Dessa sidor underhålls av ägaren till Vingen XII, Per Bjälvenlid, och är senast uppdaterad 23 mars 1999.
Synpunkter på dessa sidor samt upplysningar och information kring Ljungströmmarna välkomnas.
Skicka e-post till per.bjalvenlid@swipnet.se.