysekils Segel Sällskap.